ทิปทั้งหมด

tip8
คำแนะนำข้อที่ 8
สะสมคะแนนให้มากที่สุด

เรามักจะส่งแบบสำรวจชุดใหม่ในช่วงเวลาทำการมาตรฐาน เราเข้าใจว่าบางคนอาจใช้งานในช่วงดึก ในขณะที่คนอื่น ๆ ชอบใช้งานตอนเช้า แต่เป้าหมายของคุณก็คือการสะสมคะแนนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่พลาดแบบสำรวจ ดังนั้นการเข้าสู่ระบบในช่วงเวลามีการติดต่อสื่อสารกันมากกว่าจึงนับเป็นวิธีการที่ดี นอกจากนี้ยังมีการส่งแบบสำรวจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ก็มักจะได้รับคำตอบครบจำนวนเร็วกว่าด้วยเช่นกัน

LifePoints

Paid Surveys App