LifePoints sine vilkår og betingelser for medlemskap

LifePoints sine vilkår og betingelser for medlemskap

 

SIST OPPDATERT: 20. februar 2024

Disse vilkårene for medlemskap i LifePoints («vilkår», «avtale») beskriver vilkårene som gjelder for LifePoints Panels drevet og eid av Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA («Lightspeed», «vi»), en bedrift i Kantar-gruppen («Kantar»). Denne avtalen fastsetter forpliktelsene til Lightspeed og LifePoints-paneldeltakerne med hensyn til deres deltakelse i panelet (med hver term med stor bokstav som definert heri). Du bør lese disse vilkårene, forstå dem og gå gjennom dem med jevne mellomrom for å se etter oppdateringer. Deltakelsen din som en LifePoints-paneldeltaker innebærer at du forstår og samtykker i å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke bruke nettstedet vårt eller tjenestene våre.

For å være tydelig, gjelder disse vilkårene for tilgangen din til og bruken av Lightspeeds nettsteder, sosiale og mobile applikasjoner (samlet kalt «nettstedet») og tjenestene som tilbys av Lightspeed, inkludert Lightspeeds LifePoints Panel og relaterte forskningstjenester.

 

1. Tjenestene

Tjenestene gjør det mulig for enkeltpersoner som innfrir visse berettigelseskrav å registrere seg som medlem («paneldeltaker») i forskningspanelet vårt («panelet») og delta i ulike nettbaserte og frakoblede forskningsaktiviteter («aktiviteter») gjort tilgjengelig for dem og foreslått av Lightspeed (samlet omtalt som «tjenester»). Disse aktivitetene, som alltid er forskningsrelaterte, leveres direkte av Lightspeed eller gjennom eller med hjelp fra tredjeparter som jobber for Lightspeed («leverandører») eller klientene våre («klienter»).Virtuelle agenter, roboter eller andre former for programmer som simulerer menneskelig aktivitet kan ikke registrere seg som paneldeltakere.

 

2. Tjenesteberettigelse og registrering

Tjenestene skal bare brukes av enkeltpersoner som er minst 14 år gammel, og er ikke ment å skulle brukes av barn under 14 år. Disse vilkårene, og all tilknyttet bruk av tjenestene, erklæres ugyldig der ulovlig. I noen land kan det være at du må være eldre enn 14 år for å bruke tjenestene våre.

Når du har registrert deg i panelene, opprettes en panelkonto («konto»). Du er ene og alene ansvarlig for denne kontoen som du til enhver tid må beskytte med et passord du oppbevarer trygt.

Du kan bare registrere deg i panelet i landet du bor i. Du skal ikke prøve å få tilgang til tjenestene våre fra et annet land da dette kan føre til at kontoen blir umiddelbart suspendert. Dette gjelder uavhengig av situasjonen, inkludert hvis du er på feire i utlandet.

VED Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE VÅRE REPRESENTERER OG GARANTERER DU AT DU INNFRIR BERETTIGELSESKRAVENE OG VIL OVERHOLDE VILKÅRENE FOR DENNE AVTALEN.

 

3. Gebyrer for tjenestene

Paneldeltakere må forøyeblikket ikke betale gebyrer for å delta i tjenestene. Lightspeed kan, etter eget skjønn, velge å kreve avgifter for deltakelse i tjenestene, eller for å bruke eller få tilgang til andre tjenester, når som helst. Hvis det gjør det, vil Lightspeed oppdatere disse vilkårene for å gjenspeile eventuelle slike endringer, og du vil blir varslet 30 kalenderdager i forkant.

 

4. Insentiver

Når du har blitt med i panelet, vil du få LifePoints-poeng («poeng») eller andre typer LifePoints-insentiver når du deltar i forskjellige aktiviteter på siden, i tråd med vilkårene for LifePoints’ belønningsprogram.

Poeng krediteres kontoen din og er tilgjengelig for innløsing så lenge kontoen er «aktiv» (se avsnitt nr. 7 i disse vilkårene).

Poeng har ingen pengeverdi og ingen verdi utenfor tjenestene våre, og vil ikke gi renter. Du kan ikke selge, bytte eller overføre poeng eller veksle dem inn i penger

Hver part er ene og alene ansvarlig for eventuell(e) skatt(er) som pålegges etter gjeldende lov(er), inkludert eventuelle skatter på en parts inntekt, eller relatert til en parts kvittering på poeng i samsvar med disse vilkårene.

 

5. Deltakelseskrav

Muligheten din til å delta i tjenestene er uttrykkelig betinget av at du overholder disse vilkårene og alle retningslinjer som gjelder for tjenestene som Lightspeed kan gjøre tilgjengelig fra tid til annen. Dersom du ikke overholder disse eller driver med svindel eller annen upassende aktivitet (som fastslått av Lightspeed etter eget skjønn), kan Lightspeed lukke eller suspendere kontoen din. Lukking eller suspendering av kontoen kan begrense, blokkere og hindre deg i å få tilgang til og bruke tjenestene, og derutover vil alle poeng, insentiver og belønninger gå tapt (se avsnitt avsnitt #7 i disse vilkårene).

Uten å begrense den generelle beskrivelsen ovenfor, kan manglende overholdelse av noen av følgende krav automatisk føre til at kontoene dine stenges, at du mister eventuelle poeng og alle relaterte konsekvenser for deltakelsen din i panelet.

 

Taushetsplikt

Ikke-bruk og taushetsplikt. Informasjon og innhold som blir gjort tilgjengelig for deg som en del av tjenestene, kan inneholde forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell eller proprietær informasjon fra Lightspeed, dets leverandører, klienter eller lisensgivere. Du må behandle all informasjon og alt innhold du får tilgang til eller gjøres kjent med i forbindelse med deltakelsen din i paneler, undersøkelser, prosjekter, spørreskjemaer eller annen markedsundersøkelsesaktivitet relatert til tjenestene, i streng fortrolighet, og ikke videreformidle det til noen andre personer. Du må heller ikke bruke slik informasjon eller slikt innhold til noe annet formål enn din deltakelse i tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Du samtykker hermed til å umiddelbart varsle Lightspeed hvis du får kjennskap til eller mistenker bruk eller deling av, eller tilgang til, slik informasjon eller slikt innhold annet enn som spesifikt autorisert i disse vilkårene.

 

Ærlig og nøyaktig panelprofilinformasjon

Du samtykker i å (a) oppgi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som kan bli forespurt av eventuelle registreringsskjemaer i tjenestene, og (b) opprettholde og oppdatere profilen din i panelet og all annen informasjon du oppgir til Lightspeed, slik at den er nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Registrering krever informasjon om deg som inkluderer, uten begrensning, fullt lovlig navn, fødselsdato, adresse til primærboligen din, telefonnummer og fungerende e-postadresse.

 

Flere kontoer

Det er kun tillatt å ha én konto per levende enkeltperson.

 

Samsvar med lover

Du må til enhver tid etterkomme alle gjeldende lover, regler, reguleringer og forskrifter, og ikke forårsake at Lightspeed bryter lover, regler, reguleringer eller forskrifter.

 

God tro og ærlig deltakelse

Du samtykker til å delta i god tro og i beste evne i alle aktiviteter du deltar i i forbindelse med tjenestene. Du vil ikke oppgi falske eller villedende informasjon, inkludert uten begrensning, svar på spørreundersøkelser som er falske, inkonsekvente med tidligere svar eller statistisk usannsynlige.

 

Passende kommunikasjon

Hvis du kommuniserer med støtteteamet vårt eller andre ansatte i Lightspeed eller LifePoints («ansatte»), samtykker du til å gjøre det på en respektfull og egnet måte. Du skal ikke sende, laste opp, dele eller på annen måte distribuere kommunikasjon eller innhold til ansatte, leverandørers ansatte eller andre brukere av tjenestene som er uhøflig eller støtende, slibrig, vulgær, seksuelt ladet, sjokkerende, truende, hatefull, ulovlig eller på annen måte upassende.

 

Kvalitetskontroller

Som medlem i panelene våre trenger og forventer vi at du deltar i tråd med overkommelige, men strenge kvalitetsstandarder som indikert i avsnittet «Deltakelseskrav». Vi utfører regelmessige kontroller av panelene for å overvåke paneldeltakernes samhandlinger med tjenestene. For å utføre disse kontrollene bruker vi en rekke verktøyer og metoder som er utviklet internt eller levert av pålitelige tredjepartsleverandører som analyserer, i sanntid eller ikke, data generert av tjenestene. Slike analyser kan være hjulpet av modeller og motorer drevet av kunstig intelligens. Disse kontrollene er utviklet som et verktøy som hjelper i beslutningstakingen og gjør det mulig for panelteamet vårt å identifisere atferder som kanskje ikke er i linje med disse vilkårene.

Hvis kontoen din er identifisert på en slik måte, kan det være at du blir spurt om, etter Lightspeeds eget skjønn, å ytterligere bekrefte kontoen din. Disse ytterligere bekreftelsene kan kreve at du deler ekstra identifikasjonsopplysninger, eller at du må utføre ekstra oppgaver knyttet til kontosikkerhet, f.eks., men ikke begrenset til, å sikre digital betalingskonto hvis du bruker en eller aktivere godkjenning med flere faktorer for panelkontoen din.

Beskyttelsen av panelkontoer og tjenestene våre er våre høyeste prioritet, og vi kan fra tid til annen legge til nye verktøy og prosedyrer for å beskytte oss mot bedragerske atferder eller atferder som vi anser ikke å være i tråd med disse vilkårene.

 

6. Brukerinnhold

Du kan oppgi informasjon til Lightspeed i forbindelse med deltakelsen din i aktivitetene eller på annen måte i forbindelse med tjenestene, inkludert svar på spørreundersøkelser, ideer, tilbakemelding eller annen informasjon eller annet innhold («brukerinnhold»). Hvis du oppgir brukerinnhold, med mindre Lightspeed uttrykkelig indikerer noe annet, gir du Lightspeed, dets leverandører og klienter en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uoppsigelig og fullstendig underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, opprette bearbeidere produkter fra, distribuere, utføre og vise slikt brukerinnhold over hele verden i ethvert media for hvilke som helst og alle kjente formål, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Ved å oppgi brukerinnhold representerer og godkjenner du at du har lovlig rett til å oppgi den, samt at den er nøyaktig og komplett. Du skal ikke oppgi brukerinnhold som:

 • er ulovlig, ærekrenkende, nedsettende, obskøn, pornografisk, uanstendig, skamløst, antydende, trakasserende, truende, krenkende for privatlivets fred eller offentlige rettigheter, fornærmende, opprørsk, usann, unøyaktig, villedende, bedragerisk eller utgir seg for å være eller misrepresenterer en tilknytning til en person eller enhet
 •  

 • ville brutt en taushetsplikt eller rettighetene til en person eller enhet, eller som ellers ville skapt erstatningsansvar eller brutt lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til, reglene til U.S. Securities and Exchange Commission eller reglene til en verdipapirbørs som New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ
 •  

 • kan krenke patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen intellektuell eller proprietær rettighet til noen person eller enhet
 •  

 • inneholder privat informasjon om en person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, adresser, telefonnumre, e-postadresser, fødselsnumre og kredittkortnummer
 •  

 • inneholder viruser, skadet data eller annen skadelig, nedbrytende eller destruktive filer eller informasjon, eller
 •  

 • etter Lightspeeds eget skjønn, er upassende, gjenspeiler ikke forsøkene dine på å i god tro være responsiv overfor spørreundersøkelses- eller markedsundersøkelsesspørsmål, eller som kan utsette Lightspeed eller dets leverandører eller klienter for ansvar av noe slag.
 •  

 • Du erkjenner og samtykker i at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger, originale eller kreative materialer eller annen informasjon eller innhold som du oppgir til Lightspeed, i den grad det ikke er brukerinnhold, vil bli den eneste eiendommen til Lightspeed. Lightspeed vil eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og distribusjon av slik informasjon og innhold til enhver hensikt, kommersiell eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Videre gir du herved Lightspeed en ubegrenset og ugjenkallelig lisens til å bruke slik informasjon og innhold til ethvert formål.

 

7. Sikre at kontoen er i god stand

Når du registrerer deg i panelet, vil Lightspeed åpne en panelkonto («konto») til deg. Du vil velge et passord for denne kontoen. Du er til enhver tid ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til passordet ditt og påloggingsinformasjonen og kontoen din. Vi anbefaler at du endrer passordet med jevne mellomrom.

Når du registrerer deg i panelet, vil kontoen din ha en status som «Aktiv». Du kan delta i alle aktiviteter som Lightspeed inviterer deg til, og du kan benytte deg av alle panelfordelene, som tilgang til tjenestene våre, insentivene dine og mulighet til å kontakte våre ansatte.

Under visse omstendigheter, inkludert de som er beskrevet her, kan kontoen din bli stengt eller suspendert av Lightspeed, og på dette tidspunktet vil ikke kontoen din lenger bli betraktet som i god stand og vil ikke kunne delta i fremtidige aktiviteter og panelfordeler.

 

Lukking av kontoen

Kontoen din kan bli stengt når som helst og av hvilken som helst grunn, etter Lightspeeds eget skjønn, inkludert hvis du bryter disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, reserverer også Lightspeed seg spesifikt retten til å avslutte kontoen din hvis Lightspeeds rett til å behandle og bruke informasjon som er nødvendig for å drive panelet, blir trukket tilbake juridisk, ved lov eller på annen måte. Lightspeed kan også umiddelbart avslutte medlemskapet ditt uten å oppgi en grunn.

Stengingen av kontoen din betyr at tilgangen din til og bruken av tjenestene vil bli deaktivert, at dine personlige data vil bli slettet fra databasen vår etter 3 måneder (som gir deg tid til å anke), samt at alle poeng, insentiver og belønninger annulleres. Når kontoen din er stengt, kan vi ikke gjenopprette den.

 

Suspendering av kontoen

Kontoen din kan bli suspendert når som helst og etter Lightspeeds skjønn hvis en av følgende situasjoner oppstår:

 • Ingen deltakelse etter at du har blitt med i panelet
 • Hvis du registrerer deg i panelet og ikke starter en spørreundersøkelse i løpet av de første 30 dagene i panelet.

   

 • Ingen deltakelse i løpet av de siste 90 dagene
 • Hvis du ikke starter en spørreundersøkelse i løpet av en periode på 90 dager.

   

 • Kontosikkerhet
 • Hvis systemene våre oppdager et avvik med kontoen din, eller hvis vi mener at kontoen din er i fare.

   

 • Kvalitet
 • Hvis deltakelsen din ikke innfrir kvalitetskriteriene spesifisert ovenfor i avsnitt 5 «Kvalitetskontroller».

   

Din rett til en andre gjennomgang

Hvis kontoen din er suspendert eller lukket, har du rett til å be Lightspeed undersøke situasjonen og bekrefte eller reversere avgjørelsen som påstår statusen til kontoen. For å be Lightspeed om en andre gjennomgang, må du gå til panelsiden og kontakt panelhjelpsteamet ved å velge «Rett til en andre gjennomgang» i kontaktskjemaet. Du kan bli bedt om å bekrefte identiteten din. Lightspeed vil svare på anmodningen din innen 30 dager. Deretter vil vi kommunisere til deg konklusjonen av denne undersøkelsen og vår endelige avgjørelse. Ved å godta disse vilkårene samtykker du til at Lightspeeds avgjørelse er endelig og at nivået av detaljer som deles med deg gjennom denne retten til å anke ene og alene fastslås av Lightspeed.

 

Din rett til å lukke kontoen (melde deg av)

Hvis du ønsker å melde deg av panelet og lukke kontoen, kan du lukke kontoen ved å gå til siden vår i avsnittet for kontopreferanser. Kontoen blir umiddelbart lukket, og poengene dine går umiddelbart tapt og vil ikke kunne gjenopprettes dersom du ombestemmer deg. Personopplysningene dine slettes i tråd med retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er i stand til å lukke kontoen selv, kan du også kontakte panelstøtteteamet vårt via LifePoints-siden som kan lukke kontoen manuelt.

 

8. Taushetsplikt og opphavsrett

Tjenestene og andre materialer på siden eller i tjenestene og aktivitetene levert til deg av Lightspeed, inkludert – uten begrensning – Lightspeed-, Kantar- og LifePoints-merker, -logoer og all informasjon, innhold, design, tekst, grafikk, informasjon, data, programvare, andre filer og valg av og arrangering av dette (samlet omtalt som «innhold»), eies av Lightspeed, dets leverandører, lisensgivere og klienter, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover.

Så lenge du etterkommer disse vilkårene, gir Lightspeed deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke tjenestene utelukkende for private og ikke-kommersielle formål i overensstemmelse med disse vilkårene. Med unntak av rettighetene som er uttrykkelig gitt i disse vilkårene, gis det ingen andre rettigheter, enten uttrykkelig eller indirekte, til deg under disse vilkårene. Med mindre det er uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene, vil ingenting i disse vilkårene bli tolket som at du tildeles lisenser til immaterielle rettigheter, enten ved avskjæring, insinuasjon eller på annen måte. Denne lisensen kan når som helst trekkes tilbake.

All bruk av tjenestene eller innhold annet enn som spesifikt autorisert i denne avtalen og av gjeldende lover og forskrifter, uten tidligere skrevet tillatelse av Lightspeed, er strengt forbudt og vil avbryte lisensen gitt i dette avsnittet. Kontoen lukkes umiddelbart uten varsel.

For å tydeliggjøre, ved å godta disse vilkårene, samtykker du eksplisitt i å avstå fra å publisere noe innhold på internett, uavhengig av typen nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, sosiale nettsider som Facebook, Twitter og YouTube. Du avstår også fra å ta bilder av innhold ved hjelp av en smarttelefon, et kamera eller lignende enheter. Du samtykker i å sikre at alt innhold som deles med deg forblir konfidensielt til enhver tid, hvilket inkluderer å ikke diskutere aktiviteter med venner og bekjente. Du erkjenner herved at enhver overtredelse av taushetsforpliktelsene som du pålegges i disse vilkårene, ville forårsake uopprettelig skade for Lightspeed og/eller dets leverandører, og at rettsmidler i loven ville være utilstrekkelige til å rette opp faktisk eller truet overtredelse av disse vilkårene. I samsvar med dette, samtykker du i, i tillegg til annen tilgjengelig erstatning, at Lightspeed og/eller dets leverandører kan velge å håndheve taushetsforpliktelsene ved midlertidig og permanent rettslig erstatning, uten å sikre kausjon eller bevise faktiske skader.

 

9. Varemerker

Kantar, LifePoints og Lightspeeds varemerker og logoer, samt andre produkter, tjenestenavn eller slagord som finnes i innholdet eller på annen måte innenfor tjenestene, tilhører Lightspeed, dets leverandører eller lisensgivere, og må ikke kopieres, etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Lightspeed eller den aktuelle rettighetshaveren. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller logoer som vises i tjenestene eller i innhold, tilhører deres respektive eiere. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon etter varemerke, registrert varemerke, produsent, leverandør eller annet utgjør ikke eller innebærer ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling av dette fra Lightspeed. Alle rettigheter er forbeholdt.

 

10. Ansvarsfraskrivelse

BRUKEN DIN AV TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, BRUKEN DIN AV ALT INNHOLD, ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTENE OG ALT INNHOLDET LEVERES «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG» OG KAN INNEHOLDE FEIL. Lightspeed, DETS LEVERANDØRER, LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER, OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, DIREKTØRER, OFFISERER, AGENTER OG ANSATTE (SAMLET OMTALT SOM «LEVERANDØRENE») FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DET ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE.

VERKEN Lightspeed ELLER NOEN ANDRE LEVERANDØRER GARANTERER UBEGRENSET BRUK, DRIFT ELLER TILGJENGELIGHET AV TJENESTENE ELLER NOE INNHOLD, ELLER AT NOEN INNSENDING ELLER TRANSAKSJONSFORESPØRSEL DU PRØVER Å UTFØRE VED BRUK AV TJENESTENE VIL LYKKES, VÆRE UFORDERVET ELLER FULLFØRT INNENFOR EN RIMELIG TIDSPERIODE. DU VIL ENE OG ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL FORSINKELSE ELLER TAP AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV TILGANGEN DIN TIL, ELLER BRUK AV, TJENESTENE OG INNHOLDET. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA Lightspeed ELLER NOEN ANNEN LEVERANDØR GJENNOM ELLER FRA TJENESTENE VIL SKAPE NOEN GARANTI ANGÅENDE TJENESTENE SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE AVTALEN. NOEN JURISDIKSJONER KAN FORBY EN FRASKRIVELSE AV GARANTIER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

Brukergenerert innhold, især, leveres av og er utelukkende ansvaret til brukerne som tilbyr innholdet. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som er hentet fra andre brukere eller gjennom tjenestene, vil skape noen garanti som ikke er uttrykkelig oppgitt heri.

 

11. Ansvarsbegrensning

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UAKTSOMHET), VIL Lightspeed ELLER NOEN ANDRE LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER, STRAFFE- ELLER EKSEMPELSSKADER AV NOEN SLAG, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER, VELVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM Lightspeed ELLER ANDRE LEVERANDØRER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR DISSE SKADENE), SOM FØLGE AV TILGANGEN DIN TIL ELLER BRUKEN AV, ELLER DIN MANGLENDE TILGANG TIL ELLER BRUK AV, TJENESTENE ELLER NOE INNHOLD. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, HVILKET BETYR AT DET ER MULIG AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, ER DEN MAKSIMALE SAMLEDE ANSVARLIGHETEN TIL Lightspeed OG ALLE ANDRE LEVERANDØRER OVERFOR DEG, FOR ALLE KRAV UNDER DENNE AVTALEN, ENTEN DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER ANNET, DEN STØRSTE AV (A) EVENTUELLE BELØP BETALT AV Lightspeed TIL DEG I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE I FORKANT AV DET AKTUELLE KRAVET, OG (B) 100 AMERIKANSKE DOLLAR (100 USD). HVER BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN SOM GIR EN BEGRENSNING AV ANSVAR, FRASKRIVELSE AV GARANTIER, AVSTÅELSER ELLER UNNTAK AV SKADER, ER Å FORDELE RISIKOENE UNDER DENNE AVTALEN MELLOM PARTENE, OG GJENSPEILER EN RETTFERDIG OG FORNUFTIG FORDELING AV RISIKO MELLOM DEG OG Lightspeed. Lightspeed VILLE IKKE VÆRT I STAND TIL Å LEVERE TJENESTENE OG INNHOLDET TIL DEG PÅ EN ØKONOMISK FORNUFTIG MÅTE UTEN DISSE BEGRENSNINGENE, FRASKRIVELSENE OG AVSTÅELSENE, OG DENNE FORDELINGEN ER EN VESENTLIG DEL AV GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM PARTENE. HVER AV DISSE BESTEMMELSENE ER SEPARERBAR OG UAVHENGIG AV ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN. BEGRENSNINGENE I DENNE SEKSJONEN VIL GJELDE SELV OM NOEN BEGRENSDE KOMPENSASJONER MISLYKKES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

 

12. Godtgjørelse

I den maksimale utstrekningen tillatt av gjeldende lov, skal du holde Lightspeed og alle andre leverandører skadesløse og fri for kostnader, skader, utgifter og ansvar (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatgebyrer) som oppstår som følge av eller er relatert til brukergenerert innhold, bruken din av tjenestene eller innhold, overtredelse av denne avtalen, eller overtredelse av tredjepartsrettigheter. Lightspeed forbeholder seg retten til å, på dine kostnader, påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er forpliktet til å holde Lightspeed skadesløs for i henhold til denne avtalen, og du samtykker i å samarbeide med forsvarerne våre av slike krav.

 

13. Innhold fra tredjeparter

Tjenestene kan inneholde lenker eller referanser til informasjon, innhold og tjenester levert av tredjeparter (samlet omtalt som «innhold fra tredjeparter»). Lightspeed overvåker ikke og har ingen kontroll over innhold fra tredjeparter. Lightspeed verken godkjenner eller vedtar innhold fra tredjeparter og kan ikke gi noen garanti for dets nøyaktighet eller fullstendighet. Lightspeed påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere eller gjennomgå innhold fra tredjeparter, og gir ingen representasjon eller garanti for nøyaktigheten av informasjonen som finnes i innhold fra tredjeparter. Du bruker eventuelt innhold fra tredjeparter deri på egen risiko. Synspunkter uttrykt i innhold fra tredjeparter er ikke godkjent av Lightspeed.

 

14. Personvern

Lightspeed kan samle inn registeringsdata og innhente annen informasjon om deg gjennom tjenestene. Se retningslinjene for personvern for informasjon vedrørende Lightspeeds innsamling, bruk og deling av slik informasjon. Lightspeed vil aldri leie ut eller selge personopplysningene dine uten din tillatelse.

 

15. Selvstendige leverandører

Du og Lightspeed er selvstendige leverandører for alle formål. Ingen byråer, partnerskap, fellesforetak, arbeidsgiver-arbeidstaker- eller franchise/franchisee-relasjon er planlagt eller opprettet av denne avtalen eller ved at du får tilgang til eller bruker tjenestene.

 

16. Oppsigelse

Uavhengig av vilkår i denne avtalen, reserverer Lightspeed seg retten, uten varsel og etter eget skjønn (med mindre annet er begrenset av loven), til å avslutte eller si opp noen av tjenestene, avslutte lisensen din til å bruke tjenestene, slette eventuelle kontoer, panelregistreringer eller andre kontoer, slette poeng uten innløsning, og begrense, blokkere og hindre tilgangen din til og bruken av tjenestene. Enhver oppsigelse eller annen handling utført av Lightspeed beskrevet i dette avsnittet vil ikke begrense noen andre rettsmidler tilgjengelige for Lightspeed i henhold til lov, rettferdighet eller på annen måte.

 

17. Oppdateringer og endringer i denne avtalen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av vilkårene etter vårt eget skjønn. Når vi oppdaterer disse vilkårene, endrer vi datoen som viser til når vilkårene sist ble endret. Hvis endringene er betydelige, sender vi deg en e-post eller ber deg om å godta slike betydelige endringer. Du er ansvarlig for å lese gjennom og følge den nyligste oppdateringen av disse vilkårene. Din kontinuerlige bruk av siden vår og tjenestene vil alltid indikere at du godtar den nyeste versjonen av disse vilkårene.

Sist oppdatert: 20. februar 2024

 

18. Endring av panelmedlemskap

Hvis Lightspeed slår seg sammen med et annet selskap, blir kjøpt opp av et annet selskap, eller at panelet slås sammen med et annet panel, gir du Lightspeed tillatelse til å ta nødvendige skritt for å administrere kontoen din under denne situasjonen. Lightspeed vil ta alle rimelig nødvendige skritt for å beskytte dine personlige data og kontorelaterte data, f.eks. poeng eller belønninger.

 

19. Generelle juridiske merknader

Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Lightspeed. Denne kommunikasjonen kan inkludere meldinger om kontoen din og informasjon om eller relatert til tjenestene. Du samtykker i at eventuelle meldinger, avtaler, delinger eller annen kommunikasjon som Lightspeed sender til deg elektronisk, vil tilfredsstille eventuelle juridiske kommunikasjonskrav, inkludert kravet om at kommunikasjon skal være skriftlig.

Lightspeeds unnlatelse av å handle i en bestemt situasjon fratar ikke dets mulighet til å handle med hensyn til den aktuelle situasjonen eller lignende situasjoner.

Enhver bestemmelse i denne avtalen som anses for å være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, vil bli fjernet fra denne avtalen, og de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen vil fortsette å være fullt ut gyldige og effektive. Seksjonsoverskrifter og titler i denne avtalen er kun for bekvemmelighet og har ingen juridisk eller kontraktmessig virkning. Enhver bestemmelse i denne avtalen som etter sin art bør overleve opphøret av denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser som regulerer godtgjørelse, ansvarsbegrensninger, ansvarsfraskrivelser og eierskap av immateriell eiendeler) vil fortsette å være fullt ut gyldige og effektive etter denne avtalen er opphørt.

Denne avtalen, bruken din av nettstedet og Lightspeeds levering av tjenester styres av lovene i delstaten New York i USA, med unntak av prinsipper om lovkonflikter. Enhver tvist eller ethvert krav som oppstår i forbindelse med tjenestene eller denne avtalen, må anlegges innen ett år etter at kravet oppsto. Før du anlegger et krav, må du ha oppfylt de betingede forutsetningene i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, å følge kravene til en andre gjennomgang som beskrevet i avsnitt 7. Partene er videre enige om at de skal føre ethvert søksmål eller enhver rettssak som oppstår fra eller er relatert til tjenestene eller denne avtalen, utelukkende for domstolene i delstaten New York og de føderale domstolene som ligger i New York, New York (de «avtalte domstolene»), og de underordner seg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til de avtalte domstolene, og frasier seg enhver innsigelse mot verneting i de avtalte domstolene, og frasier seg enhver innsigelse om at de avtalte domstolene er et upraktisk forum eller ikke har jurisdiksjon over noen av partene.

HVER PART FRASIER SEG HERVED UGJENKALLELIG ENHVER OG ALLE RETTIGHETER TIL Å FÅ SAKEN VURDERT AV EN JURY I ENHVER RETTSLIG PROSEDYRE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN.

Denne avtalen, inkludert alle vilkår, policyer og veiledninger referert til i denne avtalen, utgjør hele avtalen mellom deg og Lightspeed angående tjenestene. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller kommunikasjon mellom deg og Lightspeed vedrørende emnet for denne avtalen.

 

20. Kontakt Lightspeed

Hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende eventuelle spørsmål eller henvendelser knyttet til denne avtalen eller tjenestene, kan du ta direkte kontakt med oss via LifePoints-siden vår.

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN