LifePoints Vilkår for Belønningsprogram

LifePoints Vilkår for Belønningsprogram

 

LifePoints Vilkår for Belønningsprogram

 1. Disse Vilkår for LifePoints Belønningsprogram ("Reglerne") gælder for alle tilbud afviklet af Lightspeed, herunder men ikke begrænset til Point-programmet, som markedsføres på LifePoints panel-websted ("Webstedet"). LifePoints ("LifePoints") er navnet på panelet, der drives af Lightspeed.

Akkumulering Af LifePoints-Point

 1. Når du har tilmeldt dig LifePoints, vil du blive tilbudt incitamenter i form af point (“Point”) eller andre typer af LifePoints-incitamenter tildeles, når du gennemfører diverse Aktiviteter på Webstedet.
 2. Når du tilmelder dig Life-Points, har din konto status som "Aktiv", og du kan deltage i alle de Aktiviteter, som Lightspeed inviterer dig til og kan drage fordel af alle LifePoints-fordele, såsom adgang til vores Serviceydelser, dine incitamenter og kontakt til Lightspeed-medarbejdere. For at fastholde din konto som "Aktiv", skal du have tilmeldt dig LifePoints og deltaget i en Undersøgelse eller en anden aktivitet via Webstedet inden for 30 dage efter din første tilmelding eller inden for enhver 90-dages periode.
 3. For øjeblikket kan du optjene point ved at gennemføre de fleste undersøgelser. Hvis en undersøgelse ikke omfatter Point, vil dette tydeligt fremgå på Webstedet i starten af undersøgelsen, eller i undersøgelsens invitations-mail, som du modtager fra os.
 4. Din Konto kan også blive suspenderet, hvis en af de følgende situationer opstår:

  • Ingen aktiv deltagelse efter du har tilmeldt dig LifePoints
  • Ingen deltagelse i en Undersøgelse inden for dine første 30 dage efter du har tilmeldt dig LifePoints
  • Ingen deltagelse i en Undersøgelse inden for en periode på 90 dage

  Hvis din konto er blevet suspenderet eller lukket, har du ret til at bede Lightspeed om at undersøge sagen. Kontakt dit Support-team for dette. Hvis du mener, at din konto er blevet uretmæssigt suspenderet eller lukket, skal du kontakte Lightspeed via e-mail inden for tres (60) dage efter den påståede fejl og detaljeret forklare grundlaget for din protest, samt vedhæfte relevante oplysninger, der kan bevise, at der er opstået en fejl. Efter modtagelse af din underretning vil vi undersøge din påstand og underrette dig om vores afgørelse inden for tredive (30) dage. Hvis vi har brug for mere tid til at træffe en afgørelse vedrørende din påstand, vil vi underrette dig og tilstræbe at nå frem til en afgørelse så hurtigt som muligt. Enhver afgørelse fra vores side vedrørende sådanne sager vil være endelig.
 5. Lightspeed vil ikke underrette dig om sletningen og bortfaldet af eventuelle Points. Lightspeed forbeholder sig retten til at ændre disse sletnings- og bortfaldsregler efter eget skøn.
 6. Du kan slette din konto når som helst ved at besøge vores Websted i afsnittet med din konto og klikke på "slet min konto", hvorved din konto øjeblikkeligt bliver slettet. Hvis du oplever problemer med at slette kontoen, bedes du kontakte Support-teamet. Support-teamet vil besvare din henvendelse, så hurtigt som muligt. Din konto vil blive lukket umiddelbart efter sletningen eller din tilbagetrækning fra LifePoints. Du forstår og erklærer dig indforstået med, som angivet ovenfor, at din ret til adgang til Serviceydelserne og alle Point på din konto på et sådant tidspunkt, uanset hvordan og hvornår de er blevet tildelt, vil bortfalde, i tilfælde af suspendering, sletning eller lukning af din konto. Lightspeed kan lukke din konto når som helst af enhver årsag.
 7. Point bliver overført til din konto senest 30 dage efter afslutning af en undersøgelse, og bliver tilgængelige for indløsning, så snart de er overført til din konto. Lightspeed træffer rimelige foranstaltninger til sikring af, at Point deponeres korrekt på din konto. Men du er ansvarlig for at sikre, at dine Point overføres korrekt, og du bør underrette Lightspeed inden for 2 måneder efter afslutningen af en undersøgelse, hvis LifePoints-point ikke er korrekt overført til din konto.

Værdier Af LifePoints-Point

 1. Du vil modtage et givet antal LifePoints-point pr. afsluttet aktivitet (afhængigt af kompleksiteten). Antal LifePoints-point, der kan opnås for en aktivitet, vil fremgå af Webstedet.
 2. Du kan se dit samlede antal LifePoints-point online ved et besøg på Webstedets medlemsside.
 3. LifePoints-point er personlige og kan ikke overdrages til tredjemand uden Lightspeeds skriftlige tilladelse. De bliver ikke betragtet som ejendom, og som sådan kan du ikke sælge, overføre eller tildele dine point til en anden person uden Lightspeeds skriftlige tilladelse.

Indløsning Af LifePoints-Point

 1. Du kan kun indløse dine point, hvis du har nok point til at indløse det laveste point-præmiebeløb på webstedet, og hvis din konto har positiv status.
 2. Alle LifePoints-point skal indløses online. For at kunne indløse point, skal du gå til Medlemssiden. Andre LifePoints-indløsningsmetoder kan tilføjes eller erstattes i fremtiden efter Lightspeeds eget skøn
 3. Værdien af ét LifePoints-point varierer afhængigt af den præmie, du vælger. Lightspeed forbeholder sig retten til at ændre denne værdi uden varsel, og eventuelle ændringer vil blive fastsat på Webstedet eller inden for disse Regler.
 4. LifePoints-point kan for nuværende indløses til gavekort.
 5. TLifePoints-point kan indløses på Webstedet. Yderligere oplysninger om arrangementet kan findes på Webstedet. Lightspeed forbeholder sig ret til at ændre merchandise og gavekorttilbud på Webstedet efter eget skøn og uden foregående varsel. Du anerkender, at LightSpeed ikke er ansvarlig for nogen handlinger foretaget af vores incitamentspartnere i forbindelse med indløsning af LifePoints-point.
 6. Værdien af din valgte belønning kan ikke overstige antallet af LifePoints-point på din konto. Du kan dog vælge en belønning af mindre værdi. Eventuelle ubrugte Lightspeed-point forbliver på din konto til fremtidigt brug, og når du indløser LifePoints-point, bliver antallet af point fratrukket din konto.
 7. LifePoints-point er ikke omsætningspapir og kan kun indløses til belønninger, som angivet ovenfor, eller på Webstedet.
 8. Belønninger, der er modtaget som følge af indløsning af LifePoints-point, kan ikke ombyttes, returneres eller indløses til kontanter.
 9. Belønningerne, afbildet på Webstedet, afspejler muligvis ikke de præcise farver eller modeller af de faktiske belønninger, pga. udskriftsforskelle og producenternes opdateringer.
 10. Lightspeed forbeholder sig retten til at erstatte en belønning med en belønning af tilsvarende eller højere værdi, hvis en belønning ikke er tilgængelig.

Administration Af Belønninger

 1. Lightspeed forbeholder sig retten til at udpege en tredjepart til at administrere sine point-programmer og belønninger. Du skal læse Privatlivspolitikkenfor så vidt angår oplysninger, som videregives til tredjemand med henblik på administration af point-programmer og belønninger.
 2. Lightspeed påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der skyldes fejl eller forsømmelse begået af tredjemand i forbindelse med administrationen eller leveringen af belønninger.
 3. Apple er ikke på nogen måde involveret i konkurrencen eller lodtrækninger afviklet af Lightspeed.
 

TILBAGE TIL TOPPEN