Dasar Privasi LifePoints Panel

Dasar Privasi LifePoints Panel

Dasar Privasi Lightspeed

Kali terakhir dikemas kini: September 23rd, 2020

 

1.    Pengenalan

 

Dasar Privasi ini menggariskan komitmen Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, AS dan anggota gabungannya, termasuk Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, UK (secara bersama "Lightspeed"), sebuah syarikat kumpulan Kantar ("Kantar"), terhadap privasi ahli panelnya (“Ahli Panel”) dan mentadbir hak berkaitan privasi dan perlindungan data Ahli Panel.

Dasar Privasi ini terpakai bagi panel Lightspeed yang dikenali sebagai LifePoints dan All Global Circle, secara bersama dikenal pasti dalam Dasar Privasi ini sebagai panel Lightspeed (“Panel”). Untuk kejelasan, dasar ini tersedia kepada khalayak umum pada laman panel LifePoints sebagai “Dasar Privasi Panel LifePoints” dan pada laman All Global Circle sebagai “Dasar Privasi All Global Circle”. Ahli panel ialah ahli Panel yang dikendalikan oleh Lightspeed dan Lightspeed ialah pengawal data. Mengambil bahagian dalam panel, tinjauan dan aktiviti penyelidikan kami adalah sukarela sepenuhnya. Dengan mendaftar ke Panel dan menerima terma-terma ini, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami terma Dasar Privasi ini. Kami meminta anda membaca Dasar Privasi ini dengan teliti.

Bagi tujuan Dasar Privasi ini, data peribadi bermakna sebarang maklumat berkaitan individu hidup yang boleh dikenal pasti (atau terma berkenaan yang setara dalam bidang kuasa negeri/negara anda - contohnya di California, maklumat peribadi juga berkaitan dengan isi rumah khusus).

 

2.    Pengumpulan dan Penggunaan Data yang Sah 

 

Kami mengumpul data peribadi anda dengan beberapa cara seperti menerusi laman web kami (contohnya portal panel anda), aplikasi mudah alih kami dan aktiviti lain seperti media sosial, aplikasi dan dalam talian, kajian bersemuka atau melalui telefon atau aktiviti penyelidikan lain. Kami mungkin menambah cara lain dan aktiviti pada masa akan datang tetapi kami akan sentiasa menjalankan operasi dengan mematuhi dasar ini.

Kami telah menggariskan di bawah, maklumat yang lebih terperinci tentang cara kami menggunakan data peribadi anda. Kami juga dikehendaki oleh undang-undang untuk menjelaskan asas perundangan untuk pemprosesan data peribadi anda. Asas perundangan ini disenaraikan di bawah dan mungkin berbeza untuk setiap kegunaan:

 1. kami mendapat persetujuan anda untuk menggunakan data peribadi anda;
 2. kami perlu menggunakan data peribadi anda untuk melaksanakan kontrak dengan anda;
 3. kami perlu memproses data anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang;
 4. kami perlu memproses data anda untuk melindungi kepentingan penting anda atau orang lain;
 5. pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan tugas demi kepentingan awam; atau
 6. penggunaan data peribadi anda diperlukan bagi kepentingan sah kami (atau pelanggan kami) (dalam hal ini, kami akan menjelaskan tentang kepentingan itu).

Kami tidak akan sekali-kali memberikan gambaran yang salah tentang diri kami atau perkara yang kami lakukan. Sekiranya anda menerima e-mel yang membimbangkan anda, yang kelihatan seperti berasal daripada kami, sila maklumkan kami seperti yang ditunjukkan di bawah ini “Cara Menghubungi Kami”.

 

Mengendalikan laman web kami

Tujuan

Pastikan bahawa kandungan daripada laman kami dipersembahkan dengan berkesan, mengikut peranti yang anda gunakan untuk mengakses.

Analisis data berstatistik tentang tindakan pelayaran pengguna dan coraknya

Data dikumpul/diproses

Alamat IP, maklumat sistem pengendalian, jenis pelayar


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Pendaftaran dan pengurusan panel

Tujuan

Untuk mentadbir profil panel anda dan berkomunikasi dengan anda, termasuk memaklumkan anda tentang panel, memilih tinjauan untuk anda masa hadapan, menghubungi anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan kami dan aktiviti penyelidikan lain, mengeluarkan insentif anda, membantu apabila anda menghubungi sokongan panel kami dsb.

Data dikumpul/diproses

Nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, ID peranti mudah alih, nombor pendidikan perubatan (AS), Nombor GMC (UK), le numéro RPPS (Perancis), el número de colegiado (Sepanyol), demografi dan sebarang butiran yang anda kongsikan dengan kami tentang diri anda dan isi rumah anda


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Penyelidikan Pasaran

Tujuan

Untuk memahami pandangan anda tentang sesetengah produk dan perkhidmatan atau memahami tingkah laku anda dalam situasi berbeza

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti, butiran perhubungan, alamat e-mel, suara, imej, pendapat


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Penyelidikan Saintifik untuk akademik, organisasi kesihatan awam atau institut Majlis Penyelidikan

Tujuan

Termasuk tetapi tidak terhad kepada kajian klinikal, penyelidikan ekonomi dan hasil kesihatan (HEOR), kajian tanpa intervensi (NIS), penyelidikan dunia sebenar (RWR), kajian pemerhatian, penyelidikan epidemiologi

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti, butiran perhubungan, alamat e-mel, data kesihatan, cth. penyakit, status kesihatan, diagnosis, corak rawatan, keperluan yang tidak dipenuhi


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Kajian Saintifik untuk syarikat komersial dan organisasi penyelidikan amal

Tujuan

Termasuk tetapi tidak terhad kepada kajian klinikal, penyelidikan ekonomi dan hasil kesihatan (HEOR), kajian tanpa intervensi (NIS), penyelidikan dunia sebenar (RWR), kajian pemerhatian, penyelidikan epidemiologi

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti, butiran perhubungan, alamat e-mel, data kesihatan, cth. penyakit, status kesihatan, diagnosis, corak rawatan, keperluan yang tidak dipenuhi


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Pemantauan keselamatan (Pelaporan Kejadian Buruk Farmakovigilans)

Tujuan

Laporkan Kejadian Buruk semasa kajian kami kepada pihak berkuasa yang sesuai

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti, butiran kenalan, alamat e-mel, penyakit, rawatan, produk yang diambil dan kejadian buruk


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Pendedahan Awam

Tujuan

Untuk berkongsi atau membuat pendedahan menurut sepina, waran, arahan kehakiman atau kerajaan lain atau menurut keperluan perundangan atau kawal selia yang serupa dan lain, kami akan memberikan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa yang sesuai

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti, nama, butiran kenalan, alamat e-mel, insentif yang diterima


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Perlindungan Penipuan

Tujuan

Perlindungan kepentingan perniagaan kami terhadap tingkah laku penipuan

Data dikumpul/diproses

Alamat IP, spesifikasi pelayar, spesifikasi peranti, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor pengenalan rasmi (iaitu nombor ME)


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Keunikan Penyertaan Tinjauan

Tujuan

Pencegahan berbilang penyertaan tinjauan oleh individu yang sama selaras dengan Terma dan Syarat kami

Data dikumpul/diproses

Alamat IP, spesifikasi pelayar, spesifikasi peranti


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Penjejakan Jawapan Responden Berulang (projek rekaan penyelidikan khas)

Tujuan

Apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan kami, kami biasanya menggunakan ID sementara supaya jawapan anda dalam tinjauan diserahkan secara tanpa nama kepada klien kami. Walau bagaimanapun, sesetengah klien kami mempunyai keperluan rekaan penyelidikan khusus untuk memahami perubahan evolusi pendapat anda bagi suatu tempoh masa. Untuk jenis projek khusus ini yang kami panggil projek “penjejakan”, kami akan menggunakan ID berterusan dan kami akan menjelaskan perkara ini pada permulaan setiap tinjauan ini. Jawapan tinjauan anda akan dianggap sebagai data peribadi dan anda mempunyai hak untuk mengaksesnya. Projek sedemikian akan mengandungi notis pada halaman pertama tinjauan untuk anda kenal pasti dan menentukan sama ada anda mahu mengambil bahagian atau sebaliknya

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti projek unik berulang


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus


Pemadanan dan Pengukuhan Data

Tujuan

Kami memperkaya data tentang anda yang kami simpan dalam fail dengan memadankan data peribadi anda dengan data pihak ketiga. Ini akan membantu kami meningkatkan profil panel anda dan memastikan bahawa kami memilih tinjauan berkaitan untuk anda.

Kami menggunakan perkhidmatan pemadanan (iaitu pihak ketiga yang pakar dalam pengurusan data) untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang anda daripada sumber data awam dan persendirian (seperti rangkaian sosial, peruncit dan perkhidmatan langganan kandungan yang anda mempunyai akaun) atau menggunakan data peribadi anda untuk membantu membangunkan set data jenis tambahan atau baharu (iaitu kami menyusun data agregat anda dengan data daripada pengguna lain untuk mencipta segmen gaya hidup baharu). Perkhidmatan pemadanan (rakan kongsi data kami) menyimpan data peribadi yang kami kongsikan untuk suatu tempoh masa yang singkat, menggunakannya untuk menghimpunkan maklumat tambahan dan kemudian, mengembalikan maklumat yang digabungkan kepada kami. Rakan kongsi data terikat secara kontrak untuk memadamkan data yang kami kongsikan dengan mereka dan/atau tidak dibenarkan untuk menggunakannya dalam sebarang cara selain untuk tujuan khusus ini.

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti unik berterusan, butiran kenalan, alamat e-mel, log masuk akaun sosial, kuki, ID peranti mudah alih, nombor pengenalan rasmi (iaitu nombor ME)


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Penyelidikan Penyasaran Pengiklanan dan Pembelian Media

Tujuan

Kami menggunakan data peribadi anda untuk membantu klien dan rakan kongsi data kami memperkaya data mereka menggunakan teknik pemodelan serupa.

Terima kasih atas penyertaan anda dalam tinjauan kami dan data profil anda kerana kami dapat membantu klien kami meningkatkan penyasaran pengiklanan mereka dan mencipta model pengiklanan dalam talian yang lebih baik, menerusi pemodelan serupa (lookalike modeling) atau metodologi penyelidikan yang serupa. Kami akan menggunakan data peribadi anda yang kami kumpul tentang anda menerusi pembinaan profil, penyertaan dalam tinjauan penyelidikan atau pemadanan data supaya sepadan dengan data pihak ketiga dan platform (rakan kongsi data kami).

Kami memasukkan perlindungan kontraktual untuk memastikan bahawa anda tidak akan menjadi sasaran secara automatik bagi tujuan komersial, akibat daripada data anda yang digunakan untuk membantu mencipta khalayak yang serupa, dan bahawa rakan kongsi data kami tidak boleh menggunakan data anda untuk sebarang tujuan lain.

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti unik berterusan, butiran kenalan, alamat e-mel, log masuk akaun sosial, kuki, alamat IP, ID peranti mudah alih, nombor pengenalan rasmi (iaitu nombor ME)


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain


Pendedahan dan Pengukuran Iklan

Tujuan

Selain pemadanan berasaskan kuki (yang boleh anda kawal dan bersetuju melalui akaun panel anda), kami akan menggunakan data peribadi yang anda berikan kepada kami, seperti alamat e-mel, dalam proses pemadanan langsung dengan pihak ketiga (iaitu klien dan penerbit kami) untuk menentukan sama ada anda ialah pengguna perkhidmatan tersebut (seperti rangkaian sosial, laman web, aplikasi mudah alih) untuk tujuan penyelidikan pengukuranan iklan. Kami akan mengenal pasti jenis iklan yang mungkin dipaparkan kepada anda pada laman dan platform tersebut dan mengukur tahap sikap pengguna terhadap jenama atau penarikan semula jenama telah memberi kesan ke atas jualan. Pihak ketiga yang bekerja dengan kami tidak dibenarkan untuk menggunakan data bagi sebarang tujuan lain.

Data dikumpul/diproses

Pengenal pasti unik kekal, butiran kenalan, alamat e-mel, log masuk sosial, kuki, alamat IP, ID peranti mudah alih, nombor pengenalan rasmi (iaitu nombor ME)


Sumber

Kami mendapatkan data ini daripada anda secara terus atau digabungkan dengan pangkalan data sekunder yang lain

 

3.    Pihak Ketiga (Klien dan Pembekal)

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan vendor dan pemproses pihak ketiga kami untuk menjalankan aktiviti berkaitan pengurusan panel bagi tujuan menyediakan perkhidmatan dan aktiviti panel kepada anda. Ini mungkin termasuk vendor yang mengurus atau membantu kami menguruskan pangkalan data panel kami, automasi pemasaran dan CRM, pemeriksaan kualiti dan pencegahan penipuan, pengurusan insentif, dan khidmat pelanggan. Sesetengah vendor akan bekerja secara khusus dengan kami untuk memperkaya profil panel anda yang membolehkan kami memilih anda untuk menjawab tinjauan, seperti vendor yang pakar dalam, tetapi tidak terhad kepada, pemadanan data, pengukuran keberkesanan iklan dalam talian dan interaksi data media sosial. Kategori data peribadi yang dikongsikan dengan vendor ini biasanya, tetapi mungkin tidak terhad kepada, nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon, ID kuki, ID ahli panel dan alamat IP. Data peribadi anda tidak dijual kepada pihak ketiga.

Rakan kongsi dan penerbit data pihak ketiga kami semuanya terikat secara kontrak untuk menyimpan sebarang maklumat yang mereka kumpul dan dedahkan kepada kami, atau yang kami kumpul dan dedahkan kepada mereka, secara sulit dan mereka mesti melindunginya menurut standard dan amalan keselamatan yang setaraf dengan amalan kami.

 

4.     Kerahsiaan, Keselamatan dan Keperluan Industri dan Tempat Kami Menyimpan Data Peribadi Anda

Kami mengambil langkah-langkah berteknologi dan berorganisasi yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda, semasa penghantaran dan semasa kami menerimanya. Prosedur keselamatan kami adalah konsisten dengan piawaian yang diterima secara umum dan digunakan untuk melindungi data peribadi.

Data yang kami kumpul daripada anda mungkin dipindahkan kepada dan/atau disimpan di luar wilayah anda. Ia juga mungkin diproses oleh kakitangan pengendalian di luar wilayah anda yang bekerja untuk kami atau salah satu pembekal kami. Jika data peribadi anda dipindahkan, disimpan atau selain itu diproses di luar negara atau wilayah anda, dan negara atau wilayah tersebut tidak diiktiraf dalam memberikan tahap perlindungan data yang mencukupi, kami akan mengambil langkah perlindungan tambahan untuk melindungi data peribadi anda, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. Contohnya, jika anda berada dalam EEA, klausa kontrak standard akan digunakan jika kami memproses data anda di luar EEA.

Maklumat akaun dan data peribadi anda dilindungi dengan kata laluan supaya anda dan hanya anda yang mempunyai akses kepada maklumat anda. Untuk memastikan data peribadi anda selamat, kami mengesyorkan agar anda tidak mendedahkan kata laluan anda kepada sesiapa pun. Lightspeed tidak akan sekali-kali meminta kata laluan anda melalui panggilan telefon atau e-mel yang tidak diminta. Selain itu, jangan lupa untuk mendaftar keluar akaun Panel anda dan menutup tetingkap pelayar anda apabila selesai melawat laman kami. Langkah ini adalah untuk memastikan bahawa pengguna lain tidak boleh mengakses data peribadi dan komunikasi anda jika anda berkongsi komputer dengan orang lain atau menggunakan komputer di tempat awam seperti perpustakaan atau kafe Internet. Sila tukar kata laluan anda dengan kerap.

 

5.     Piawaian Industri

 

Kami mematuhi pelbagai piawaian dan kod industri bergantung pada lokasi anda, termasuk:

 • Pertubuhan Pendapat dan Penyelidikan Pasaran Eropah (ESOMAR)
 • Persatuan Penyelidikan Pasaran Farmaseutikal Eropah (EphMRA)
 • Yayasan Penyelidikan Pengiklanan (ARF)
 • Pengarah Umum Ordinan Kilang (DGOF)
 • Pertubuhan Penyelidikan Pasaran (MRS UK)
 • Pertubuhan Penyelidikan Pasaran dan Sosial Australia (AMSRS)
 • Persatuan Risikan British Penjagaan Kesihatan British (BHBIA)
 • Persatuan Penyelidikan Korea (Kora)
 • Persatuan Penyelidikan Pasaran Belanda (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia (PERPI)
 • Pertubuhan Penyelidikan Pasaran India (MRSI)
 • Pertubuhan Pendapat dan Penyelidikan Pemasaran Filipina (MORES)
 • Persatuan Penyelidikan Pemasaran China (CMRA)
 • Persatuan Penyelidikan Pemasaran Jepun (JMRA)
 • Pertubuhan Penyelidikan Pasaran Hong Kong (MRSHK)
 • Organisasi Penyelidikan Pasaran dan Sosial Australia (AMSRO)
 • Persatuan Pemasaran Kanada (CMA)

 

6.     Pendedahan Kuki

 

Kuki ialah fail teks kecil yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh laman web yang menempatkan ID pengguna bernombor dan menyimpan maklumat tertentu tentang pelayaran dalam talian anda. Ia digunakan untuk membantu pengguna melayari laman web dengan cekap dan melakukan fungsi tertentu. Laman web menghantar maklumat kepada pelayar, yang kemudiannya mencipta fail teks pada komputer atau peranti mudah alih pengguna. Setiap kali pengguna kembali ke laman web yang sama, pelayar mendapatkan semula dan menghantar fail ini kepada pelayan laman web.

Bagi penyelidikan pengesanan tingkah laku, kami menggunakan kuki / aplikasi perisian pilihan, tetapi hanya sekiranya anda telah memberikan persetujuan anda bagi penggunaan kuki / aplikasi ini.

Sama seperti kebanyakan tinjauan dalam talian, kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik dan menyimpannya dalam fail data tinjauan. Maklumat ini mungkin termasuk maklumat berikut: Alamat Protokol Internet (alamat IP), jenis pelayar, pembekal perkhidmatan Internet (“ISP”); halaman rujukan/keluar, sistem pengendalian dan cap tarikh/masa.

Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan secara automatik ini untuk menganalisis trend seperti penggunaan pelayar dan mentadbir laman, cth. untuk mengoptimumkan pengalaman tinjauan bergantung pada jenis pelayar. Kami juga mungkin menggunakan alamat IP anda untuk menyemak sama ada terdapat berbilang penyertaan dalam tinjauan daripada alamat IP ini dan melindungi perniagaan kami daripada tingkah laku penipuan.

Lightspeed mentakrifkan kuki dalam 3 kategori:

 1. Diperlukan untuk menggunakan laman Panel;
 2. Khusus keselamatan dan
 3. Kuki penyelidikan tingkah laku atau pengiklanan.

Sila log masuk dan akses halaman pilihan kuki anda untuk maklumat lanjut. Di sini, anda dapat menyesuaikan tetapan kuki anda.

 

7.     Ketepatan

 

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk menyimpan data peribadi dalam simpanan atau kawalan kami dengan tepat, lengkap dan terkini, berdasarkan maklumat terkini yang anda dan/atau pelanggan kami beri kepada kami.

Kami bergantung pada anda untuk membantu kami memastikan data peribadi anda tepat, lengkap dan terkini dengan menjawab soalan-soalan kami dengan jujur. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda memaklumkan kami tentang sebarang perubahan pada data peribadi anda.

 

8.     Data Kanak-kanak 

 

Lightspeed mengenal pasti keperluan untuk menyediakan perlindungan privasi tambahan berkenaan dengan data peribadi yang dikumpulkan daripada kanak-kanak. Kami tidak pernah dengan sengaja menjemput kanak-kanak di bawah umur sah yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di negara kediaman anda untuk mengambil bahagian dalam kajian penyelidikan tanpa kebenaran ibu bapa. Jika ia perlu dan sesuai untuk melibatkan kanak-kanak bawah umur secara langsung dalam projek tertentu, kami mengambil langkah untuk memastikan kami telah mendapatkan kebenaran ibu bapa dan/atau penjaga sah. Lightspeed akan memberi ibu bapa dan/atau penjaga sah maklumat tentang topik tinjauan, sebarang maklumat peribadi atau sensitif yang mungkin dikumpulkan daripada kanak-kanak, cara data tersebut akan digunakan dan sama ada Lightspeed mungkin berkongsi maklumat sedemikian dan pihak yang berkaitan. Kami tidak menjual data peribadi kanak-kanak.

Walaupun kanak-kanak yang menjawab tinjauan, ibu bapa dan/atau penjaga bertanggungjawab untuk mengawasi mereka.

 

9.     Data Sensitif 

 

Dari semasa ke semasa, Lightspeed mungkin mengumpul data peribadi yang diklasifikasikan sebagai “kategori khas” data peribadi. Ini termasuk bangsa atau asal usul etnik, pandangan politik, kepercayaan agama atau falsafah, atau keahlian kesatuan sekerja, data genetik, data biometrik untuk tujuan mengenal pasti orang sebenar secara unik, data berkenaan kesihatan atau data berkenaan kehidupan seks atau orientasi seksual orang sebenar. Anda boleh sentiasa memilih sama ada anda mahu memberikan data ini kepada kami.

 

10.     Hak Individu 

 

Untuk meminta akses kepada data peribadi anda yang kami simpan, anda hendaklah menyerahkan permintaan anda secara bertulis ke alamat e-mel atau alamat surat-menyurat yang ditunjukkan di bawah dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami”. Apabila anda membuat permintaan, anda hendaklah memberikan ID ahli panel anda atau sebarang pengenal pasti lain yang berkaitan. Kami juga mungkin meminta anda memberikan salinan pengenalan rasmi atau sah yang dikeluarkan oleh kerajaan (seperti lesen memandu atau pasport) jika kami perlu mengesahkan permintaan anda.

Anda mempunyai hak berikut yang berkaitan dengan data peribadi anda:

 1. Hak untuk menukar fikiran anda dan menarik balik persetujuan anda;
 2. Hak untuk mengakses data peribadi anda;
 3. Hak untuk membetulkan data peribadi anda;
 4. Hak untuk memadamkan data peribadi anda daripada sistem kami, melainkan kami mempunyai sebab kepentingan sah untuk meneruskan pemprosesan maklumat tersebut;
 5. Hak untuk memindahkan data peribadi anda (hak kemudahalihan);
 6. Hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda;
 7. Hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda;
 8. Hak untuk tidak memilih penjualan data peribadi anda (jika kami menjual data anda) dan
 9. Hak untuk tidak didiskriminasi terhadap pelaksanaan mana-mana hak yang tersedia untuk anda di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Jika perlu, kami juga akan memaklumkan pihak ketiga yang menerima data peribadi anda yang dipindahkan daripada kami tentang sebarang perubahan yang kami lakukan atas permintaan anda. Sila ambil perhatian bahawa walaupun Lightspeed berkomunikasi dengan pihak ketiga ini, Lightspeed tidak bertanggungjawab atas tindakan yang diambil oleh pihak ketiga ini untuk menjawab permintaan anda. Anda mungkin dapat mengakses data peribadi anda yang disimpan oleh pihak ketiga ini dan membetulkan, meminda atau memadamkannya jika ia tidak tepat.

 

11.     Penyimpanan dan Pengekalan Data

 

Data peribadi akan dikekalkan hanya untuk tempoh tertentu yang sesuai bagi tujuan yang ditentukan dan mematuhi undang-undang. Lightspeed akan mengekalkan data peribadi anda selagi anda masih menjadi ahli Panel. Sekiranya anda menyahlanggan daripada Panel, kami akan mengekalkan data untuk tempoh tidak melebihi 3 bulan selepas anda menyahlanggan, kecuali yang dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang. Data peribadi yang tidak lagi diperlukan akan dilupuskan dengan cara yang memastikan bahawa sifat rahsianya tidak terjejas.

Sebagai sebahagian daripada Pelan Kesinambungan Perniagaan Syarikat dan sebagaimana yang dikehendaki oleh ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 dan dalam keadaan tertentu dikehendaki oleh undang-undang, sistem elektronik kami disandarkan dan diarkib. Arkib ini disimpan untuk suatu tempoh masa yang ditentukan dalam persekitaran yang dikawal dengan ketat. Sebaik sahaja tamat tempoh, data tersebut dipadamkan dan dimusnahkan untuk memastikan data tersebut dipadamkan sepenuhnya.

 

12.     Pengemaskinian terhadap dasar privasi kami

 

Kami sentiasa menyemak dasar privasi secara kerap dan ia mungkin dipinda dari semasa ke semasa dan sekurang-kurangnya setiap 12 bulan. Kami akan sentiasa memiliki dasar yang terkini pada laman web kami atau dalam portal panel anda. Kami akan merekodkan tarikh dasar kali terakhir disemak. Perubahan bukan material pada Dasar Privasi ini akan diumumkan melalui laman Panel sahaja. Akses anda secara berterusan ke laman dan perkhidmatan Panel selepas perubahan sedemikian menunjukkan persetujuan anda secara konklusif terhadap mana-mana perubahan.

 

13.     Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan berkaitan privasi anda atau atau amalan privasi Lightspeed, (atau contohnya anda mahu berhenti berlangganan), jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami.

Nama Pegawai Perlindungan Data kami (DPO) - Ravinder Roopra, dan anda boleh menghubungi Lightspeed:

 1. melalui e-mel di privacy@lightspeedresearch.com 
 2. melalui pos kepada: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom
 3. Menghubungi nombor bebas tol 1-800 yang tertera di Kantar.com (hanya jika anda berada di AS).

 

14.     Aduan & Pendedahan Khusus Negara

Jika anda menganggap bahawa pemprosesan data peribadi anda melanggar undang-undang perlindungan data, anda mempunyai hak yang sah untuk mengemukakan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan yang bertanggungjawab ke atas perlindungan data. Anda boleh berbuat demikian di negara anggota EU atau bidang kuasa tempat menetap kebiasaan anda, tempat kerja anda atau tempat yang didakwa berlaku pelanggaran. Untuk mencari butiran perhubungan pihak berkuasa penyeliaan negara anda, sila rujuk halaman khas kami.

 

 

KEMBALI KE BAHAGIAN ATAS