Warunki programu nagród LifePoints

Warunki programu nagród LifePoints

 

Warunki programu nagród LifePoints

 1. Niniejsze Warunki przyznawania nagród w programie LifePoints („Zasady”) mają zastosowanie do wszystkich promocji prowadzonych przez Lightspeed, w tym między innymi do Programu zbierania punktów, promowanego na stronie panelu LifePoints („Strona internetowa”). LifePoints („LifePoints") to nazwa panelu obsługiwanego przez Lightspeed.

Zbieranie Punktów LifePoints

 1. Po dołączeniu do panelu LifePoints będzie oferować premie w postaci punktów („Punkty”) lub inne rodzaje premii LifePoints, które będą przyznawane, za podjęcie różnych Aktywności na Stronie internetowej.
 2. Gdy użytkownik zarejestruje się w LifePoints, a konto użytkownika będzie miało status „Aktywny”, możliwe będzie uczestnictwo we wszystkich Aktywnościach, do których użytkownik zostanie zaproszony przez Lightspeed. Użytkownik może korzystać ze wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą LifePoints, takich jak dostęp do naszych Usług, premii i kontakt z pracownikami Lightspeed. Gdy stan konta wyświetlany jest jako „Aktywny” oznacza to, że użytkownik dołączył do LifePoints i uczestniczył w ankiecie lub innej aktywności na Stronie internetowej w ciągu 30 dni od pierwszej rejestracji lub w dowolnym okresie w ciągu 90 dni.
 3. Obecnie Punkty są przyznawane za wypełnienie większości ankiet. Jeśli za wypełnienie ankiety nie będą przyznawane Punkty, będzie to wyraźnie zaznaczone na Stronie internetowej na początku ankiety lub w wysłanym przez nas e-mailu z zaproszeniem do ankiety.
 4. Konto użytkownika może zostać zawieszone, jeśli wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • Brak uczestnictwa po dołączeniu do LifePoints
  • Brak udziału w ankiecie w ciągu pierwszych 30 dni po dołączeniu do LifePoints
  • Brak udziału w ankiecie w dowolnym okresie w ciągu 90 dni

  Jeśli konto użytkownika zostało zawieszone lub zamknięte, użytkownik ma prawo poprosić Lightspeed o sprawdzenie tej sytuacji. W tym celu należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jeśli użytkownik uważa, że konto zostało zawieszone lub zamknięte w wyniku błędu, musi skontaktować się z Lightspeed pocztą elektroniczną w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po domniemanym błędzie i wyjaśnić w pełni podstawę sporu, dołączając wszelkie istotne informacje świadczące o rozbieżności. Po otrzymaniu zawiadomienia sprawdzimy roszczenia użytkownika i powiadomimy o naszej decyzji w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu na rozstrzygnięcie roszczenia, powiadomimy użytkownika i postaramy się podjąć decyzję tak szybko, jak to będzie możliwe. Wszelkie nasze decyzje dotyczące takiego roszczenia będą ostateczne.
 5. Lightspeed nie będzie wysyłać użytkownikom powiadomień o anulowaniu i utracie Punktów przez użytkownika. Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad anulowania i utraty według własnego uznania.
 6. Użytkownik może anulować swoje konto w dowolnym momencie, przechodząc do naszej witryny, do sekcji konta i klikając „anuluj moje konto”, a konto zostanie natychmiast anulowane. W razie jakichkolwiek problemów z anulowaniem konta prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej odpowie tak szybko, jak to będzie możliwe. Natychmiast po usunięciu lub wycofaniu się z LifePoints konto użytkownika zostanie zamknięte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, jak wspomniano powyżej, po zawieszeniu, anulowaniu lub zamknięciu konta prawo dostępu użytkownika do Usług wygasa, a wszystkie Punkty przypisane do konta użytkownika, bez względu na to, w jaki sposób i kiedy zostały zebrane, zostaną utracone. Lightspeed może zamknąć konto użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu.
 7. Przyznane punkty zostaną zaksięgowane na koncie członkowskim nie później niż 30 dni po wypełnieniu ankiety i będą dostępne do wykorzystania od razu po zaksięgowaniu na koncie członkowskim. Lightspeed dokłada należytej staranności, aby zagwarantować prawidłowe księgowanie punktów na kontach członkowskich. Jednakże także użytkownicy są odpowiedzialni za prawidłowe naliczanie punktów. Członkowie są zobowiązani do powiadomienia Lightspeed w ciągu 2 miesięcy od wypełnienia ankiety o błędnym naliczeniu punktów na koncie członkowskim przez LifePoints.

Wartość Punktów LifePoints

 1. Za każdą ukończoną aktywność (w zależności od złożoności) przyznawana jest określona liczba punktów LifePoints. Liczba możliwych do zebrania punktów LifePoints za każdą aktywność zostanie podana na Stronie internetowej.
 2. Saldo zebranych punktów LifePoints można sprawdzić online, odwiedzając zakładkę członkowską na Stronie internetowej.
 3. Punkty LifePoints są przypisane do osoby i nie można ich przenosić bez pisemnej zgody Lightspeed. Punkty nie są uważane za własność i jako takie nie mogą być sprzedawane, przekazywane ani cedowane żadnej innej osobie bez pisemnej zgody Lightspeed.

Wydawanie Punktów LifePoints

 1. Punkty można wydać tylko wtedy, gdy na koncie znajduje się wystarczająca ilość punktów na wykupienie nagrody o najniższej wartości na Stronie internetowej i jeśli konto członkowskie ma odpowiednie saldo.
 2. Wszystkie punkty LifePoints należy wykorzystać online. Aby wydać punkty, należy przejść do strony członkowskiej. Inne metody wydawania punktów LifePoints mogą zostać dodane lub uzupełnione w przyszłości według wyłącznego uznania Lightspeed.
 3. Wartość jednego punktu LifePoints różni się w zależności od wybranej nagrody. Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany tej wartości bez uprzedzenia, a wszelkie zmiany zostaną jasno określone na Stronie Internetowej lub w ramach niniejszych Zasad.
 4. Punkty LifePoints można obecnie wymienić na bony podarunkowe.
 5. Punkty LifePoints można wydawać na Stronie internetowej. Dalsze szczegóły tej umowy można znaleźć na Stronie internetowej. Lightspeed zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bonów/kart towarowych i podarunkowych na Stronie internetowej według własnego uznania i bez uprzedzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Lightspeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podejmowane przez któregokolwiek z naszych partnerów ds. nagród w związku z wydawaniem punktów LifePoints.
 6. Wartość wybranej nagrody nie może przekroczyć liczby punktów LifePoints na koncie. Można jednak wybrać nagrodę o mniejszej wartości. Wszelkie niewykorzystane punkty Lightspeed zostaną na koncie członkowskim do wykorzystania w przyszłości, a po wydaniu punktów LifePoints odpowiednia liczba Punktów zostanie odjęta z konta członkowskiego.
 7. Punkty LifePoints nie podlegają negocjacjom i mogą zostać wymienione wyłącznie na nagrody podane powyżej lub na Stronie internetowej.
 8. Nagrody otrzymane w wyniku wydania punktów LifePoints nie mogą być wymieniane, zwracane ani zamieniane na gotówkę.
 9. Nagrody przedstawione na Stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają dokładne kolory lub modele rzeczywistych nagród, ze względu na różnice w druku i aktualizacje producentów.
 10. Lightspeed zastrzega sobie prawo do zastąpienia każdej nagrody nagrodą o równoważnej lub większej wartości, jeśli dana nagroda nie jest dostępna.

Administrowanie Nagrodami

 1. Lightspeed zastrzega sobie prawo do wyznaczenia strony trzeciej do administrowania Programem zbierania punktów i nagrodami. Zaleca się członkom przeczytanie Polityki prywatności dotyczącej informacji, które zostaną przekazane stronom trzecim w celu administrowania Programem zbierania punktów i nagrodami.
 2. Firma Lightspeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika w wyniku błędu lub pominięcia przez stronę trzecią na poziomie administracji lub podczas dostarczania nagród.
 3. Firma Apple nie jest w żaden sposób zaangażowana w konkurs ani loterię prowadzoną przez Lightspeed.
 

POWRÓT DO GÓRY