LifePoints Brugeraftale

LifePoints Brugeraftale

 

Opdateret: 16 januar 2020

Disse brugsbetingelser (denne ”Aftale”) beskriver de vilkår og betingelser, der er relevante for din brug af Lightspeed servicer. Du skal læse dem, forstå dem, og regelmæssige gennemlæse dem i tilfælde af opdateringer. Hvis du har nogen spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i vores Ofte stillede spørgsmål, bedes du kontakte vores Kundeservice. Hvis du ikke indvilliger i denne Aftale, må du ikke gøre brug af vores website eller servicer. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre, tilrette, tilføje eller fjerne dele af denne Aftale. Din fortsatte brug af vores sted vil altid indikere din accept af denne Aftale og alle ændringer til den.

 

1.Accept af Brugeraftalen

Læs venligst denne Aftale grundigt. Lightspeed vil kun gøre Servicerne tilgængelige for dig, hvis du accepterer og overholder vilkårene i denne Aftale. Når du skaber dig adgang til, eller benytter Servicerne, indgår du en bindende aftale mellem dig selv og Lightspeed, der består af denne Aftale og alle de vilkår, politikker og retningslinjer, som der henvises til i denne Aftale. Hvis du ikke kan indvillige i betingelserne i denne Aftale, må du ikke skabe dig adgang til, eller benytte Servicerne.

 

2. Servicerne

Servicerne gør det muligt for personer, der lever op til egnethedskravene, at deltage i undersøgelser eller at lade sig registrere til vores brugerpanel (”Panelet”). Panelmedlemmer er berettiget til at deltage i undersøgelser på Stedet. Panelmedlemmer vil modtage Points eller andre incitamenter for deltagelse i servicer, som Lightspeed kan gøre tilgængelige fra tid til anden.

 

3. Point; Aktiv status

Når du har tilmeldt dig Panelet, tilbyder LifePoints incitamenter i form af point (“Point”) eller andre typer af LifePoints-incitamenter tildeles, når du gennemfører diverse Aktiviteter på Webstedet, i overensstemmelse med LifePoints Vilkår for belønningsprogram. Der tildeles kun Point til din Konto i forbindelse med din deltagelse i Aktiviteter godkendt af Lightspeed, og du kan indløse dem, så længe din Konto er Aktiv.

Når du tilmelder dig Panelet, har din konto status som "Aktiv", og du kan deltage i alle de Aktiviteter, som Lightspeed inviterer dig til og kan drage fordel af alle Panel-fordele, såsom adgang til vores Serviceydelser, dine incitamenter og kontakt til Lightspeed-medarbejdere. For at fastholde din konto som "Aktiv", skal du have tilmeldt dig Panelet og deltaget i en Undersøgelse eller en anden aktivitet via Webstedet inden for 30 dage efter din første tilmelding eller inden for enhver 90-dages periode.

Lightspeed vil ikke underrette dig om sletningen og bortfaldet af eventuelle Points. Lightspeed forbeholder sig retten til at ændre disse sletnings- og bortfaldsregler efter eget skøn.

 

4. Suspendering af Konto; Sletning af Konto

Din Konto kan også blive suspenderet, hvis en af de følgende situationer opstår:

 • Ingen aktiv deltagelse efter du har tilmeldt dig Panelet
 • Ingen deltagelse i en Undersøgelse inden for dine første 30 dage på Panelet
 • Ingen deltagelse i en Undersøgelse inden for en periode på 90 dage

Hvis din konto er blevet suspenderet eller lukket, har du ret til at bede Lightspeed om at undersøge sagen. Kontakt dit Support-team for dette. Hvis du mener, at din konto er blevet uretmæssigt suspenderet eller lukket, skal du kontakte Lightspeed via e-mail inden for tres (60) dage efter den påståede fejl og detaljeret forklare grundlaget for din protest, samt vedhæfte relevante oplysninger, der kan bevise, at der er opstået en fejl. Efter modtagelse af din underretning vil vi undersøge din påstand og underrette dig om vores afgørelse inden for tredive (30) dage. Hvis vi har brug for mere tid til at træffe en afgørelse vedrørende din påstand, vil vi underrette dig og tilstræbe at nå frem til en afgørelse så hurtigt som muligt. Enhver afgørelse fra vores side vedrørende sådanne sager vil være endelig.

Du kan slette din konto når som helst ved at besøge vores Websted i afsnittet med din konto og klikke på "slet min konto", hvorved din konto øjeblikkeligt bliver slettet. Hvis du oplever problemer med at slette kontoen, bedes du kontakte Support-teamet. Support-teamet vil besvare din henvendelse, så hurtigt som muligt. Din konto vil blive lukket umiddelbart efter sletningen eller din tilbagetrækning fra Panelet. Du forstår og erklærer dig indforstået med, som angivet ovenfor, at din ret til adgang til Serviceydelserne og alle Point på din konto på et sådant tidspunkt, uanset hvordan og hvornår de er blevet tildelt, vil bortfalde, i tilfælde af suspendering, sletning eller lukning af din konto. Lightspeed kan lukke din konto når som helst af enhver årsag.

 

5. Kvalifikation og registrering

Servicerne må kun bruges af personer, der er mindst 14 år gamle. Servicerne er ikke beregnet til brug af personer under 14 år. Brug af servicerne bliver ugyldig, når det er forbudt.

 

BVED AT SKABE SIG ADGANG TIL OG VED AT ANVENDE DISSE SERVICER, GARANTERER DU, AT DU LEVER OP TIL EGNETHEDSKRAVENE OG AT DU VIL OVERHOLDE VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

 

6. Gebyr for Servicer

Der er ingen gebyrer for brugere der deltager i servicerne. Lightspeed kan ud fra eget skøn, til en hver tid vælge at ændre gebyrer for deltagelse i servicerne, eller at bruge eller få adgang til andre servicer. Hvis de gør det, vil de opdatere denne aftale for at afspejle alle sådanne ændringer.

 

7. Deltagelseskravs

Din mulighed for at deltage i servicerne er udtrykkeligt på betingelse af din overholdelse af denne Aftale og af alle politikker og retningslinjer der gælder for servicerne, og som Lightspeed gør tilgængelige fra tid til anden. I tilfælde af din manglende overholdelse reglerne, bedrageri eller andre upassende aktiviteter (som fastlagt af Lightspeed ud fra deres eget skøn), kan Lightspeed til enhver tid annullere eller ugyldiggøre din egnethed, dine konti, registreringer og Points, nægte dig indløsning af MarketsPoints, eller indskrænke, blokere, begrænse og forhindre dig i at få adgang til og bruge servicerne og endvidere vil alle Points-incitamenter og belønninger være genstand for fortabelse. Uden begrænsning gælder almindeligheden af det foregående og de følgende krav for din brug af servicerne.

 • Manglende brug og fortrolighed. Oplysninger og indhold, der er tilgængeligt i Servicer kan indeholde erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige eller navnebeskyttede oplysninger fra Lightspeed’s leverandører eller licensgivere. Du er påtvunget fortrolighed og må ikke videregive oplysninger eller indhold, som du får adgang til eller får kendskab til i forbindelse med din deltagelse i nogen undersøgelse, noget projekt, spørgeskema eller andre markedsundersøgelsesaktiviteter, der relaterer til Servicerne. Du må ikke bruge sådanne oplysninger eller indhold til noget andet formål end din deltagelse i Servicer i forhold til denne Aftale. Du indvilliger hermed i at give Lightspeed øjeblikkeligt besked, hvis du finder ud af, eller har mistanke om, nogen former for brug, eller offentliggørelse af eller adgang til sådanne oplysninger eller indhold andet end det, som specifikt er tilladt i denne Aftale.
 • Registreringsoplysninger. Du indvilliger i (a) at oplyse alle de nøjagtige, aktuelle og samlede oplysninger om dig, som du kan blive bedt om i alle former for registreringsformularer i Servicerne; (b) at bibeholde sikkerheden i dine adgangskoder og dine login- brugeroplysninger; og (c) at bibeholde og øjeblikkeligt opdatere dine registreringsoplysninger og alle andre oplysninger som du giver til Lightspeed, for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Registrering kræver oplysninger som uden begrænsning inkluderer dit fulde juridiske navn, din fødselsdag din bopælsadresse dit telefonnummer og din fungerede e-mail-adresse.
 • Flere konti. Du kan til enhver tid kun have en aktiv konto. Det er kun tilladt at have en konto pr. mail-adresse. Flere konti til enhver person eller mail-adresse er genstand for opsigelse og fortabelse af alle Points, incitamenter og belønninger.
 • Overholdelse af love. Du skal til enhver tid overholde alle gældende love, regler, regulativer og ordrer, og må ikke forårsage at Lightspeed overtræder nogen love, regler, regulativer eller ordrer.
 • Deltagelse i god tro. Du indvilliger i at deltage i god tro og ud fra bedste evne i alle markedsundersøgelsesaktiviteter, som du deltager i, i forbindelse med Servicerne. Du må ikke give falske eller misledende oplysninger herunder uden begrænsning undersøgelsessvar som er i uoverensstemmelse med tidligere svar eller statistisk usandsynlige.
 • Passende kommunikationer. Hvis du kommunikerer med vores FrontDesk eller andet Lightspeed- eller LifePoints-personale (”Personalet”) indvilliger du i at gøre dette på en respektabel og passende måde. Du må ikke sende, oploade, dele eller på anden måde videredistribuere uforskammede eller stødende kommunikationer eller andet indhold der er stødende, vulgært, seksuelt, frastødende, truende, hadefuldt, ulovligt eller på anden måde upassende til personale, personale i datterselskaber eller andre brugere af Servicerne.
 • Brugerindhold. Du skal give oplysninger til Lightspeed i forbindelse med din deltagelse i markedsundersøgelser eller andet i forbindelse med Servicerne, herunder undersøgelsessvar, ideer, feedback eller andre oplysninger eller indhold (”Brugerindhold”). Hvis du oplyser om andet Brugerindhold, med mindre Lightspeed specifikt indikerer andet, giver du Lightspeed og deres datterselskaber en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenseret rettighed til at bruge, gendanne, ændre, tilpasse, publicere, oversætte, oprette afledt arbejde på grundlag af, distribuere, udføre og vise sådan Brugerindhold i hele verden i ethvert medie uden anerkendelse eller kompensation til dig.

 

Når du udleverer enhver form for Brugerindhold, garanterer du, at du har lovmæssig ret til at udlevere dette, samt at det er nøjagtigt og fuldstændigt. Du må ikke udlevere noget Brugerindhold der:

 • er ulovligt, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, usømmeligt, sjofelt, suggestivt, chikanerende, truende, som krænker private eller offentlige rettigheder, grovt, provokerende, falskt, ukorrekt, misledende, bedragerisk eller som parodierer eller giver et misvisende billede af en person eller enhed;
 • vil overtræde en persons eller enheds fortrolighedsforpligtelse eller rettighed, eller som på anden måde vil skabe en overtrædelse eller en begrænsning af alle former for lokale, statslige, nationale eller internationale love, herunder men ikke begrænset til bestemmelser fra den amerikanske Securities and Exchange Commission eller andre bestemmelser for en sikkerhedsudveksling som eksempelvis New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, eller NASDAQ;
 • kan krænke nogen former for patent, trademark, handelshemmelighed, copyright eller anden intellektuel eller ejendomsmæssig ret tilhørende enhver person eller enhed;;
 • C• indeholder private oplysninger om en person eller en enhed, herunder men ikke begrænset til, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, personnumre eller kreditkortnumre;
 • indeholder vira, ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer eller oplysninger; eller
 • ud fra Lightspeeds eget skønt er stødende, ikke afspejler god tro i forhold til være svarperson i undersøgelser eller markedsundersøgelsesspørgsmål, eller som kan udsætte Lightspeed eller deres licenstagere eller udbydere for nogen former for belastning.

 

8. Ophavsret og begrænset licens

Servicerne og andet materiale der er indeholdt på Stedet eller i Servicerne herunder uden begrænsning Lightspeed og LifePointss mærker, logoer, og alt anden information, indhold, designs, tekst, grafikker, oplysninger, data, software andre filer og udvalget og arrangementet deraf (samlet ”Indholdet”) er Lightspeed’s og deres leverandøres og lincenshaveres ejendom og er beskyttet af amerikanske og internationale copyrightlove.

 

Så længe du overholder denne Aftale, giver Lightspeed dig en begrænset, ikke uigenkaldelig, uomsættelig og ikke-eksklusiv licens så du kan få adgang til og benytte Servicerne udelukkende til dit eget personlige, ikke-kommercielle formål. Udover disse rettigheder, der specifikt er givet i denne Aftale, gives ingen andre rettigheder hverken direkte eller underforståede i denne Aftale. Med mindre det specifikt fremgår af denne Aftale, indeholder denne intet, der kan fortolkes som at tildele nogen licens til immaterialrettigheder, hverken ved hindring, implikation eller andet. Denne licens er til enhver tid ikke uigenkaldelig.

 

Enhver brug af Servicerne eller andet Indhold, end det der specifikt er givet tilladelse til i denne Aftale, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lightspeed, er strengt forbudt og vil gøre den licens, der er givet i dette afsnit ugyldig. Uautoriseret brug kan endvidere overtræde gældende love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til love for copyright og trademarks og gældende kommunikationsbestemmelser og vedtægter samt Lightspeed’s og tredjeparters rettigheder.

 

9. Varemærker

LifePoints, Global Market Insite, LifePointss logoer, Lightspeed globedesignet og alle andre produkt- eller servicenavne eller slogan, der findes i nogen former for Indhold eller andet i Servicerne, er varemærker tilhørende Lightspeed og deres leverandører eller licenstagere, og disse varemærker må ikke kopieres, imiteres, eller bruges hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lightspeed eller den relevante varemærkeejer. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller logoer, som omtales i Servicerne eller i noget andet Indhold, tilhører deres respektive ejere. Henvisninger til alle produkter, servicer, processer eller andre oplysninger ved varemærke, handelsnavn, fremstiller, leverandør eller andet konstituerer eller indebærer ikke godkendelse, sponsorat eller anbefaling fra Lightspeed.

 

10. Ansvarsfraskrivelse

DIN BRUG AF SERVICERNE, HERUNDER MEN IKKE BERGRÆNSET TIL, DIN BRUG AF NOGET INDHOLD ER PÅ EGEN RISIKO. SERVICERNE OG ALT INDHOLD LEVERES PÅ EN ”SOM DET FREMSTÅR”- OG ”SOM TILGÆNGELIG”-BASIS. Lightspeed, DERES DATTERSELSDKABER, LICENSTAGERE OG LEVERANDØRER SAMT DISSES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER OG FUNKTIONÆRER (SAMLET ”LEVERANDØRERNE”) FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT EN HVER FORM FOR ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE ANSVAR VED SALGBARHED, EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL, TITEL OG IKKE-PATENTKRÆNKELSE. HVERKEN Lightspeed ELLER NOGEN AF DERES LEVERANDØRER GARANTERER UHINDRET BRUG, DRIFT ELLER TILGÆNGELIGHED AF SERVICERNE ELLER NOGET INDHOLD, ELLER AT NOGET FORELÆGGELSE ELLER TRANSAKTIONSANMODNING, SOM DU FORSØGER VED BRUGEN AF SERVICER, VIL VÆRE SUCCESFULDT, UHINDRET ELLER VIL BLIVE GENNEMFØRT INDEFOR EN RIMELIG TID. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ALLE FORMER FOR FORSINKELSE ELLER TAB AF NOGEN ART, SOM KAN VÆRE ET RESULTAT AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF SERVICERNE OG INDHOLDET. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNING HVADENTEN DEN ER SKRIFTLIG ELELR MUNDTLIG, SOM DU FÅR AF Lightspeed ELLER NOGEN AF VORES LEVERANDØRER GENNEM ELLER FRA SERVICERNE VIL VÆRE GENSTAND FOR NOGEN FORMER FOR GARANTI I FORHOLD TIL SERVICERNE, MEDMINDRE DET FREMGÅR SPECIFIKT AF DENNE AFTALE. VISSE STATER TILLADER MULIGVIS IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE OG DET ER MULIGT, AT DU HAR ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT.

 

11. Ansvarsbegrænsning

HVERKEN Lightspeed ELLER NOGEN AF VORES UDBYDERE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG, FØLGENDE ELLER EKSEMPLARISK SKADE, HERUNDER MED IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER TAB AF PROFIT, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE TAB (HELLER IKKE HVIS Lightspeed ELLER ANDRE UDBYDERE HAR HAFT KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER), DER ER ET RESULTAT AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER GØRE BRUG AF SERVICERNE ELLER NOGET ANDET INDHOLD. I VISSE RETSKREDSE TILLADES UDELUKKELSE AF ELLER ANSVARSBEGRÆNSNING AF FØLGENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER IKKE, SÅ DET ER MULIGT, AT OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.

 

VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OG VORES LEVERANDØRERS ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE ERSTATNINGSKRAV I DENNE AFTALE, HVADENTEN DET ER I FORBINDELSE MED KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER ANDET, ER I ALLE TILFÆLDE BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE BELØB AF (A) SUMMEN AF BETALINGER, FRA Lightspeed TIL DIG I DENNE AFTALE I DE 12 MÅNEDER INDEN DEN HANDLING, SOM ER ÅRSAG TIL KRAVET OM ERSTATNING, OG (B) 100 AMERIKANSKE DOLLARS ($100). HVER BESTEMMELSE I DENNE AFTALE DER FORANLEDIGER ANSVARSBEGRÆNSNING, ERSTATNINGSFRASKRIVELSE ELLER SKADESUDELUKKELSE ER FOR AT ANVISE RISICI I DENNE AFTALE MELLEM PARTERNE. DENNE ANVISNING ER ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT I DEN EGENTLIGE HANDEL MELLEM PARTERNE. HVER AF DISSE BESTEMMELSER ER ADSKILT FRA OG UAFHÆNGIG AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER, SELV HVIS BEGRÆNSET RETMIDDEL IKKE KAN GØRES GÆLDENDE.

 

12. Skadesløsholdelse

Du vil holde Lightspeed og andre udbydere skadesløse fra og imod alle omkostninger, skader, udgifter og erstatninger (herunder men ikke begrænset til advokatomkostninger), som opstår ved eller i relation til noget Brugerindhold, din brug af Servicerne eller andet Indhold, din overtrædelse af denne Aftale eller din overtrædelse af tredjeparts rettigheder..

 

13.Tredjepartsindhold

Servicer kan indeholde links eller referencer til oplysninger, indhold og servicer der leveres af tredjeparter (herefter samlet ”Tredjepartsindhold”). Lightspeed overvåger ikke og har ikke kontrol med Tredjepartsindhold. Lightspeed hverken støtter eller tilpasser noget Tredjepartsindhold og stiller ingen garantier for dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Lightspeed påtager sig intet ansvar for at opdatere eller vurdere noget Tredjepartsindhold, og repræsenterer ikke og garanterer ikke for nøjagtigheden af nogen oplysninger i noget Tredjepartsindhold. Du bruger alt Tredjepartsindhold på egen risiko. Visninger i Tredjepartsindhold støttes ikke af Lightspeed.

 

14. Privatliv

Lightspeed må indhente registreringer og andre oplysninger om dig gennem Servicerne. Der henvises til Privatlivspolitik for LifePoints for oplysninger om Lightspeed indsamling, brug og offentliggørelse af disse oplysninger.

 

15. Feedback

Du anerkender og indvilliger i, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback, originale eller kreative materialer eller anden information eller indhold givet af dig til Lightspeed, i det omfang det ikke er Brugerindhold, vil blive Lightspeeds ejendom alene. Lightspeed vil have eneret herunder alle immaterialrettighed og har ret til ubegrænset brug og spredning af sådanne oplysninger og indhold til ethvert formål uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver endvidere hermed Lightspeed en evig og uigenkaldelig ret til at anvende sådanne oplysninger eller indhold til ethvert formål.

 

16. Uafhængige kontrakthavere

Du og Lightspeed er uafhængige kontrakthavere. Intet agentur-, partnerskabs-, joint venture-, arbejdsgiver/-tager- eller franchisegiver /-tagerforhold er tilsigtet eller skabt ved denne Aftale, elelr ved din adgang til og brug af Servicerne.

 

17.Generelt

Ophør

Til trods for alle vilkår i denne Aftale forbeholder Lightspeed sig retten til uden varsel og ud fra eget skøn, at afslutte eller ophøre alle Servicer, at slette alle Panelregistreringer eller andre konti, at slette Points uden indløsning, samt til at indskrænke, blokere, begrænse og forhindre dig i at få adgang til og benytte Servicerne. Ethvert ophør eller anden handling foretaget af Lightspeed og beskrevet i dette afsnit, vil ikke begrænse andre af Lightspeed’s retsmidler, som er vores ved lov, billighedsret eller andet.

 

Opdateringer til denne aftale

Lightspeed har ret til at opdatere denne Aftale fra tid til anden. Når de går det, ændre den opdaterede dato på denne Aftale. Du er selv ansvarlig for at gennemlæse og overholde de nyste opdateringer af denne Aftale. .

 

Generelle juridisk meddelelser

Når du skaber dig adgang til, eller benytter Servicerne, indvilliger du i at modtage elektroniske kommunikationer fra Lightspeed. Disse kommunikationer kan inkludere meddelelser om din konto og oplysninger om, eller relateret til Servicerne. Du indvilliger i, at enhver besked, aftale, offentliggørelse eller andre kommunikationer, som Lightspeed sender til dig elektronisk, vil tilfredsstille alle juridiske kommunikationskrav herunder krav om at kommunikation foregår skriftligt.

Hvis Lightspeed ikke handler i en given situation er det ikke ensbetydende med frasigelse af deres evne til at handle i forhold til den situation eller lignende situationer. Alle dele i denne aftale som findes ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve vil blive fjernet fra denne Aftale, og de resterende dele af denne Aftale vil fortsat være fuldt gældende. Afsnistoverskrifter og titler i denne Aftale er udelukkende til bekvemmelighedsbrug og har ingen juridisk eller kontraktmæssig effekt. Alle dele i denne Aftale som fjernes fra denne Aftale (herunder men ikke begrænset til betingelser der vedrører erstatning, begrænsninger af ansvar, ansvarsfraskrivelse og immaterialrettighed) vil fortsat forblive fuldt gældende og effektive efter ophør af denne Aftale.

TDenne Aftale er styret af lovene i staten New York, USA bortset fra principperne for lovmæssig stridighed. Alle kontroverser eller erstatningskrav, der opstår på baggrund af, eller som relaterer til Servicerne eller denne Aftale, skal afgøres ved bindende voldgift i overensstemmelse med de kommercielle voldgiftsregler anført af American Arbitration Association. Alle sådanne kontroverser eller erstatningskrav vil blive afgjort individuelt, og vil ikke være styrket i nogen voldgift med erstatningskrav eller kontroverser til nogen anden part. Voldgiftssagen vil blive kørt i New York, New York, og bedømmelsen af voldgiften kan foretages i enhver ret eller kompetent retskreds. Hver part kan søge midlertidig eller indledende påbud fra enhver ret eller kompetent retskreds for at beskytte parternes rettigheder eller ejendom under sagsbehandlingen af voldgiftssagen.

Denne Aftale herunder alle vilkår, politikker og retningslinjer, som der henvises til i denne Aftale, er hele aftaler mellem dig og Lightspeed i forhold til Servicerne. Denne Aftale erstatter alle tidligere aftaler og kommunikationer mellem dig og Lightspeed i forhold til indholdet i denne Aftale.

 

Kontakt Lightspeed

Hvis du ønsker at kontakte os med spørgsmål eller anliggender vedrørende denne Aftale eller Servicerne henviser vi til vores side: Kontakt os.

 

TILBAGE TIL TOPPEN