ทิปทั้งหมด

tip3
คำแนะนำข้อที่ 3
ใช้เวลาตามสบาย

เราบอกให้คุณทราบว่าแบบสำรวจแต่ละชุดจะใช้เวลานานเท่าใดก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นเวลาโดยประมาณ แต่ส่วนใหญ่มักจะถูกต้อง หากคุณคลิกคำถามโดยที่ไม่ได้อ่านและตอบคำถามอย่างดีที่สุด เราอาจไม่มั่นใจว่าเราได้รับความคิดเห็นที่แท้จริงจากคุณ และอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของแบบสำรวจ 

นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ทำแบบสำรวจครั้งละหนึ่งชุด คำตอบที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์ และการทำแบบสำรวจหลายชุดโดยใช้คนละแท็บจะทำให้คุณมีระดับความใส่ใจลดน้อยลงในการตอบคำถาม

LifePoints

Paid Surveys App