Survey Tips

Færdiggør din profil
Reagér på nye invitationer i tide
Tag den tid, du har brug for
Svar ærligt og sammenhængende
Hav kun én LifePoints-konto
Undgå delte Wi-Fi-netværk
Brug ikke VPN eller ad-blockere
Maksimér din indtjening
Tag en pause, når du er i udlandet