Polityka prywatności LifePoints Panel

Polityka prywatności LifePoints Panel

Polityka prywatności firmy Lightspeed

Data ostatniej aktualizacji: September 23rd, 2020

 

1.    Wprowadzenie

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zobowiązania firmy Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, Londyn, SE1 2QY, UK (łącznie „Lightspeed ”), spółki z grupy Kantar („Kantar”), do zachowania prywatności członków panelu („Paneliści”, „Panelista”) i reguluje prawa Panelistów w zakresie prywatności i ochrony danych.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy paneli Lightspeed znanych jako LifePoints i All Global Circle, łącznie określonych w niniejszej Polityce prywatności jako panele Lightspeed („Panele”). Dla jasności niniejsza polityka jest publicznie dostępna w witrynie panelu LifePoints jako „Polityka prywatności panelu LifePoints” oraz w All Global Circle jako „Polityka prywatności panelu All Global Circle”. Paneliści są członkami Paneli obsługiwanych przez Lightspeed i w stosunku do których Lightspeed jest administratorem danych. Udział w naszych panelach, ankietach i działaniach badawczych jest całkowicie dobrowolny. Rejestrując się w Panelach i akceptując niniejsze warunki, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „dane osobowe" oznacza wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby (lub równoważne określenie mające zastosowanie w jurysdykcji użytkownika - na przykład w Kalifornii dane osobowe odnosiłyby się również do danego gospodarstwa domowego).

 

2.    Gromadzenie i używanie danych zgodnie z prawem 

 

Gromadzimy dane osobowe użytkownika na kilka sposobów, na przykład za pośrednictwem naszej witryny internetowej (na przykład portalu panelu), naszych aplikacji mobilnych i w ramach innych działań, jak np. poprzez media społecznościowe, aplikacje i online, badania bezpośrednie lub telefoniczne lub inne działania badawcze. Możemy dodać inne sposoby i działania, ale zawsze będziemy działać zgodnie z tą polityką.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. Prawo zobowiązuje nas również do wyjaśnienia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych użytkownika. Te podstawy prawne są wymienione poniżej i mogą być różne dla każdego przypadku użycia:

 1. dysponujemy zgodą użytkownika na używanie jego danych osobowych;
 2. musimy korzystać z danych osobowych w celu realizacji umowy z użytkownikiem;
 3. musimy przetwarzać dane użytkownika, aby wywiązać się z obowiązku prawnego;
 4. musimy przetwarzać dane użytkownika, aby chronić żywotne interesy użytkownika lub innych osób;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub
 6. korzystanie z danych osobowych użytkownika jest konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów naszych klientów), przy czym w każdym przypadku interesy te zostaną przez nas wyjaśnione.

Nigdy nie będziemy fałszywie przedstawiać siebie ani tego, co robimy. W przypadku otrzymania budzącej wątpliwości wiadomości e-mail, która rzekomo została przez nas wysłana, prosimy nas o tym poinformować, korzystając z poniższych informacji w części „Jak się z nami skontaktować”.

 

Obsługa naszych witryn internetowych

Cel

Zagwarantowanie, że treści z naszej witryny są prezentowane skutecznie, w odpowiedni sposób dla danego urządzenia, na którym użytkownik uzyskuje do nich dostęp.

Analiza danych statystycznych o działaniach związanych z przeglądaniem treści przez użytkownika i schematach takich działań

Zgromadzone/przetworzone dane

Adres IP, informacje o systemie operacyjnym, typ przeglądarki


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Rejestracja do panelu i zarządzanie panelami

Cel

Administracja profilem użytkownika w panelu i komunikacja z użytkownikiem, w tym informowanie użytkownika o panelu, wybieranie użytkownika do przyszłych ankiet, kontaktowanie się z użytkownikiem w celu wzięcia udziału w naszej ankiecie i innych działaniach badawczych, przyznawanie użytkownikowi bonusów, pomoc w kontakcie z naszym wsparciem panelu itp.

Zgromadzone/przetworzone dane

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, identyfikator urządzenia mobilnego, numer ME Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, AMA (USA), numer GMC (Wielka Brytania), le numéro RPPS (Francja), el número de colegiado (Hiszpania), dane demograficzne i wszelkie informacje o użytkowniku, które użytkownik nam udostępnia, oraz informacje na temat gospodarstwa domowego


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Badania rynku

Cel

Aby zrozumieć poglądy użytkownika na temat określonych produktów i usług lub zrozumieć zachowanie użytkownika w różnych sytuacjach

Zgromadzone/przetworzone dane

Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, głos, wizerunek, opinia


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Badania naukowe dla naukowców, organizacji zdrowia publicznego lub instytutów badawczych

Cel

W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (HEOR), badania nieinterwencyjne (NIS), badania rzeczywiste (RWR), badań obserwacyjne, badań epidemiologiczne

Zgromadzone/przetworzone dane

Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroba, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Badania naukowe dla firm komercyjnych i charytatywnych organizacji badawczych

Cel

W tym między innymi badania kliniczne, badania nad ekonomiką zdrowia i wynikami (HEOR), badania nieinterwencyjne (NIS), badania rzeczywiste (RWR), badań obserwacyjne, badań epidemiologiczne

Zgromadzone/przetworzone dane

Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, dane zdrowotne, np. choroba, stan zdrowia, diagnoza, schemat leczenia, niezaspokojone potrzeby


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Monitorowanie bezpieczeństwa (zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii)

Cel

Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń właściwym organom podczas naszych badań

Zgromadzone/przetworzone dane

Identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, choroba, leczenie, przyjęty produkt i zdarzenia niepożądane


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Publiczne ujawnianie informacji

Cel

Informacje te przekażemy odpowiednim organom w celu ich udostępnienia lub ujawnienia na podstawie wezwania sądowego lub innego nakazu organów rządowych, na podstawie rozkazu lub zgodnie z podobnymi i innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Zgromadzone/przetworzone dane

Identyfikator, imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, otrzymany bonus


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Ochrona przed oszustwami

Cel

Ochrona naszych interesów biznesowych przed nieuczciwym zachowaniem

Zgromadzone/przetworzone dane

Adres IP, specyfikacje przeglądarki, specyfikacje urządzeń, adresy pocztowe, adresy e-mail, oficjalny numer identyfikacyjny (np. numer PWZ)


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Jednokrotne uczestnictwo w ankiecie

Cel

Zapobieganie kilkukrotnemu wypełnianiu ankiet przez te same osoby (zgodnie z naszymi warunkami i postanowieniami)

Zgromadzone/przetworzone dane

Adres IP, specyfikacja przeglądarki, specyfikacja urządzenia


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Śledzenie odpowiedzi udzielanych przez powracających respondentów (specjalne projekty badawcze)

Cel

Kiedy użytkownik bierze udział w naszych ankietach, zazwyczaj używamy tymczasowego identyfikatora, dzięki któremu odpowiedzi użytkownika w ankiecie są anonimowe dla naszych klientów. Jednak niektórzy z naszych klientów prowadzą specyficzne projekty badawcze, aby zrozumieć, jak opinia użytkownika ewoluowała w czasie. W przypadku tego konkretnego typu projektów, które nazywamy projektami „śledzącymi”, będziemy używać trwałych identyfikatorów. Informacja o tym fakcie zostanie jasno zakomunikowana na początku każdej z tych ankiet. Odpowiedzi użytkownika w ankiecie będą traktowane jako dane osobowe, a użytkownik będzie mieć do nich dostęp. Takie projekty będą zawierały informację na pierwszej stronie ankiety, aby użytkownik mógł je zidentyfikować i zdecydować, czy wziąć w nich udział

Zgromadzone/przetworzone dane

Trwały, niepowtarzalny identyfikator dotyczący danego projektu


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika


Dopasowywanie i wzbogacanie danych

Cel

Wzbogacamy dane, które posiadamy o użytkowniku, dopasowując dane osobowe użytkownika do partnerów zewnętrznych. Pomaga nam to ulepszać profil panelu użytkownika i mieć pewność, że wybieramy dla użytkownika odpowiednie ankiety.

Korzystamy z usług dopasowywania (świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które specjalizują się w zarządzaniu danymi), aby uzyskać dodatkowe informacje o użytkowniku z publicznych i prywatnych źródeł danych (takich jak sieci społecznościowe, sprzedawcy detaliczni i usługi subskrypcji treści, w których użytkownik ma konto) lub w celu wykorzystania danych osobowych użytkownika jako pomoc w opracowaniu dodatkowych lub nowych typów anonimowych zestawów danych (tj. zestawiamy zagregowane dane użytkownika z danymi od innych konsumentów, aby stworzyć nowy segment stylu życia). Podmiot oferujący usługę dopasowywania (nasz partner w zakresie danych) przechowuje dane osobowe, które udostępniamy przez krótki czas, wykorzystuje je do gromadzenia dodatkowych informacji, a następnie zwraca nam połączone informacje. Partnerzy w zakresie danych są zobowiązani umową do usunięcia danych, które im udostępniamy i/lub nie są upoważnieni do ich wykorzystywania w żaden inny sposób niż w tym konkretnym celu.

Zgromadzone/przetworzone dane

Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login społecznościowy, plik cookie, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer PWZ)


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Badania nad reklamami personalizowanymi i kupowaniem mediów

Cel

Używamy danych osobowych użytkownika, aby pomóc naszym klientom i partnerom w zakresie danych wzbogacić ich dane za pomocą technik modelowania typu look-alike.

Dzięki udziałowi użytkownika w naszych ankietach i danym profilowym użytkownika możemy pomóc naszym klientom w lepszym dostosowaniu reklam do odbiorcy oraz tworzeniu lepszych modeli reklamy internetowej poprzez modelowanie techniką look-alike lub podobne metody badawcze. Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, które zbieramy na jego temat poprzez tworzenie profilu, udział użytkownika w ankietach badawczych lub dopasowywanie danych do partnerów zewnętrznych i platform (naszych partnerów w zakresie danych).

Posiadamy zabezpieczenia umowne, aby zagwarantować, że dane użytkownika nie będą automatycznie kierowane do celów komercyjnych w wyniku wykorzystywania tych danych do tworzenia grupy docelowej techniką look-alike. Ponadto nasi partnerzy w zakresie danych nie mogą wykorzystywać danych użytkownika do jakichkolwiek innych celów.

Zgromadzone/przetworzone dane

Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login w serwisie społecznościowym, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer PWZ)


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych


Ekspozycja na reklamy i pomiar

Cel

Oprócz dopasowywania na podstawie plików cookie (które użytkownik może kontrolować i na które może wyrazić zgodę za pośrednictwem swojego konta w panelu), będziemy wykorzystywać dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, takie jak adres e-mail, w procesie bezpośredniego dopasowywania z partnerami zewnętrznymi (tj. naszymi klientami i wydawcami) w celu ustalenia, czy jest użytkownikiem danej usługi (takiej jak sieci społecznościowe, witryny internetowe, aplikacje mobilne) do celów pomiarów reklamowych. Ustalimy potencjalną ekspozycję użytkownika na reklamy w tych witrynach i platformach, jak również zmierzymy, jak postawy wobec marki lub jej znajomość wpłynęły na sprzedaż. Podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, nie wolno wykorzystywać danych do jakichkolwiek innych celów.

Zgromadzone/przetworzone dane

Trwały niepowtarzalny identyfikator, dane kontaktowe, adres e-mail, login w serwisie społecznościowym, plik cookie, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, oficjalny numer identyfikacyjny (tj. numer PWZ)


Źródło

Te dane uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub w połączeniu z inną pomocniczą bazą danych

 

3.    Podmioty zewnętrzne (klienci i dostawcy)

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom i podmiotom przetwarzającym dane w celu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem panelami, na potrzeby świadczenia użytkownikowi usług i udostępniania działań związanych z panelami. Może to obejmować dostawców zarządzających naszymi bazami danych paneli lub pomagających nam w zarządzaniu nimi, stron działających w zakresie automatyzacji marketingu i CRM, kontroli jakości i zapobieganiu oszustwom, zarządzaniu bonusami i stron zajmujących się obsługą klienta. Niektórzy dostawcy będą współpracować z nami w szczególności przy wzbogacaniu profilu panelu użytkownika, umożliwiając nam wybieranie użytkownika do ankiet, np. dostawcy specjalizujący się między innymi w dopasowywaniu danych, pomiarach skuteczności reklam online i interakcjach z danymi w mediach społecznościowych. Kategorie danych osobowych udostępnianych tym dostawcom to zazwyczaj imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, identyfikator pliku cookie, identyfikator panelisty i adres IP, ale nie muszą się do nich ograniczać. Dane osobowe użytkownika nie są sprzedawane partnerom zewnętrznym.

Wszyscy nasi partnerzy zewnętrzni w zakresie danych są zobowiązani umową do zachowania poufności wszelkich informacji przez nich gromadzonych i nam ujawnianych (lub przez nas gromadzonych i im ujawnianych), jak również muszą zapewnić ich ochronę przy zastosowaniu standardów i praktyk odpowiadających stosowanym przez nas samych.

 

4.     Branżowe wymagania dotyczące poufności, bezpieczeństwa oraz miejsca przechowywania danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe użytkownika, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami ochrony danych osobowych.

Dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane i/lub przechowywane poza terytorium przebywania użytkownika. Mogą być również przetwarzane przez przebywających poza terytorium przebywania użytkownika pracowników, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane poza krajem lub terytorium użytkownika, a ten kraj lub terytorium nie został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, wprowadzimy dodatkowe zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, jeśli użytkownik jest w EOG, standardowe klauzule umowne będą stosowane, jeśli dane użytkownika będą przetwarzane poza EOG.

Informacje o koncie i dane osobowe użytkownika są chronione hasłem, dzięki czemu tylko użytkownik ma dostęp do swoich danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zalecamy nie ujawniać nikomu swojego hasła. Lightspeed nigdy nie poprosi użytkownika o podanie hasła podczas niechcianej rozmowy telefonicznej ani w wiadomości e-mail. Użytkownik powinien pamiętać również, aby wylogować się z konta odpowiedniego Panelu i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu wizyty w naszej witrynie. Ma to na celu zapewnienie, że inne osoby nie będą miały dostępu do danych osobowych i korespondencji użytkownika, jeśli współdzieli komputer z inną osobą lub używa komputera w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kafejka internetowa. Prosimy o regularną zmianę hasła.

 

5.     Normy branżowe

 

Przestrzegamy różnych norm i kodeksów branżowych w zależności od lokalizacji użytkownika, w tym:

 • Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR)
 • Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku Farmaceutycznego i Medycznego (EphMRA)
 • Fundacji Badań Reklamowych (Advertising Research Foundation, ARF)
 • Director General Ordnance Factories (DGOF)
 • Stowarzyszenia Badaczy Rynku (MRS, Wielka Brytania)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare Business Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Ujawnianie plików cookie

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez witrynę internetową, która przypisuje numeryczny identyfikator użytkownika i przechowuje określone informacje dotyczące przeglądania Internetu. Służą one do pomocy użytkownikom w sprawnym poruszaniu się po witrynach internetowych i korzystaniu z określonych funkcji. Serwis wysyła informacje do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca do tej samej witryny, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik na serwer witryny.

W przypadku behawioralnych badań śledzących używamy opcjonalnych plików cookie/aplikacji, jednak tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam zgody na te pliki cookie/aplikacje.

Podobnie jak w przypadku większości ankiet online, gromadzimy pewne informacje automatycznie, a następnie przechowujemy je w plikach danych ankietowych. Mogą to być następujące informacje: Adresy protokołu internetowego (adres IP), typ przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych („ISP”); strony z odsyłaczami/wyjściem, system operacyjny, sygnatura z datą/godziną.

Używamy automatycznie zbieranych informacji do analizy trendów, takich jak korzystanie z przeglądarki, oraz do administrowania witryną, np. w celu optymalizacji ankiet w zależności od typu przeglądarki. Możemy również wykorzystać adres IP użytkownika, aby sprawdzić, czy w ankiecie uczestniczyło kilka osób z danego adresu IP oraz aby chronić naszą firmę przed nieuczciwymi zachowaniami.

Firma Lightspeed wyróżnia trzy kategorie plików cookie:

 1. Niezbędne do korzystania z witryny Paneli;
 2. Związane z bezpieczeństwem i
 3. Związane z badaniami behawioralnymi lub reklamowymi.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zalogować się i przejść na stronę preferencji dotyczących plików cookie, na której można zmienić odpowiednie ustawienia.

 

7.     Dokładność

 

Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszym nadzorem, przy czym odbywa się to na podstawie najbardziej aktualnych informacji udostępnionych nam przez użytkownika i/lub naszego klienta.

Ufamy naszym użytkownikom, że poprzez udzielanie uczciwych odpowiedzi na nasze pytania dbają o to, aby ich dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych.

 

8.     Dane dotyczące dzieci 

 

Firma Lightspeed uznaje potrzebę zapewnienia szczególnej ochrony prywatności w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych od dzieci. Nigdy świadomie nie zapraszamy dzieci poniżej wieku ustawowego określonego przez władze kraju, w którym użytkownik mieszka, do udziału w badaniach bez zgody rodziców. Jeśli jest to konieczne i właściwe dla konkretnego projektu, aby bezpośrednio zaangażować niepełnoletnie dzieci, podejmujemy kroki w celu uzyskania pozwolenia od rodzica i/lub opiekuna prawnego. Firma Lightspeed przekaże rodzicom i/lub opiekunowi prawnemu informacje dotyczące tematu ankiety, wszelkich danych osobowych lub informacji wrażliwych, które mogą zostać zebrane od dzieci, sposobu ich wykorzystania oraz czy i komu firma Lightspeed może udostępniać takie informacje. Nie sprzedajemy danych osobowych dzieci.

Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest sprawowanie nadzoru nad dzieckiem podczas wypełniania przez niego ankiety.

 

9.     Dane wrażliwe 

 

Od czasu do czasu firma Lightspeed może gromadzić dane osobowe, które są klasyfikowane jako dane osobowe „szczególnej kategorii”. Dane te obejmują pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Użytkownik zawsze może zdecydować, czy chce nam przekazać te dane.

 

10.     Prawa osób fizycznych 

 

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, które posiadamy o użytkowniku, należy złożyć pisemną prośbę na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Składając wniosek, należy podać swój identyfikator panelisty lub inne odpowiednie identyfikatory. Możemy również poprosić użytkownika o dostarczenie kopii ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd lub oficjalnego dokumentu tożsamości (takiego jak prawo jazdy lub paszport), jeśli będziemy musieli zweryfikować prośbę użytkownika.

W odniesieniu do danych osobowych użytkownik ma następujące prawa:

 1. Prawo do zmiany zdania i wycofania zgody;
 2. Prawo dostępu do danych osobowych;
 3. Prawo do skorygowania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów, chyba że będziemy mieć uzasadnione powody do dalszego przetwarzania informacji;
 5. Prawo do przeniesienia danych osobowych (prawo przenośności);
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych;
 8. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych (jeśli będziemy sprzedawali dane użytkownika) i
 9. Prawo do niedyskryminacji ze względu na skorzystanie z któregokolwiek z praw przysługujących użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

W razie potrzeby powiadomimy również podmioty zewnętrzne, którym przekazaliśmy dane osobowe użytkownika, o wszelkich zmianach, które wprowadzimy na żądanie użytkownika. Należy pamiętać, że chociaż firma Lightspeed komunikuje się z tymi podmiotami zewnętrznymi, nie ona ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez te podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na żądanie użytkownika. Użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez te podmioty zewnętrzne i poprawiać je, zmieniać lub usuwać, jeśli są niedokładne.

 

11.     Przechowywanie danych

 

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres odpowiedni do ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania. Firma Lightspeed będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie on członkiem Paneli. W przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji Paneli, będziemy przechowywać dane nie dłużej niż 3 miesiące po rezygnacji z subskrypcji, chyba że prawo stanowi inaczej. Dane osobowe, które nie będą już potrzebne, zostaną usunięte w sposób zapewniający zachowanie ich poufnego charakteru.

W ramach planu ciągłości działania firmy i zgodnie z wymogami norm ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 oraz w niektórych przypadkach wymogami prawa, nasze systemy elektroniczne są zabezpieczane i archiwizowane. Archiwa te są przechowywane przez określony czas w ściśle kontrolowanym środowisku. Po utracie ważności dane są usuwane i niszczone, aby zapewnić ich całkowite wykasowanie.

 

12.     Aktualizacje naszej polityki prywatności

 

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności i od czasu do czasu, a przynajmniej co 12 miesięcy, możemy ją zmieniać. Najbardziej aktualna wersja polityki zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej lub w portalu panelu użytkownika. W dokumencie będzie widoczna data, kiedy polityka została ostatnio zmieniona. Nieistotne zmiany niniejszej Polityki prywatności będą ogłaszane wyłącznie za pośrednictwem witryn Paneli. Dalsze korzystanie z witryn i usług Paneli po takich zmianach ostatecznie potwierdza zgodę użytkownika na wszelkie zmiany.

 

13.     Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących prywatności lub praktyk firmy Lightspeed w zakresie ochrony prywatności (czy też np. decyzji o rezygnacji z subskrypcji) prosimy o kontakt z nami.

Naszym inspektorem ds. ochrony danych (DPO) jest Ravinder Roopra, a z firmą Lightspeed można się skontaktować w następujący sposób:

 1. pocztą elektroniczną pod adresem privacy@lightspeedresearch.com 
 2. pocztą tradycyjną pod adresem: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom (Wielka Brytania),
 3. telefonicznie pod bezpłatnym numerem 1-800 podanym na stronie Kantar.com (wyłącznie w Stanach Zjednoczonych).

 

14.     Skargi oraz ujawnianie danych specyficzne dla danego kraju

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Może to zrobić w państwie członkowskim UE lub w ramach jurysdykcji właściwej dla miejsca swojego stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Aby odszukać dane kontaktowe organu nadzorczego w kraju użytkownika, należy zapoznać się z informacjami na naszej dedykowanej stronie.

 

 

POWRÓT DO GÓRY