Semua Tip

tip4
Panduan 4
Jawab dengan jujur dan koheren

Kami mahu pendapat anda didengari dengan terang dan jelas, jadi sentiasa jawab soalan dengan jujur dan menurut pengetahuan terbaik anda. Jika terdapat percanggahan antara jawapan anda sepanjang tinjauan, atau jawapan anda tidak sepadan dengan maklumat dalam profil anda, kami tidak dapat memastikan sama ada kami boleh menggunakannya untuk membuat keputusan penting.