ทิปทั้งหมด

Tip4
คำแนะนำข้อที่ 4
ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และให้สอดคล้องกัน

เราอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นโปรดตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาให้ดีที่สุดอยู่เสมอและตามข้อมูลที่คุณทราบ ถ้าคำตอบของคุณแตกต่างกันในแบบสำรวจชุดหนึ่ง ๆ หรือคำตอบของคุณไม่ตรงกับข้อมูลในโปรไฟล์ของคุณ เราจะไม่อาจแน่ใจได้ว่าเราสามารถใช้คำตอบดังกล่าวเพื่อการตัดสินใจครั้งสำคัญ