ทิปทั้งหมด

tip7
คำแนะนำข้อที่ 7
อย่าใช้งาน VPN หรือโปรแกรมบล็อกโฆษณา

VPN, พร็อกซี, โปรแกรมบล็อกโฆษณา หรือเว็บเบราว์เซอร์อย่างเช่น Tor จะปกปิดตัวตนของคุณโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่ความเป็นส่วนตัว แต่เราขอแนะนำให้ปิดสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เข้าสู่ระบบบัญชี LifePoints แล้วใช้เบราว์เซอร์ธรรมดาอย่างเช่น Google Chrome