ทิปทั้งหมด

tip9
คำแนะนำข้อที่ 9
ให้หยุดพักผ่อนเมื่อไปต่างประเทศ

บัญชี LifePoints ของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ในขณะที่สมัครสมาชิกเท่านั้น เราปรับแบบสำรวจทุกชุดให้เหมาะกับตลาดประเทศหนึ่ง ๆ และการศึกษาวิจัยไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับดินแดนอื่น ๆ ได้ ถ้าเราตรวจพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณจากประเทศอื่น เราอาจระงับบัญชีของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นหากคุณเดินทาง โปรดทราบว่าเราจะคิดถึงคุณมาก แต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้รอจนกว่าคุณจะกลับบ้าน แล้วจึงค่อยทำแบบสำรวจต่อไป หากคุณย้ายไปที่ประเทศอื่น โปรดติดต่อเราผ่าน Help Center แล้วเราจะให้คำแนะนำว่าคุณควรทำอย่างไร