Warunki członkostwa LifePoints

Warunki członkostwa LifePoints

 

Aktualizowano 16 stycznia 2020 r.

Poniższe Warunki Użytkowania (dalej określane jako "Umowa") określają zasady i warunki dotyczące korzystania z usług Lightspeed. Użytkownik powinien je przeczytać, zrozumieć i okresowo sprawdzać ich aktualizacje. W razie jakichkolwiek pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w naszej sekcji często zadawanych pytań (FAQ)prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na poniższa Umowę, nie powinien on korzystać z naszej strony internetowej oraz oferowanych na niej usług. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji, jak również do dodawania lub usuwania poszczególnych części poniższej Umowy w każdym czasie i według własnego uznania. Korzystanie z naszej strony oznacza akceptacje warunków poniższej Umowy oraz wprowadzanych w niej zmian.

 

1. Akceptacja Umowy Uzytkownika

Ponizsza Umowa dotyczy dostepu do i korzystania ze stron internetowych Lightspeed (dalej okreslanych jako "Strona") oraz uslug swiadczonych przez Lightspeed lacznie z usluga LifePoints oraz innymi uslugami zwiazanymi z ankietami. Strona oraz wszystkie uslugi swiadczone przez Lightspeed sa dalej razem okreslane w ponizszej Umowie jako "Uslugi".

 

2. Uslugi

Uslugi umozliwiaja osobom, które spelniaja odpowiednie wymogi wypelnianie ankiet lub rejestracje w panelu uzytkownika ("Panel"). Czlonkowie Panelu moga sie ubiegac o uczestnictwo w ankietach na Stronie. Czlonkowie Panelu moga otrzymywac Points lub inne nagrody za korzystanie z uslug, które sa udostepniane co jakis czas przez Lightspeed.

 

3. Punkty; status Aktywny

Po dołączeniu do panelu LifePoints będzie oferować premie w postaci punktów („Punkty”) lub inne rodzaje premii LifePoints, które będą przyznawane za podjęcie różnych Aktywności na Stronie internetowej, zgodnie z Warunkami przyznawania nagród w programie LifePoints. Punkty są zapisywane na koncie użytkownika tylko za udział w autoryzowanych przez Lightspeed Aktywnościach. Punkty można wykorzystywać, dopóki konto jest aktywne.

Gdy użytkownik zarejestruje się w Panelu, a konto użytkownika będzie miało status „Aktywny”, możliwe będzie uczestnictwo we wszystkich Aktywnościach, do których użytkownik zostanie zaproszony przez Lightspeed. Użytkownik może korzystać ze wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą Panel, takich jak dostęp do naszych Usług, premii i kontakt z pracownikami Lightspeed. Gdy stan konta wyświetlany jest jako „Aktywny”, oznacza to, że użytkownik dołączył do Panelu i uczestniczył w ankiecie lub innej aktywności na Stronie internetowej w ciągu 30 dni od pierwszej rejestracji lub w dowolnym okresie w ciągu 90 dni.

Lightspeed nie będzie wysyłać użytkownikom powiadomień o anulowaniu i utracie Punktów przez użytkownika. Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad anulowania i utraty według własnego uznania.

 

4. Zawieszenie konta; Anulowanie konta

Konto użytkownika może zostać zawieszone, jeśli wystąpi jedna z następujących sytuacji:

 • Brak uczestnictwa po dołączeniu do Panelu
 • Brak udziału w ankiecie w ciągu pierwszych 30 dni po rejestracji w Panelu
 • Brak udziału w jakiejkolwiek ankiecie w dowolnym okresie w ciągu 90 dni

Jeśli konto użytkownika zostało zawieszone lub zamknięte, użytkownik ma prawo poprosić Lightspeed o sprawdzenie tej sytuacji. W tym celu należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jeśli użytkownik uważa, że konto zostało zawieszone lub zamknięte w wyniku błędu, musi skontaktować się z Lightspeed pocztą elektroniczną w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po domniemanym błędzie i wyjaśnić w pełni podstawę sporu, dołączając wszelkie istotne informacje świadczące o rozbieżności. Po otrzymaniu zawiadomienia sprawdzimy roszczenia użytkownika i powiadomimy o naszej decyzji w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu na rozstrzygnięcie roszczenia, powiadomimy użytkownika i postaramy się podjąć decyzję tak szybko, jak to będzie możliwe. Wszelkie nasze decyzje dotyczące takiego roszczenia będą ostateczne.

Użytkownik może anulować swoje konto w dowolnym momencie, przechodząc do naszej witryny, do sekcji konta i klikając „anuluj moje konto”, a konto zostanie natychmiast anulowane. W razie jakichkolwiek problemów z anulowaniem konta prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej odpowie tak szybko, jak to będzie możliwe. Natychmiast po usunięciu lub wycofaniu się z Panelu, konto użytkownika zostanie zamknięte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, jak wspomniano powyżej, po zawieszeniu, anulowaniu lub zamknięciu konta prawo dostępu użytkownika do Usług wygasa, a wszystkie Punkty przypisane do konta użytkownika, bez względu na to, w jaki sposób i kiedy zostały zebrane, zostaną utracone. Lightspeed może zamknąć konto użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

 

5. Prawo do korzystania z Uslug i Rejestracja

Z Uslug moga korzystac tylko osoby, które ukonczyly 16 lat. Uslugi nie sa skierowane do dzieci w wieku ponizej 16 lat. W sytuacji, gdy swiadczenie Uslug jest zakazane, zostaja one uznane za niewazne.

 

UZYSKUJAC DOSTEP DO LUB KORZYSTAJAC Z USLUG UZYTKOWNIK OSWIADCZA I GWARANTUJE, ZE SPELNIA OKRESLONE WYMOGI I BEDZIE PRZESTRZEGAL WARUNKÓW PONIZSZEJ UMOWY.

 

6. Oplaty za korzystanie z Uslug

Za korzystanie z Uslug nie sa pobierane zadne oplaty. Lightspeed moze, wedlug wlasnego uznania i w kazdym czasie, podjac decyzje o wprowadzeniu oplat za korzystanie z Uslug lub za dostep do i korzystanie z jakichkolwiek innych uslug. Jesli tak sie stanie, niniejsza Umowa zostanie zaktualizowana tak, aby odzwierciedlala wprowadzone zmiany.

 

7. Warunki korzystania z Uslug

Mozliwosc korzystania z Uslug jest uzalezniona od przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz wszystkich zasad i wytycznych dotyczacych Uslug, które od czasu do czasu udostepnia Lightspeed. W razie nieprzestrzegania warunków Umowy, popelnienia oszustwa lub innego niestosownego dzialania (okreslonego jako takie wedlug wlasnego uznania Lightspeed), Lightspeed moze anulowac lub uniewaznic uprawnienia, konta, rejestracje i Points uzytkownika, jak równiez odmówic mu mozliwosci odzyskania Points lub ograniczyc, zablokowac i uniemozliwic dostep do i korzystanie z Uslug, przy czym wszystkie Points, zachety i nagrody uzytkownika zostana przez niego utracone. Nie ograniczajac ogólnosci powyzszego zapisu, z korzystaniem z Uslug wiaza sie nastepujace wymagania:

 • Niewykorzystywanie informacji i zachowanie poufnosci. Informacje i tresci udostepniane uzytkownikowi w ramach Uslug moga zawierac tajemnice handlowe lub inne poufne badz zastrzezone informacje dotyczace dostawców Lightspeed lub licencjodawców. Uzytkownik zobowiazuje sie do zachowania poufnosci i nieujawniania osobom trzecim zadnych informacji i tresci, do których bedzie mial dostep w ramach uczestnictwa w ankiecie, projekcie, sondazu lub innym badaniu marketingowym zwiazanym z Uslugami. Uzytkownik nie moze wykorzystywac wyzej wymienionych informacji lub tresci w zadnym innym celu niz korzystanie z Uslug zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Niniejszym uzytkownik zobowiazuje sie, ze natychmiast poinformuje Lightspeed o jakichkolwiek podejrzeniach o wykorzystanie, ujawnienie lub udostepnienie wyzej wymienionych informacji lub tresci w innych celach niz te, które zostaly okreslone w warunkach Umowy.
 • Informacja o rejestracji. Uzytkownik zobowiazuje sie do (a) podania prawidlowych, aktualnych i kompletnych danych na swój temat w trakcie wypelniania formularzy rejestracyjnych upowazniajacych do korzystania z Uslug, (b) zachowania w tajemnicy swojego hasla dostepu i nazwy uzytkownika, (c) zachowania i bezzwlocznego aktualizowania swoich danych rejestracyjnych oraz jakichkolwiek informacji udostepnianych Lightspeed tak, aby byly one zawsze prawidlowe, aktualne i kompletne. Rejestracja wymaga podania informacji, które obejmuja pelna nazwe prawna uzytkownika, jego date urodzenia, adres stalego zamieszkania, numer telefonu oraz dzialajacy adres e-mail.
 • Wielokrotne konta. Uzytkownik moze posiadac tylko jedno aktywne konto. Do kazdego adresu e-mail moze byc przypisane tylko jedno konto. Wielokrotne konta przypisane tej samej osobie lub adresowi e-mail podlegaja likwidacji, a Points, zachety i nagrody zgromadzone na nich przepadaja.
 • Zgodnosc z przepisami. Uzytkownik zobowiazuje sie przestrzegac obowiazujacych przepisów, regulacji i zalecen, jak równiez nie przyczyniac sie swoimi dzialaniami do lamania przepisów, zasad, regulacji i zalecen przez Lightspeed.
 • Dzialanie w dobrej wierze. Uzytkownik zobowiazuje sie do dzialania w dobrej wierze oraz przy pelnym wykorzystaniu swoich umiejetnosci w ramach uczestnictwa we wszystkich badaniach marketingowych zwiazanych z Uslugami. Uzytkownik nie bedzie podawal falszywych lub wprowadzajacych w blad danych, lacznie z niespójnymi lub statystycznie nieprawdopodobnymi odpowiedziami udzielanymi na pytania w ankietach.
 • Odpowiednia komunikacja. W razie kontaktu z Recepcja oraz innymi czlonkami personelu Lightspeed lub LifePoints (okreslanymi dalej jako "Personel") uzytkownik zobowiazuje sie zachowywac z godnoscia i szacunkiem wobec innych osób.Uzytkownik nie moze wysylac, pobierac, udostepniac lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniac wsród czlonków Personelu lub innych uzytkowników Uslug zadnych wiadomosci, które sa nieprzyzwoite czy obrazliwe, jak równiez tresci o charakterze obscenicznym, wulgarnym, pornograficznym, sensacyjnym oraz tresci nawolujacych do nienawisci i przemocy, tresci nielegalnych lub niewlasciwych w jakikolwiek inny sposób.
 • Tresci Uzytkownika. Uzytkownik moze udostepnic Lightspeed informacje na swój temat w zwiazku z uczestnictwem w badaniach marketingowych lub w zwiazku z korzystaniem z Uslug, lacznie z odpowiedziami na pytania, pomyslami i informacja zwrotna zawarta w ankietach oraz innymi informacjami (okreslanymi dalej jako "Tresci Uzytkownika"). W razie udostepnienia Tresci Uzytkownika, o ile Lightspeed nie postanowi inaczej, uzytkownik przyznaje Lightspeed oraz firmom z nia stowarzyszonym niewylaczne, wolne od oplat, wieczne, nieodwolalne oraz w pelni podlegajace sublicencjonowaniu prawo do wykorzystywania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tlumaczenia, jak równiez tworzenia pochodnych prac, rozpowszechniania, odtwarzania oraz prezentowania danej Tresci Uzytkownika na calym swiecie, we wszystkich srodkach masowego przekazu, bez podawania zródla lub przyznawania wynagrodzenia uzytkownikowi.

 

Uzytkownik udostepniajac Tresci Uzytkownika oswiadcza i gwarantuje, ze robi to zgodnie z prawem, i ze udostepniane informacje sa dokladne i kompletne. Uzytkownik nie moze udostepniac Tresci Uzytkownika, które:

 • sa niezgodne z prawem, oszczercze, szkalujace, pornograficzne, nieprzyzwoite, wulgarne, dwuznaczne, szykanujace, grozne, jak równiez tych, które naruszaja prawo do prywatnosci i do komercyjnego wizerunku oraz sa obelzywe, podburzajace, falszywe, niedokladne, mylace, niezgodne z prawda lub przedstawiaja w nieprawdziwym swietle zwiazek uzytkownika z jakakolwiek osoba lub jednostka;
 • naruszalyby obowiazek zachowania poufnosci lub prawa jakiejkolwiek osoby lub jednostki, jak równiez te, które stanowilyby podstawe do pociagniecia do odpowiedzialnosci lub naruszenie prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub miedzynarodowego lacznie z przepisami amerykanskiej Komisji Papierów Wartosciowych i Gield, amerykanskiej gieldy lub rynku NASDAQ;
 • moglyby stanowic naruszenie patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw intelektualnych badz wynikajacych z tytulu wlasnosci jakiejkolwiek osoby czy jednostki;
 • zawieraja prywatne informacje dotyczace innych osób lub jednostek lacznie z adresami, numerami telefonów, adresami e-mail, numerami ubezpieczenia spolecznego (USA) oraz numerami kart kredytowych;
 • zawieraja wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zaklócajace i destrukcyjne pliki lub informacje; lub
 • wedlug wlasnego uznania Lightspeed sa nie do przyjecia, nie odzwierciedlaja dzialania w dobrej wierze w trakcie wypelniania ankiet przez uzytkownika, jak równiez narazaja Lightspeed, dostawców oraz licencjodawców firmy na pociagniecie do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

 

8. Prawo autorskie i ograniczone prawo dostepu

Uslugi oraz inne materialy zawarte na Stronie lub bedace czescia Uslug, lacznie ze znakami, logo firmy oraz wszystkimi informacjami, tresciami, projektami, tekstami, grafikami, danymi, oprogramowaniem, plikami oraz wyborem i rozmieszczeniem wszystkich wymienionych wyzej elementów (dalej razem okreslanych jako "Tresc") stanowia wlasnosc Lightspeed, dostawców i licencjodawców firmy oraz znajduja sie pod ochrona prawa Stanów Zjednoczonych oraz prawa miedzynarodowego.

 

O ile uzytkownik bedzie przestrzegal niniejszej Umowy, Lightspeed przyzna mu ograniczone, odwolalne, niezbywalne i niewylaczne prawo dostepu do i korzystania z Uslug wylacznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych. Poza prawami przyznanymi wyraznie na mocy niniejszej Umowy, uzytkownikowi zgodnie z ta Umowa nie zostaja przyznane zadne inne, wyrazne lub dorozumiane prawa. O ile nie zostalo to wyraznie stwierdzone w niniejszej Umowie, zaden element niniejszej Umowy nie bedzie rozumiany jako przyznanie praw wlasnosci intelektualnej poprzez estoppel, implikacje lub inne. Niniejsze prawo dostepu moze zostac odwolane w dowolnym momencie.

 

Korzystanie z Uslug lub Tresci w celach innych niz te, które zostaly okreslone w tej Umowie bez uprzedniej zgody pisemnej ze strony Lightspeed jest surowo zabronione i spowoduje cofniecie prawa dostepu, o którym mowa powyzej. Bezprawne korzystanie z Uslug lub Tresci moze równiez zostac uznane za naruszenie obowiazujacych praw i przepisów, lacznie z prawem autorskim, prawami znaków towarowych oraz obowiazujacymi przepisami i statutami w zakresie komunikacji, jak równiez prawami Lightspeed i stron trzecich.

 

9. Znaki towarowe

Znaki i logo LifePoints, Lightspeed, globalny projekt Lightspeed oraz inne nazwy produktów i uslug lub slogany zawarte w Tresci badz w Uslugach stanowia wlasnosc Lightspeed, dostawców lub licencjodawców firmy i nie moga byc kopiowane, imitowane lub wykorzystywane, w calosci lub w czesci, bez uprzedniej zgody pisemnej Lightspeed lub jednostek do tego uprawnionych. Wszystkie pozostale znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy i znaki firmowe pojawiajace sie w Uslugach lub w Tresci sa wlasnoscia swoich wlascicieli. Wspominanie o danych produktach, uslugach, procesach lub innych informacjach z przywolaniem nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy i tym podobnych nie stanowi i nie oznacza rekomendacji, sponsorowania lub wsparcia tychze ze strony Lightspeed. Wszystkie prawa zastrzezone.

 

10. Wylaczenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji

KORZYSTANIE Z USLUG LACZNIE Z NIEOGRANICZONYM KORZYSTANIEM Z TRESCI ODBYWA SIE NA WYLACZNE RYZYKO UZYTKOWNIKA. USLUGI ORAZ CALA TRESC SA UDOSTEPNIANE W STANIE, W JAKIM SA I W MIARE DOSTEPNOSCI. FIRMA Lightspeed, FIRMY Z NIA STOWARZYSZONE, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY ORAZ ICH CZLONKOWIE, DYREKTORZY, URZEDNICY, AGENCI, A TAKZE PRACOWNICY (DALEJ OKRESLANI RAZEM JAKO "DOSTAWCY") WYRAZNIE ZRZEKAJA SIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WLACZAJAC W TO, ALE NIE OGRANICZAJAC SIE DO GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, TYTULU PRAWNEGO I NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. ANI Lightspeed, ANI ZADNI INNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJA NIEZAKLÓCONEGO UZYTKOWANIA, DZIALANIA I DOSTEPNOSCI USLUG ORAZ TRESCI, CZY TEZ UDANEJ, NIESKORUMPOWANEJ RELIZACJI WSZYSTKICH TRANSAKCJI BADZ ICH UKONCZENIA W ROZSADNYM CZASIE. UZYTKOWNIK SAM PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA JAKIEKOLWIEK OPÓZNIENIA LUB STRATY PONIESIONE W WYNIKU DOSTEPU DO I KORZYSTANIA Z USLUG I TRESCI. ZADNE WSKAZÓWKI LUB INFORMACJE, UDZIELONE W FORMIE USTNEJ BADZ PISEMNEJ, OTRZYMANE PRZEZ UZYTKOWNIKA OD Lightspeed LUB INNEGO DOSTAWCY W RAMACH USLUGI NIE PROWADZA DO POWSTANIA GWARANCJI NIE UDZIELONEJ WYRAZNIE W NINIEJSZEJ UMOWIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZAKAZUJA WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU GWARANCJI, A ZATEM PRAWA PRZYSLUGUJACE UZYTKOWNIKOWI MOGA SIE RÓZNIC W ZALEZNOSCI OD JURYSDYKCJI.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialnosci

ANI Lightspeed, ANI INNI DOSTAWCY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY POSREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE ORAZ MORALNE, WLACZAJAC W TO, ALE NIE OGRANICZAJAC SIE DO STRAT ZWIAZANYCH Z UTRATA ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JESLI Lightspeed LUB INNI DOSTAWCY ZOSTALI UPRZEDZENI O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TEGO RODZAJU STRAT) WYNIKAJACYCH Z DOSTEPU DO LUB KORZYSTANIA Z, BADZ Z NIEMOZNOSCI UZYSKANIA DOSTEPU DO LUB KORZYSTANIA Z USLUG I TRESCI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJA NA WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA STRATY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, WIEC POWYZSZE OGRANICZENIA NIE ODNOSZA SIE DO WSZYSTKICH UZYTKOWNIKÓW.

 

MAKSYMALNA CALKOWITA ODPOWIEDZIALNOSC ZE STRONY Lightspeed LUB INNYCH DOSTAWCÓW ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTALE NA MOCY TEJ UMOWY, ZARÓWNO W WYNIKU KONTRAKTU, CZY DELIKTU LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, ODPOWIADA WYZSZEJ SPOSRÓD DWÓCH NASTEPUJACYCH KWOT: (A) KWOTY WYPLACONE UZYTKOWNIKOWI PRZEZ Lightspeed W CIAGU 12 MIESIECY POPRZEDZAJACYCH POWSTANIE SZKODY I (B) KWOTA STANOWIACA RÓWNOWARTOSC 100 DOLARÓW AMERYKANSKICH (100 USD). KAZDE POSTANOWIENIE TEJ UMOWY, KTÓRE PRZEWIDUJE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI, WYLACZENE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU GWARANCJI LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY MA ROZDZIELIC RYZYKO NA MOCY TEJ UMOWY POMIEDZY STRONY UMOWY. TEN PODZIAL JEST NIEZBEDNYM ELEMENTEM STANOWIACYM PODSTAWE POROZUMIENIA POMIEDZY STRONAMI. KAZDE Z TYCH POSTANOWIEN JEST WYPOWIADALNE I NIEZALEZNE OD POZOSTALYCH POSTANOWIEN TEJ UMOWY. POWYZSZE OGRANICZENIA POZOSTAJA WIAZACE NAWET WTEDY, GDY SRODKI ZARADCZE W RAMACH TEJ UMOWY NIE SPELNIA SWOJEGO ZADANIA.

 

12. Odszkodowanie

Uzytkownik zabezpieczy i zwolni Lightspeed oraz innych Dostawców z odpowiedzialnosci za koszty, szkody, wydatki i naleznosci (lacznie z, ale nie ograniczajac sie do honorariów adwokackich) powstale w wyniku lub w zwiazku z Trescia Uzytkownika, korzystaniem przez Uzytkownika z Uslug lub Tresci, naruszeniem przez Uzytkownika warunków tej Umowy lub naruszeniem praw stron trzecich.

 

13. Tresci Stron Trzecich

Uslugi moga zawierac linki lub odsylacze do informacji, tresci i uslug udostepnianych przez strony trzecie (dalej razem okreslane jako "Tresci Stron Trzecich"). Lightspeed nie monitoruje i nie sprawuje zadnej kontroli nad Tresciami Stron Trzecich. Lightspeed nie rekomenduje, ani nie przejmuje zadnych Tresci Stron Trzecich i nie moze zagwarantowac ich dokladnosci i kompletnosci. Lightspeed nie poczuwa sie do odpowiedzialnosci za aktualizacje lub przeglad Tresci Stron Trzecich i nie moze zagwarantowac dokladnosci informacji nalezacych do Tresci Stron Trzecich. Uzytkownik korzysta z wyzej wymienionych Tresci Stron Trzecich na swoje wylaczne ryzyko. Poglady prezentowane w ramach Tresci Stron Trzecich nie zostaly zatwierdzone przez Lightspeed.

 

14. Prywatnosc

Lightspeed moze gromadzic informacje o rejestracji oraz inne informacje o Uzytkowniku za posrednictwem Uslug. Wiecej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania tych informacji przez Lightspeed mozna znalezc na stronie LifePoints Polityka prywatnosci.

 

15. Informacja zwrotna

Uzytkownik wyraza zgode na to, aby wszystkie pytania, komentarze, sugestie, pomysly, informacje zwrotne, oryginalne lub autorskie materialy oraz inne informacje i tresci udostepniane Lightspeed przez Uzytkownika staly sie wylaczna wlasnoscia Lightspeed, o ile nie stanowia one Tresci Uzytkownika.

 

Lightspeed posiada wylaczne prawa do tych informacji, lacznie z prawami wlasnosci intelektualnej i ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych informacji oraz tresci w kazdym celu, komercyjnym lub innym, bez podawania zródla lub przyznawania wynagrodzenia uzytkownikowi. Ponadto, Uzytkownik niniejszym przyznaje Lightspeed wieczne i nieodwolalne prawo do wykorzystywania tych informacji i tresci w kazdym celu.

 

16. Niezalezni wykonawcy

Uzytkownik oraz firma Lightspeed pozostaja niezaleznymi wykonawcami dla wszystkich celów. Niniejsza Umowa lub dostep do i korzystanie przez Uzytkownika z Uslug nie prowadza do powstania spólki, joint venture, czy tez do nawiazania umowy franczyzowej lub stosunku pracy miedzy pracodawca i pracownikiem.

 

17. Ogólne

Rozwiazanie umowy

Pomimo warunków tej Umowy, Lightspeed moze, bez uprzedzenia i wedlug wlasnego uznania, przerwac lub zakonczyc swiadczenie Uslug, wypowiedziec Uzytkownikowi prawo do korzystania z Uslug, jak równiez usuwac rejestracje z Panelu lub innych kont, usuwac bezpowrotnie Points oraz ograniczac, blokowac i uniemozliwiac dostep do i korzystanie z Uslug. Dzialania podjete przez Lightspeed w tym zakresie nie stanowia ograniczenia dla innych srodków zaradczych dostepnych dla Lightspeed na podstawie prawa zwyczajowego lub zasad slusznosci.

 

Aktualizacje Umowy

Lightspeed moze od czasu do czasu aktualizowac niniejsza Umowe. Jesli to nastapi, data aktualizacji na Umowie zostanie zmieniona. Uzytkownik zobowiazuje sie do przejrzenia i przestrzegania zaktualizowanej wersji Umowy.

 

Ogólne informacje prawne

Uzyskujac dostep do lub korzystajac z Uslug Uzytkownik wyraza zgode na otrzymywanie droga elektroniczna komunikatów od Lightspeed. Te komunikaty moga zawierac informacje o koncie Uzytkownika oraz informacje zwiazane z Uslugami. Uzytkownik potwierdza, ze wszystkie zawiadomienia, umowy, ujawnione informacje oraz inne komunikaty, które Lightspeed wysyla do niego droga elektroniczna spelniaja wszystkie wymogi prawne dotyczace komunikacji lacznie z wymogiem, aby wszystkie komunikaty byly przekazywane na pismie.

Niepodjecie przez Lightspeed odpowiednich dzialan w danych okolicznosciach nie uchyla mozliwosci podjecia dzialan w odniesieniu do tych okolicznosci lub podobnych okolicznosci. Wszystkie postanowienia tej Umowy, które okaza sie niewazne, nielegalne lub martwe zostana usuniete z tej Umowy, a pozostale postanowienia tej Umowy pozostana w mocy. Naglówki i tytuly poszczególnych sekcji w tej Umowie zostaly uzyte tylko dla wygody Uzytkownika i nie maja mocy prawnej. Wszystkie postanowienia tej Umowy, które ze wzgledu na swój charakter powinny przetrwac po wygasnieciu tej Umowy (lacznie z, ale nie ograniczajac sie do postanowien dotyczacych odszkodowan, ograniczenia odpowiedzialnosci, wylaczenia odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji oraz prawa wlasnosci intelektualnej) pozostana w mocy po wygasnieciu tej Umowy.

Niniejsza Umowa jest zgodna z prawem Stanu Nowy Jork w USA, z pominięciem przepisów dotyczących konfliktu praw. Wszystkie spory i roszczenia powstałe w wyniku lub w związku z Usługami lub tą Umową muszą zostać wszczęte w ciągu roku od powstania roszczenia i będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu komercyjnego ustanowionymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe. Wszystkie spory i roszczenia będą rozstrzygane indywidualnie i nie będą łączone z arbitrażem sporów lub roszczeń innych stron. Arbitraż zostanie przeprowadzony w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, a odwołanie od wyroku arbitrażowego można złożyć w każdym sądzie kompetentnej jurysdykcji. Wyrok ogłoszony przez sędziego arbitrażowego będzie ostateczny i wiążący dla obydwu stron bez możliwości odwołania i rewizji poza okolicznościami, w których zezwala na to, prawo stanu Nowy Jork. Każda ze stron może się ubiegać o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego od sądów kompetentnych jurysdykcji, w celu ochrony swoich praw i własności w oczekiwaniu na zakończenie arbitrażu.

Niniejsza umowa, lacznie ze wszystkimi warunkami, zasadami oraz wytycznymi, do których odsyla, stanowi calosc umowy pomiedzy Uzytkownikiem oraz firma Lightspeed w odniesieniu do Uslug. Umowa ta zastepuje wszystkie wczesniejsze umowy lub komunikaty pomiedzy Uzytkownikiem oraz Lightspeed w odniesieniu do przedmiotu tej Umowy.

 

Kontakt z Lightspeed

Na stronie Kontakt z nami mozna sie z nami skontaktowac w celu zadania pytan lub wyjasnienia watpliwosci zwiazanych z ta Umowa lub Uslugami.

 

POWRÓT DO GÓRY