ข้อกำหนดของโปรแกรมรางวัล LifePoints

ข้อกำหนดของโปรแกรมรางวัล LifePoints

 

ข้อกำหนดของโปรแกรมรางวัล LifePoints

 1. ข้อกำหนดของโปรแกรมรางวัล LifePoints นี้ ("กฎระเบียบ") มีผลบังคับใช้กับโปรโมชั่นทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Lightspeed โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมสะสมคะแนนที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์สำหรับกลุ่มตัวอย่างของ LifePoints ("เว็บไซต์") LifePoints ("LifePoints") คือ ชื่อของกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการโดย Lightspeed

  การสะสมคะแนน LifePoints

  1. เมื่อคุณเข้าร่วมกับ LifePoints คุณจะได้รับรางวัลจูงใจในรูปของคะแนน (“คะแนน”) หรือจะมีการให้รางวัล LifePoints ประเภทอื่น ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์
  2. เมื่อคุณลงทะเบียนกับ LifePoints บัญชีของคุณจะมีสถานะ “ใช้งานอยู่” คุณสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่คุณได้รับเชิญจาก Lightspeed และคุณสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของ LifePoints เช่น การเข้าถึงบริการของเรา รางวัลจูงใจของคุณ และการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Lightspeed การรักษาบัญชีของคุณให้มีสถานะ “ใช้งานอยู่” หมายความว่า คุณได้ร่วมกับ LifePoints และเข้าร่วมแบบสำรวจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากที่คุณได้ลงทะเบียนในขั้นแรก หรือภายในระยะเวลา 90 วันใด ๆ
  3. ในขณะนี้ คุณสามารถรับคะแนนเมื่อตอบแบบสำรวจแทบทุกชุด หากแบบสำรวจชุดใดไม่มีคะแนน จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนทางเว็บไซต์ในช่วงต้นของแบบสำรวจ หรือในอีเมลคำเชิญให้ร่วมทำแบบสำรวจที่คุณได้รับจากเรา
  4. บัญชีของคุณอาจถูกระงับได้ หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

   • ไม่มีการเข้าร่วมใด ๆ หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมกับ LifePoints
   • ไม่มีการเข้าร่วมแบบสำรวจภายในระยะเวลา 30 วันแรกนับจากที่เข้าร่วมกับ LifePoints
   • ไม่มีการเข้าร่วมแบบสำรวจภายในระยะเวลา 90 วันใด ๆ

   หากมีการระงับหรือปิดบัญชีของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Lightspeed ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราให้ดำเนินการดังกล่าว หากคุณรู้สึกว่าบัญชีของคุณถูกระงับหรือปิดลงอย่างไม่ถูกต้อง คุณจะต้องติดต่อ Lightspeed ทางอีเมลภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วันนับจากที่เกิดข้อผิดพลาดตามที่มีการเรียกร้องดังกล่าว และอธิบายข้อโต้แย้งของคุณโดยละเอียด โดยแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับความขัดแย้งนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งของคุณ เราจะตรวจสอบข้อเรียกร้องของคุณ และแจ้งให้คุณทราบการตัดสินใจของเราภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน หากเราต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินข้อเรียกร้องของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และจะพยายามทำการตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในทางปฏิบัติตามเหตุผลอันสมควร การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. Lightspeed จะไม่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการยกเลิกและการริบคะแนนของคุณ Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขกฎระเบียบในการยกเลิกและการริบคะแนนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  6. คุณอาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยไปที่เว็บไซต์ของเราซึ่งอยู่ในเซกชันบัญชีของคุณ และคลิก “ยกเลิกบัญชีของฉัน” และบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกโดยทันที หากคุณมีปัญหาในการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในทางปฏิบัติตามเหตุผลอันสมควร บัญชีของคุณจะถูกปิดลงในทันทีที่คุณลบหรือถอนตัวออกจากLifePoints คุณเข้าใจและยอมรับว่า ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อมีการระงับ ยกเลิก หรือปิดบัญชีของคุณ สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการจะสิ้นสุดลง และจะมีการริบคะแนนทั้งหมดที่โอนเข้าบัญชีของคุณในเวลาดังกล่าว ไม่ว่ามีการสะสมคะแนนด้วยวิธีการใดและเมื่อใดก็ตาม Lightspeed อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ
  7. คะแนน LifePoints จะโอนเข้าสู่บัญชีของคุณภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ทำแบบสำรวจเสร็จ และสามารถนำไปแลกของรางวัลได้ทันทีที่คะแนนโอนเข้าสู่บัญชีของคุณ Lightspeed ดำเนินการอย่างระมัดระวังตามเหตุผลอันสมควรเพื่อให้มีการโอนคะแนนไปยังบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณได้รับคะแนน LifePoints อย่างถูกต้องแล้ว และควรแจ้งให้ Lightspeed ทราบภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากที่ทำแบบสำรวจเสร็จ หากพบว่าคะแนน LifePoints ที่โอนเข้าบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง

  มูลค่าของคะแนน LifePoints

  1. คุณจะได้รับคะแนน LifePoints เป็นจำนวนหนึ่งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้น (ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของกิจกรรม) โดยจำนวนคะแนน LifePoints สำหรับแต่ละกิจกรรมนั้นจะระบุอยู่ในเว็บไซต์
  2. คุณสามารถดูคะแนน LifePoints ทั้งหมดของตัวเองได้ทางออนไลน์โดยเข้าไปที่หน้าสมาชิกในเว็บไซต์
  3. คะแนน LifePoints เป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lightspeed และคะแนนเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถจำหน่าย โอน หรือมอบคะแนนให้แก่บุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lightspeed

  การใช้คะแนน LifePoints

  1. คุณสามารถใช้คะแนนแลกของรางวัลได้เมื่อมีคะแนนเพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลมูลค่าต่ำสุดบนเว็บไซต์และบัญชีของคุณอยู่ในสถานะที่ดี
  2. คุณจะต้องใช้คะแนน LifePoints ทั้งหมดทางออนไลน์เท่านั้น และในการแลกรับรางวัล คุณจะต้องไปที่หน้าสมาชิก อาจมีการเพิ่มวิธีการใช้คะแนน LifePoints หรือเปลี่ยนมาใช้รูปแบบอื่นแทนในอนาคต ตามแต่ดุลยพินิจของ Lightspeed
  3. มูลค่าของคะแนน LifePoints แต่ละคะแนนจะแตกต่างกันไ ขึ้นอยู่กับรางวัลที่คุณเลือก Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะระบุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์หรือภายในกฎระเบียบเหล่านี้
  4. Tขณะนี้คุณสามารถใช้คะแนน LifePoints แลกรับบัตรกำนัลได้เท่านั้น
  5. คุณสามารถใช้คะแนน LifePoints ได้บนเว็บไซต์ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูได้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ Lifespeed ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและบัตรของขวัญบนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณได้รับทราบแล้วว่า Lightspeed ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของพันธมิตรของเราผู้มอบสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการแลกคะแนน LifePoints
  6. มูลค่าของรางวัลที่คุณเลือกจะต้องไม่เกินจำนวนคะแนน LifePoints ในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกรางวัลที่มีมูลค่าต่ำกว่าได้ คะแนน Lifespeed ที่ไม่ได้ใช้จะคงอยู่ในบัญชีของคุณสำหรับนำไปใช้ในอนาคต และเมื่อคุณใช้คะแนน LifePoints แล้ว คะแนนจำนวนนั้นจะถูกหักออกจากบัญชี
  7. คะแนน LifePoints ไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้และต้องนำมาแลกของรางวัลที่ระบุไว้ด้านบนหรือบนเว็บไซต์เท่านั้น.
  8. รางวัลที่ได้รับจากการแลกคะแนน LifePoints ไม่สามารถนำไปเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
  9. ภาพของรางวัลที่แสดงบนเว็บไซต์อาจจะมีสีหรือรุ่นไม่ตรงกับของจริงเนื่องจากความแตกต่างในการพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงรุ่นโดยผู้ผลิต
  10. ในกรณีที่ไม่มีของรางวัลในสต๊อก Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า

  การบริหารจัดการรางวัล

  1. Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนและของรางวัล คุณควรอ่านน โยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับข้อมูลที่จะถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สามเพื่อใช้บริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนและของรางวัล
  2. Lightspeed จะไม่บผิดชอบต่อความสูญเสียที่คุณได้รับอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลที่สามในการบริหารจัดการหรือการจัดส่งของรางวัล
  3. Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการแข่งขันหรือการชิงโชคที่ดำเนินการโดย Lightspeed.
   

  กลับสู่ด้านบน