นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Lightspeed

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LifePoints Panel

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Lightspeed

ปรับปรุงล่าสุด: September 23rd, 2020

 

1.    คำนำ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายพันธสัญญาของ Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA และบริษัทในเครือรวมถึง Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, UK (รวมเรียกว่า "Lightspeed") ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท Kantar ("Kantar") ที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ (“ผู้ตอบแบบสำรวจ”) ของบริษัท และจะใช้บังคับกับสิทธิ์ของผู้ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Lightspeed ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ LifePoints และ All Global Circle โดยจะเรียกรวมกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ Lightspeed (“กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ”) นโยบายฉบับนี้ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อความชัดเจนทางเว็บไซต์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ LifePoints โดยใช้ชื่อว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของ LifePoints” และทางเว็บไซต์ของ All Global Circle โดยใช้ชื่อว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวของ All Global Circle” โดยผู้ตอบแบบสำรวจก็คือสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจซึ่งดำเนินการโดย Lightspeed และมี Lightspeed เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ทั้งนี้การเข้าร่วมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ แบบสำรวจ และกิจกรรมการวิจัยของเราจะเป็นไปโดยความสมัครใจทั้งหมด การที่คุณลงทะเบียนสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่และสามารถระบุตัวตนได้ (หรือคำที่มีความหมายเทียบเท่าและสามารถใช้ได้ในเขตอำนาจศาลของคุณ เช่น ที่แคลิฟอร์เนีย ข้อมูลส่วนบุคคลจะเกี่ยวข้องกับครัวเรือนหนึ่ง ๆ ด้วยเช่นกัน)

 

2.    การรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของเรา (เช่น พอร์ทัลกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ) แอปพลิเคชันมือถือของเรา และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย แอปและทางออนไลน์ การศึกษาแบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์ หรือกิจกรรมการวิจัยอื่น ๆ โดยเราอาจใช้วิธีการและกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมหลังจากนี้ แต่เราจะดำเนินการโดยปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้เสมอ

เราได้ระบุข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้เรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งระบุให้การอธิบายหลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายการด้านล่างนี้ และอาจมีความแตกต่างกันเมื่อมีการนำมาใช้ในแต่ละกรณี

 1. เราได้รับความยินยอมจากคุณให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสัญญากับคุณ
 3. เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 4. เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือบุคคลอื่น
 5. การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน หรือ
 6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของลูกค้าของเรา) (ซึ่งในกรณีเช่นนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้นคืออะไร)

เราจะไม่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองหรือการดำเนินงานของเรา หากคุณได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยอีเมลนั้นอ้างว่ามาจากเรา โปรดแจ้งให้เราทราบตามที่ได้แสดงไว้ด้านล่างในหัวข้อ “วิธีติดต่อเรา”

 

การดำเนินงานเว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้รับการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล โดยเป็นไปตามอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้และรูปแบบการดำเนินการดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

ที่อยู่ IP ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ประเภทของการเรียกดูข้อมูล


ที่มา

เราได้รับข้อมูลดังกล่าวจากคุณโดยตรง


การสมัครสมาชิกและการจัดการกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการโปรไฟล์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ และสื่อสารกับคุณ รวมถึงแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ เลือกคุณเป็นผู้ตอบแบบสำรวจในอนาคต ติดต่อคุณให้ร่วมทำแบบสำรวจและกิจกรรมการวิจัยอื่น ๆ ของเรา ส่งรางวัลให้กับคุณ ให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณติดต่อบริการสนับสนุนสำหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ ฯลฯ

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ID อุปกรณ์มือถือ, หมายเลข ME (สหรัฐอเมริกา), หมายเลข GMC (สหราชอาณาจักร), หมายเลข RPPS (ฝรั่งเศส), หมายเลขสถานศึกษา (สเปน), สถิติประชากร และรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณเองและครัวเรือนของคุณที่คุณแบ่งปันกับเรา


ที่มา

เราได้รับข้อมูลดังกล่าวจากคุณโดยตรง


การวิจัยตลาด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจมุมมองของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท หรือเข้าใจพฤติกรรมของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัส รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล เสียง รูปภาพ ความคิดเห็น


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง


การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักวิชาการ องค์กรสาธารณสุข หรือสถาบันสภาวิจัย

วัตถุประสงค์

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการศึกษาทางคลินิก, การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและผลการวิจัย (HEOR), การศึกษาชนิดไม่มีการกระทำใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง (NIS), การวิจัยในโลกความเป็นจริง (RWR), การศึกษาโดยการสังเกต, การวิจัยด้านระบาดวิทยา

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัส รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรค สถานะทางสุขภาพ การวินิจฉัยโรค รูปแบบการรักษา ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สำหรับบริษัทเชิงพาณิชย์ และองค์กรการวิจัยเพื่อการกุศล

วัตถุประสงค์

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการศึกษาทางคลินิก, การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและผลการวิจัย (HEOR), การศึกษาชนิดไม่มีการกระทำใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง (NIS), การวิจัยในโลกความเป็นจริง (RWR), การศึกษาโดยการสังเกต, การวิจัยด้านระบาดวิทยา

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัส รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรค สถานะทางสุขภาพ การวินิจฉัยโรค รูปแบบการรักษา ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การตรวจสอบด้านความปลอดภัย (การรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา)

วัตถุประสงค์

รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาของเราให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัส รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล โรค การรักษา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การเปิดข้อมูลต่อสาธารณชน

วัตถุประสงค์

ในการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม หมายศาลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หมายอาญา คำสั่งหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานตามความเหมาะสม

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัส ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล รางวัลที่ได้รับ


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การป้องกันการฉ้อโกง

วัตถุประสงค์

การคุ้มครองประโยชน์ทางธุรกิจของเราจากพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

ที่อยู่ IP, ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเบราว์เซอร์, ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขประจำตัวของหน่วยงานราชการ (ได้แก่ หมายเลข ME)


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง


การทำแบบสำรวจโดยบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน

วัตถุประสงค์

การป้องกันไม่ให้มีการทำแบบสำรวจหลายครั้งโดยบุคคลเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

ที่อยู่ IP, ข้อมูลจำเพาะของเบราว์เซอร์, ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง


การติดตามคำตอบของผู้ที่ตอบแบบสำรวจซ้ำ ๆ (โครงการออกแบบการวิจัยพิเศษ)

วัตถุประสงค์

เมื่อคุณร่วมทำแบบสำรวจของเรา เรามักจะใช้ ID ชั่วคราวซึ่งจะทำให้คำตอบของคุณในแบบสำรวจเป็นคำตอบที่ไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางรายของเรามีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบการวิจัยแบบเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจว่าความคิดเห็นของคุณมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไรบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นสำหรับโครงการประเภทเฉพาะเช่นนี้ซึ่งเราเรียกว่า โครงการ “การติดตาม” เราจะใช้ ID แบบคงที่ และเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในช่วงต้นของแบบสำรวจแต่ละชุดดังกล่าว ทั้งนี้คำตอบในแบบสำรวจของคุณจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โครงการในลักษณะนี้จะมีข้อความแจ้งเตือนในหน้าแรกสุดของแบบสำรวจ เพื่อให้คุณทราบและตัดสินใจได้ว่าจะร่วมทำแบบสำรวจหรือไม่

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันเฉพาะโครงการ


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง


การจับคู่และการเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล

วัตถุประสงค์

เราเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับคุณในไฟล์ที่เราเก็บไว้ โดยจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงโปรไฟล์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ และแน่ใจว่าเราได้เลือกแบบสำรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ

เราใช้บริการจับคู่ข้อมูล (ซึ่งได้แก่ บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและส่วนบุคคล (เช่น เครือข่ายโซเชียล ร้านค้าปลีก และบริการสมัครรับข้อมูลที่คุณมีบัญชีสมาชิก) หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยในการพัฒนาชุดข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อประเภทใหม่ ๆ (กล่าวคือเราจะรวบรวมข้อมูลแบบรวมของคุณเข้ากับข้อมูลจากผู้บริโภครายอื่น ๆ เพื่อสร้างกลุ่มรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ ๆ) บริการจับคู่ข้อมูล (คู่ค้าข้อมูลของเรา) จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม แล้วส่งคืนข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วให้กับเรา คู่ค้าข้อมูลมีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้องลบข้อมูลที่เราแบ่งปันกับคู่ค้าเหล่านี้ และ/หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นี้

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล การล็อกอินในโซเชียล คุกกี้ ID อุปกรณ์มือถือ หมายเลขประจำตัวของหน่วยงานราชการ (ได้แก่ หมายเลข ME)


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การวิจัยด้านการกำหนดเป้าหมายสำหรับการโฆษณา และการซื้อสื่อ

วัตถุประสงค์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าข้อมูลของเราสามารถปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้สมบูรณ์ขึ้นโดยใช้เทคนิคแบบจำลองที่คล้ายกัน

เนื่องจากคุณได้ร่วมทำแบบสำรวจของเราและให้ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เราจึงสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายสำหรับการโฆษณา และสร้างแบบจำลองการโฆษณาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยการทำแบบจำลองแบบเลือกพฤติกรรมที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดหรือระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะเดียวกัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณจากการสร้างโปรไฟล์ การร่วมทำแบบสำรวจเพื่อการวิจัย หรือการจับคู่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกและแพลตฟอร์ม (คู่ค้าข้อมูลของเรา)

เราได้รวมวิธีการป้องกันไว้ในสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตกเป็นเป้าหมายสำหรับวัตถุประสงค์ทางค้าโดยอัตโนมัติ อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมที่คล้ายกันซึ่งมีพฤติกรรมตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้คู่ค้าข้อมูลของเราไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่อีเมล, การล็อกอินในโซเชียล, คุกกี้, ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์มือถือ, หมายเลขประจำตัวของหน่วยงานราชการ (ได้แก่ หมายเลข ME)


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น


การแสดงโฆษณาและการวัดผล

วัตถุประสงค์

นอกเหนือจากการจับคู่ข้อมูลโดยใช้คุกกี้ (ซึ่งคุณสามารถควบคุมและให้ความยินยอมผ่านทางบัญชีกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมล ในกระบวนการจับคู่ข้อมูลโดยตรงกับบุคคลภายนอก (ได้แก่ ลูกค้าและผู้เผยแพร่ของเรา) สำหรับตัดสินว่าคุณเป็นผู้ใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ (เช่น เครือข่ายโซเชียล เว็บไซต์ แอปมือถือ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านการวัดผลของโฆษณา โดยเราจะระบุว่าคุณจะได้รับชมโฆษณาใดบ้างทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเหล่านั้น และวัดผลว่าทัศนคติที่มีต่อแบรนด์หรือการจดจำแบรนด์ส่งผลต่อยอดขายสินค้าอย่างไร ทั้งนี้บุคคลภายนอกที่เราทำงานด้วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์อื่น

ข้อมูลที่ได้รวบรวม/ประมวลผล

รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่อีเมล, การล็อกอินในโซเชียล, คุกกี้, ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์มือถือ, หมายเลขประจำตัวของหน่วยงานราชการ (ได้แก่ หมายเลข ME)


ที่มา

เราได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจากคุณ โดยตรง หรือนำข้อมูลมารวมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่น

 

3.    บุคคลภายนอก (ลูกค้าและผู้จำหน่าย)

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ขายและผู้ประมวลผลในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการบริการและกิจกรรมกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจสำหรับคุณ การทำเช่นนี้อาจรวมถึงการจัดการผู้ขาย หรือการช่วยเหลือเราในการจัดการข้อมูลกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของเรา การทำการตลาดแบบอัตโนมัติและระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพและการป้องกันการฉ้อโกง การจัดการรางวัล และบริการสำหรับลูกค้า ผู้ขายบางรายจะทำงานร่วมกับเราโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณให้สมบูรณ์ขึ้น ช่วยให้เราสามารถเลือกคุณเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจับคู่ข้อมูล การวัดประสิทธิผลของโฆษณาออนไลน์ และการโต้ตอบสำหรับข้อมูลโซเชียลมีเดีย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับผู้ขายเหล่านี้มักได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ID คุกกี้, ID ผู้ตอบแบบสำรวจ และที่อยู่ IP โดยจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก

คู่ค้าข้อมูลและผู้เผยแพร่ของเราที่เป็นบุคคลภายนอกมีข้อผูกพันตามสัญญาในการเก็บข้อมูลที่บุคคลเหล่านี้ได้รวบรวมและเปิดเผยแก่เรา หรือที่เราได้รวบรวมและเปิดเผยแก่บุคคลเหล่านี้ ไว้เป็นความลับ และจะต้องคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เทียบเท่ากับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของเราเอง

 

4.     การรักษาความลับ ความปลอดภัย และข้อกำหนดของอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้มาตรการเกี่ยวกับองค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในขั้นตอนการส่งผ่านและเมื่อเราได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยขั้นตอนความปลอดภัยของเรามีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกส่งไปยัง และ/หรือจัดเก็บนอกดินแดนของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังอาจถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกดินแดนของคุณซึ่งทำงานให้กับเราหรือผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งของเรา หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งไปยัง จัดเก็บที่ หรือถูกประมวลผลนอกประเทศหรือดินแดนของคุณ หรือหากประเทศหรือดินแดนดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อาจมีการใช้ข้อสัญญามาตรฐานหากเราประมวลผลข้อมูลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

ข้อมูลบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดังนั้นจึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย Lightspeed จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณในการติดต่อทางโทรศัพท์โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอ หรืออีเมลที่ส่งโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอ นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าคุณควรลงชื่อออกจากบัญชีกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ และปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของคุณ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในสถานที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ

 

5.     มาตรฐานของอุตสาหกรรม

 

เราปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ และระเบียบของอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เช่น:

 • สมาคมการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นแห่งยุโรป (ESOMAR)
 • สมาคมการวิจัยตลาดเภสัชภัณฑ์แห่งยุโรป (EphMRA)
 • มูลนิธิการวิจัยการโฆษณา (ARF)
 • อธิบดีกรมโรงงานสรรพาวุธ (DGOF)
 • สมาคมการวิจัยตลาด (MRS UK)
 • สมาคมการวิจัยตลาดและสังคมแห่งออสเตรเลีย (AMSRS)
 • สมาคมข่าวกรองธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพแห่งอังกฤษ (BHBIA)
 • สมาคมการวิจัยแห่งเกาหลี (Kora)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งเนเธอร์แลนด์ (MOA)
 • สมาคมอินเทลลัส เวิลด์ไวด์ (Intellus Worldwide)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งอินโดนีเซีย (PERPI)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งอินเดีย (MRSI)
 • สมาคมการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นด้านตลาดแห่งฟิลิปปินส์ (MORES)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งจีน (CMRA)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งญี่ปุ่น (JMRA)
 • สมาคมการวิจัยตลาดแห่งฮ่องกง (MRSHK)
 • สมาคมการวิจัยตลาดและสังคมแห่งออสเตรเลีย (AMSRO)
 • สมาคมการตลาดแห่งแคนาดา (CMA)

 

6.     การเปิดเผยข้อมูลคุกกี้

 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยเว็บไซต์ที่กำหนดตัวเลข ID ผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลออนไลน์ของคุณ คุกกี้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังที่ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานบางอย่างได้ เว็บไซต์จะส่งข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ซึ่งจะสร้างไฟล์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ผู้ใช้กลับมายังเว็บไซต์เดิม เบราว์เซอร์จะเรียกใช้และส่งไฟล์ดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้น

เราใช้คุกกี้/แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เลือกได้เพื่อการวิจัยแบบติดตามพฤติกรรม เฉพาะในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่คุกกี้/แอปพลิเคชันดังกล่าวเท่านั้น

เรารวมรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลแบบสำรวจเช่นเดียวกับแบบสำรวจออนไลน์ส่วนใหญ่ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้: ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ที่อยู่ IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (“ISP”), หน้าที่อ้างถึง/ออกจากระบบ, ระบบปฏิบัติการ และการประทับวันที่/เวลา

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัตินี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น การใช้งานเบราว์เซอร์ และเพื่อจัดการเว็บไซต์ เช่น ปรับบริการแบบสำรวจให้เหมาะสมกับประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการทำแบบสำรวจหลายครั้งจากที่อยู่ IP ดังกล่าวหรือไม่ และเพื่อคุ้มครองธุรกิจของเราจากพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

Lightspeed ได้จำแนกคุกกี้ออกเป็น 3 ประเภท:

 1. คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ในเว็บไซต์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ
 2. คุกกี้ที่เจาะจงเพื่อความปลอดภัย
 3. คุกกี้การวิจัยด้านพฤติกรรมและการโฆษณา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่ระบบและไปที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้ซึ่งคุณจะสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้

 

7.     ความถูกต้อง

 

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อทำให้ข้อมูลที่เราครอบครองหรือควบคุมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยเป็นไปตามข้อมูลล่าสุดที่คุณ และ/หรือลูกค้าของเราได้ให้ไว้แก่เรา

เราขอให้คุณช่วยเหลือเราด้วยการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ด้วยการตอบคำถามของเราตามความเป็นจริง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบหากมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

 

8.     ข้อมูลของผู้เยาว์ 

 

Lightspeed ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้เยาว์ เราจึงไม่เคยเชิญผู้เยาวที่มีอายุต่ำกว่าอายุตามกฎหมายที่หน่วยงานในประเทศที่คุณพำนักอยู่ได้กำหนดไว้ให้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ในกรณีที่โครงการที่ระบุไว้มีความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าอายุตามกฎหมายมาเข้าร่วมโดยตรง เรามีมาตรฐานเพื่อตรวจสอบว่าเราได้รับอนุญาตจากบิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ Lightspeed จะให้ข้อมูลแก่บิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อแบบสำรวจ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจรวบรวมจากผู้เยาว์ วิธีการใช้ข้อมูล ตลอดจนการที่ Lightspeed อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหรือไม่และกับบุคคลใด เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

แม้ว่าผู้เยาว์จะเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ แต่บิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้เยาว์ดังกล่าว

 

9.     ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน 

 

Lightspeed อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล “ประเภทพิเศษ” เป็นครั้งคราว ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้า ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศของบุคคลธรรมดา คุณสามารถเลือกได้ตลอดเวลาว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือไม่

 

10.     สิทธิ์ของบุคคล 

 

หากต้องการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ คุณควรส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” เมื่อคุณจัดทำคำขอดังกล่าว คุณควรระบุ ID ผู้ตอบแบบสำรวจหรือเลขประจำตัวอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังอาจขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยราชการและสามารถใช้งานได้ (เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง) หากเราจำเป็นต้องตรวจสอบคำขอของคุณ

คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 1. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและเพิกถอนความยินยอม
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของเรา เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุผลซึ่งเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อไป
 5. สิทธิ์ในการย้ายข้อมูลของคุณ (สิทธิ์ในการย้ายข้อมูล)
 6. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 8. สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในกรณีที่เราขายข้อมูลของคุณ) และ
 9. สิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากการใช้สิทธิ์ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่จำเป็น เราจะแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการตามคำขอของคุณ โปรดทราบว่า แม้ Lightspeed จะสื่อสารข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกเหล่านี้ แต่ Lightspeed ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบุคคลภายนอกเพื่อตอบคำขอของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บุคคลภายบอกเหล่านี้เก็บไว้ และทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลได้หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

 

11.     การจัดเก็บและเก็บรักษาข้อมูล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมาย Lightspeed จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ ในกรณีที่คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากที่คุณได้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไปจะถูกกำจัดทิ้งด้วยวิธีการที่แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีการสำรองและเก็บข้อมูลถาวร โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 และตามกฎหมายในบางกรณี ที่เก็บข้อมูลถาวรเหล่านี้จะมีการเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อข้อมูลหมดอายุ จะมีการลบและทำลายข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกลบออกอย่างสมบูรณ์

 

12.     การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

เรามีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เป็นประจำ และอาจมีการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว อย่างน้อยทุก 12 เดือน เราจะเผยแพร่นโยบายฉบับแก้ไขล่าสุดบนเว็บไซต์ของเราหรือในพอร์ทัลกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจของคุณอยู่เสมอ เราจะบันทึกวันที่มีการแก้ไขนโยบายครั้งล่าสุด โดยจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในเว็บไซต์กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้น การที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์และบริการกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าคุณแสดงความยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

 

13.     วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Lightspeed (ตัวอย่างเช่น คุณต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล) โปรดติดต่อเรา

ชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล (DPO) - Ravinder Roopraและคุณสามารถติดต่อ Lightspeed ด้วยวิธีการดังนี้:

 1. ทางอีเมลที่ privacy@lightspeedresearch.com 
 2. ทางไปรษณีย์ที่: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom
 3. ติดต่อหมายเลขโทรฟรี 1-800 ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Kantar.com (เฉพาะกรณีที่คุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา)

 

14.     การร้องเรียน และการเปิดเผยข้อมูลในประเทศที่ระบุ

หากคุณพิจารณาเห็นว่าการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูล คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่เป็นประจำ สถานที่ทำงานของคุณ หรือสถานที่ที่มีการละเมิดตามคำกล่าวหา หากคุณต้องการค้นหารายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณ โปรดเข้าไปที่ หน้าที่ระบุ

 

 

กลับสู่ด้านบน