LifePoints sine vilkår og betingelser for medlemskap

LifePoints sine vilkår og betingelser for medlemskap

 

Sist oppdatert: 16. januar 2020

Denne brukeravtalen ("Avtalen") beskriver de vilkår og betingelser som gjelder din bruk av våre tjenester hos Lightspeed. Du bør lese, forstå og gå gjennom avtalen regelmessig for å få med deg oppdateringer. Hvis du har et spørsmål som ikke besvares under våre Ofte Stilte Spørsmål, vennligst kontakt Kundeservice. Hvis du ikke er enig i denne avtalen vennligst ikke benytt deg av dette nettstedet eller tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen når som helst vi måtte ønske det. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, betyr det at du har akseptert Avtalen og endringene deri.

 

1. Aksept av brukeravtale

Denne Avtalen gjelder din tilgang til og bruk av Lightspeeds nettsteder ("Nettstedet"), og de tjenestene Lightspeed tilbyr på Nettstedet, inkludert Lightspeeds LifePoints og markedsundersøkelsestjenester. Nettstedet, tjenesten og andre tjenester Lightspeedtilbyr, omtales i denne Avtalen under samlebetegnelsen ”Tjenestene”.

 

2. Tjenesten

Tjenesten gir personer som oppfyller kvalifiseringskravene mulighet til å registrere seg i brukerpanelet ("Panelet"). Panelmedlemmer kan delta i undersøkelser på Nettstedet. Panelmedlemmer mottar Points eller andre oppmuntringer for deltakelse i Tjenesten som Lightspeedgjør tilgjengelig fra tid til annen.

 

3. Poeng; aktiv status

Når du har blitt med i panelet, vil LifePoints tilby insentiver i form av poeng («poeng») eller andre typer LifePoints-insentiver som du vil få tildelt når du deltar i forskjellige aktiviteter på siden, i tråd med vilkårene for LifePoints-belønningsprogrammet. Du vil kun få kreditert poeng på kontoen din ved å delta i aktiviteter som er godkjent av Lightspeed, og du vil kunne innløse dem så lenge kontoen din er aktiv.

Når du registrerer deg for panelet, vil kontoen din ha en «aktiv» status, du kan delta i alle aktiviteter som Lightspeed inviterer deg til, og du kan benytte deg av alle fordelene ved panelet, som tilgang til tjenestene våre, insentivene dine og mulighet til å kontakte Lightspeeds personale. For å holde kontoen «aktiv» må du ha blitt med i panelet og deltatt i en spørreundersøkelse eller annen aktivitet på siden innen 30 dager fra du først registrerte deg eller innen en hvilken som helst periode på 90 dager.

Lightspeed vil ikke gi deg noe varsel om kanselleringen og inndragning av poengene dine. Lightspeed forbeholder seg retten til å endre disse reglene for kansellering og inndragning etter eget forgodtbefinnende.

 

4. Suspendere konto; avslutte konto

Kontoen din kan også bli suspendert hvis en av følgende situasjoner oppstår:

 • Ingen deltakelse etter at du har blitt med i panelet
 • Ingen deltakelse i en spørreundersøkelse innen dine første 30 dager som medlem i panelet
 • Ingen deltakelse i en spørreundersøkelse innen en hvilken som helst periode på 90 dager

Hvis kontoen din har blitt suspendert eller stengt, har du rett til å be Lightspeed om å granske situasjonen. Ta da kontakt med supportteamet vårt. Hvis du mener at kontoen din har blitt suspendert eller stengt ved en feiltakelse, må du ta kontakt med Lightspeed via e-post innen seksti (60) dager etter den påståtte feilen. Du må forklare fullt ut grunnlaget for innsigelsen, og du må også legge ved relevant informasjon som gir bevis på feiltakelsen. Når vi har mottatt e-posten din, vil vi undersøke påstanden og gi deg beskjed om avgjørelsen vår innen tretti (30) dager. Hvis vi trenger mer tid til å avgjøre påstanden, vil vi gi deg beskjed om dette, og vi vil prøve å gi en avgjørelse så snart det er praktisk mulig. Vår avgjørelse med hensyn til en slik påstand vil være endelig.

Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å gå til kontoseksjonen på siden vår og klikke på «Avslutte kontoen min». Kontoen din blir da umiddelbart avsluttet. Ta kontakt med supportteamet hvis du har problemer med å avslutte kontoen. Supportteamet vil svare deg så snart det er praktisk mulig. Kontoen din vil bli stengt umiddelbart etter sletting eller utmelding av panelet. Du forstår og godtar at når kontoen din har blitt suspendert, avsluttet eller stengt, som angitt ovenfor, vil din rett til å få tilgang til tjenesten opphøre, og alle poeng som har blitt kreditert kontoen din på det tidspunktet vil gå tapt, uansett når og hvordan de ble opptjent. Lightspeed kan stenge kontoen din når som helst uansett grunn.

 

5. Kvalifikasjon og registrering

Tjenestene kan kun brukes av personer som er 16 år eller eldre. Tjenestene er ikke ment for barn under 16 år. Bruk av Tjenestene er ugyldig der den er forbudt.

 

VED TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTEN, ERKLÆRER DU AT DU OPPFYLLER KVALIFIKASJONSKRAVENE I DETTE AVSNITTET, OG AT DU VIL OVERHOLDE BETINGELSENE I DENNE AVTALEN.

 

6. Betaling for Tjenestene

Det koster ingenting å delta i Tjenestene. Lightspeedkan når som helst etter eget forgodtbefinnende velge å ta betalt for Tjenestene eller for bruk av og tilgang til andre Tjenester. I så tilfelle vil denne Avtalen bli oppdatert, slik at en slik endring fremgår.

 

7. Krav til deltakelse

Din mulighet til å delta i Tjenestene avhenger uttrykkelig av din overholdelse av denne Avtalen og alle prinsipper og retningslinjer som gjelder for de Tjenestene som Lightspeedfra tid til annen gjør tilgjengelig. Dersom du ikke overholder betingelsene, opptrer svikefullt eller på annen måte opptrer upassende (slik Lightspeedhar fastsatt etter eget ønske), kan Lightspeedsi opp eller ugyldiggjøre dine kvalifikasjoner, kontoer, registreringer og Points, nekte innløsing av Points eller innskrenke, blokkere, begrense og hindre din tilgang til og bruk av Tjenestene. Videre vil alle Points, oppmuntringer og belønninger bli inndradd. Uten å begrense allmenngyldigheten i det ovennevnte, gjelder følgende krav for din bruk av Tjenestene:

 • Ikke-bruk og hemmeligholdelse Opplysninger og innhold som gjøres tilgjengelig for deg i Tjenestene, kan inneholde forretningshemmeligheter og annen fortrolig eller beskyttet informasjon om Lightspeeds leverandører eller lisensgivere. Du må holde strengt hemmelig og ikke røpe til andre, informasjon og innhold som du får tilgang til eller blir gjort kjent med gjennom din deltakelse i undersøkelser, prosjekter, spørreskjemaer eller annen aktivitet for markedsundersøkelser som er relatert til Tjenestene. Du må ikke bruke slik informasjon eller slikt innhold i annen hensikt enn din deltakelse i Tjenestene i samsvar med denne Avtalen. Du samtykker hermed at du skal varsle Lightspeedumiddelbart dersom du får kjennskap til eller mistenker bruk eller utlevering av, eller tilgang til, slik informasjon eller innhold ut over det som uttrykkelig tillates i denne Avtalen.
 • Registreringsinformasjon. Du samtykker i å (a) gi nøyaktig, gyldig og fullstendig informasjon om deg selv når du blir bedt om det gjennom registreringsskjemaer på Tjenestene; (b) sikre passordet og umiddelbart oppdatere din registreringsinformasjon, samt all annen informasjon du gir til Lightspeed, slik at den er nøyaktig, gyldig og fullstendig. Registreringen krever informasjon som uten begrensning omfatter fullt, juridisk navn, fødselsdato, hovedadresse, telefonnummer og fungerende e-postadresse.
 • Flere kontoer. Du kan kun ha én aktiv konto om gangen. Det er kun tillatt med én konto per postadresse. Flere kontoer registrert på en person eller postadresse kan sies opp, og alle Points, oppmuntringer og belønninger vil bli inndradd.
 • Overholdelse av lover. Du skal til enhver tid overholde alle gjeldende lover, vedtekter, bestemmelser og retningslinjer, og ikke medvirke til at Lightspeedbryter lover, vedtekter, bestemmelser eller retningslinjer.
 • Deltakelse i god tro. Du samtykker i å delta i markedsundersøkelser og aktiviteter i forbindelse med Tjenesten i god tro og etter beste evne. Du skal ikke gi feilaktige eller misvisende opplysninger, inkludert uten begrensning, besvarelser som ikke er i samsvar med tidligere besvarelser eller som er statistisk usannsynlige.
 • Passende kommunikasjon. Dersom du kommuniserer med FrontDesk eller andre ansatte hos LifePoints (”Personale”), samtykker du i å gjøre dette på en respektfull og høflig måte. Du skal ikke sende, dele eller på annen måte distribuere materiale med uanstendig, vulgært, seksuelt, truende, hatsk eller ulovlig innhold til Personale, Personalets samarbeidspartnere eller andre brukere av Tjenestene.
 • Brukerinnhold. Du kan gi Lightspeedinformasjon i forbindelse med din deltakelse i markedsundersøkelser eller på andre måter i forbindelse med Tjenestene, inkludert undersøkelsesbesvarelser, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon eller annet innhold ("Brukerinnhold"). Dersom du avgir Brukerinnhold, med mindre Lightspeeduttrykkelig indikerer det motsatte, gir du Lightspeedog deres samarbeidspartnere en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, evigvarende, uoppsigelig og fullt ut underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, utgi, oversette, skape avledede arbeider fra, distribuere, fremføre og fremvise slikt Brukerinnhold i hele verden i alle medier, uten godkjenning fra eller godtgjørelse til deg.

 

Ved å avgi Brukerinnhold garanterer du at du har juridisk rett til å gjøre det, og at innholdet er nøyaktig og fullstendig. Du må ikke avgi Brukerinnhold som:

 • Er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, utilbørlig, slibrig, tvetydig, sjikanerende, truende, i strid med personvern eller publiseringsrettigheter, uhøflig, provoserende, falskt, feilaktig, misvisende, bedragersk eller som forestiller eller gir et misvisende bilde av en forbindelse til personer eller enheter;
 • Misligholder krav om taushetsplikt eller personers eller enheters rettigheter, eller på annen måte skaper erstatningsansvar eller bryter lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover, inkludert uten begrensning, bestemmelsene for USAs Securities and Exchange Commission eller regler for andre verdipapirbørser, som f.eks. the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, eller NASDAQ;
 • Kan krenke patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre typer ånds- eller eiendomsrettigheter for personer eller enheter;
 • Inneholder opplysninger om personer eller enheter, inkludert uten begrensning, adresser, telefonnumre, e-postadresser, personnumre og kredittkortkumre;
 • Inneholder virus, infiserte data eller andre typer skadelige, nedbrytende eller destruktive filer eller informasjon; eller
 • Etter Lightspeeds oppfatning er betenkelig, ikke gjenspeiler dine forsøk på å besvare markedsundersøkelser og spørsmål i god tro, eller som kan utsette Lightspeedeller deres lisensgivere eller leverandører for noen form for erstatningsansvar.

 

8. Opphavsrettigheter og begrenset tillatelse

Tjenestene og annet materiale på Nettstedet eller i Tjenestene, inkludert uten begrensning, Lightspeeds og LifePointss logo, samt all informasjon, innhold, tegninger, tekst, grafikk, informasjon, dataprogramvare, andre filer og utvalg og bearbeidelse av disse (under samlebetegnelsen ”Innholdet”), er Lightspeeds, dets samarbeidspartneres og lisensgiveres patentrettslige eiendom, og beskyttes av amerikanske og internasjonale opphavsrettighetslover.

 

Så lenge du overholder denne Avtalen, kan Lightspeedgarantere deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv tillatelse for tilgang og bruk av Tjenestene, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Bortsett fra disse rettighetene som uttrykkelig innvilges i denne Avtalen, innvilges ingen andre rettigheter, verken direkte eller indirekte, til deg i denne Avtalen. Med mindre det uttrykkelig angis i denne Avtalen, skal ingenting i denne Avtalen utformes slik at det overdrar tillatelse til åndsverkrettigheter, verken gjennom antakelse, implikasjon eller på annen måte. Tillatelsen kan når som helst tilbakekalles.

 

All bruk av Tjenestene eller alt Innhold som ikke er spesielt godkjent i denne Avtalen, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Lightspeed, og vil ugyldiggjøre tillatelsen som gis i dette avsnittet. Uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover og forskrifter, inkludert uten begrensning, lover om opphavsrett og varemerker, gjeldende kommunikasjonsforskrifter og -vedtekter, samt rettighetene til Lightspeedog tredjeparter.

 

9. Varemerker

LifePoints, LifePointss merker og logoer, Lightspeeds globusdesign og alle andre navn på produkter eller tjenester eller slagord i Innhold eller innenfor Tjenester er varemerker som tilhører Lightspeed, deres leverandører eller lisensgivere, og kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Lightspeedeller gjeldende varemerkeinnehaver. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer som nevnes i Tjenestene eller Innhold, er de respektive eiernes eiendom. Referanser til andre produkter, tjenester, metoder eller andre typer informasjon med merkenavn, varemerke, produsent, leverandør eller andre, utgjør eller antyder ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Lightspeed. Ettertrykk forbudt.

 

10. Garantifraskrivelse

DIN BRUK AV TJENESTENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, DIN BRUK AV ALT INNHOLD, GJØRES PÅ EGET ANSVAR. TJENESTENE OG ALT INNHOLD LEVERES ”SOM DET ER” OG ”SOM TILGJENGELIG”. Lightspeed, DERES SAMARBEIDSPARTNERE, LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER, SAMT DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, DIREKTØRER, LEDERE, AGENTER OG ANSATTE (UNDER SAMLEBETEGNELSEN ”LEVERANDØRER”) FRASIER SEG UTTRYKKELIG GARANTIER AV ALLE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-OVERTREDELSE. VERKEN LightspeedELLER ANDRE LEVERANDØRER GARANTERER AVBRUDDSFRI BRUK, DRIFT ELLER TILGJENGELIGHET FOR TJENESTER ELLER INNHOLD, ELLER AT INNSENDELSER ELLER TRANSAKSJONER DU GJENNOMFØRER VIL VÆRE VELLYKKEDE, FEILFRIE ELLER FULLFØRT INNEN RIMELIG TID. DU HAR DET HELE OG FULLE ANSVARET FOR FORSINKELSER ELLER TAP SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, TJENESTENE OG INNHOLDET. INGEN ANBEFALINGER ELLER OPPLYSNINGER, VERKEN MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, FRA LightspeedELLER ANDRE LEVERANDØRER GJENNOM ELLER FRA TJENESTENE, GIR GARANTI OM TJENESTER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE AVTALEN. NOEN DOMSMYNDIGHETER KAN FORBY EN GARANTIFRASKRIVELSE, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA DOMSMYNDIGHET TIL DOMSMYNDIGHET.

 

11. Begrenset ansvar

VERKEN LightspeedELLER ANDRE LEVERANDØRER HAR ANSVAR FOR INDIREKTE, TILFELDIG, SÆRSKILT, FØLGE- ELLER STRAFFEERSTATNING, INKLUERT UTEN BEGRENSNING, SKADER FRA TAP AV GEVINST, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IKKE-MÅLBARE TAP (SELV OM LightspeedELLER ANDRE LEVERANDØRER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP), SOM ER ET RESULTAT AV DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV, ELLER DIN MANGEL PÅ TILGANG TIL ELLER BRUK AV, TJENESTER ELLER ANNET INNHOLD. NOEN DOMSMYNDIGHETER TILLATER IKKE UNNTAK FRA ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

 

HØYESTE ANSVARSGRENSE FOR LightspeedOG ALLE LEVERANDØRER OVERFOR DEG FOR ALLE KRAV I DENNE AVTALEN, ENTEN DET GJELDER KONTRAKTSFORHOLD, SKYLDANSVAR ELLER ANNET, ER BEGRENSET TIL (A) DE SUMMER LightspeedHAR BETALT TIL DEG I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE FORUT FOR GJELDENDE KRAV, OG (B) 100 AMERIKANSKE DOLLAR ($ 100 USD). HVER BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN SOM GIR EN ANSVARSBEGRENSNING, GARANTIFRASKRIVELSE ELLER SKADEBEGRENSNING SKAL FORDELE RISIKO MELLOM PARTENE I DENNE AVTALEN. DENNE FORDELINGEN ER ET SENTRALT PUNKT I GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM PARTENE. HVER AV DISSE BESTEMMELSENE KAN TREKKES UT OG ER UAVHENGIGE AV ALLE DE ANDRE BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN. BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET VIL GJELDE SELV OM EVENTUELLE BEGRENSEDE RETTSMIDLER IKKE OPPFYLLER SINE HOVEDFORMÅL.

 

12. Skadesløsholdelse

Du skal holde Lightspeedog alle andre Leverandører skadesløse i forhold til kostnader, skader, utgifter og ansvar (inkludert, men ikke begrenset til fornuftige advokathonorar) som oppstår pga. eller relateres til Brukerinnhold, din bruk av Tjenestene eller Innhold, dersom du bryter denne Avtalen, eller dersom du krenker rettighetene til en tredjepart.

 

13. Tredjepartsinnhold

Tjenestene kan inneholde linker eller referanser til informasjon, innhold og tjenester som tilbys av tredjeparter (under samlebetegnelsen ”Tredjepartsinnhold”), som en tjeneste til de som måtte være interessert i denne type informasjon. Lightspeedovervåker ikke og har ingen kontroll over eventuelt Tredjepartsinnhold. Lightspeedbifaller eller slutter seg ikke til Tredjepartsinnhold, og gir ingen garantier i forhold til nøyaktighet eller fullstendighet i innhold i Tredjepartsinnhold. Du bruker alt Tredjepartsinnhold deri på egen risiko. Meninger som uttrykkes i Tredjepartsinnhold bifalles ikke av Lightspeed.

 

14. Personvern

Lightspeedkan innhente registrerings- og annen informasjon om deg gjennom Tjenestene. Gå til LifePointss Retningslinjer for personvern, for informasjon om Lightspeeds innhenting, bruk og utlevering av slik informasjon.

 

15. Tilbakemelding

Du godkjenner og samtykker i at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemelding, opprinnelig eller kreativt materiale, eller annen informasjon eller innhold som du fremlegger for Lightspeedblir Lightspeeds eiendom, såfremt det ikke er Brukerinnhold. Lightspeedvil eie eksklusive rettigheter, inkludert alle åndsrettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av slik informasjon og innhold uansett formål, kommersielt eller annet, uten godkjenning fra eller vederlag til deg. Videre gir du Lightspeedvedvarende og uoppsigelig tillatelse til å bruke slik informasjon og innhold, uansett formål.

 

16. Uavhengige kontraktsparter

Du og Lightspeeder uavhengige kontraktsparter i alle henseender. Ingen byråer, kompaniskap fellesforetak, arbeidsgiver-arbeidstakerforhold eller franchisegiver-franchisetakerforhold er tiltenkt eller opprettet gjennom denne Avtalen eller gjennom din tilgang til bruk av Tjenestene.

 

17. Generelt

Oppsigelse

Uten hensyn til betingelser i denne Avtalen, forbeholder Lightspeedseg retten til å, uten forvarsel og etter eget forgodtbefinnende, avslutte eller si opp din tillatelse til å bruke Tjenestene, slette Panelregistreringer eller andre kontoer, slette Points som ikke er innløst, og blokkere, begrense og hindre deg tilgang til og bruk av Tjenestene. Oppsigelse eller andre handlinger fra Lightspeedsom beskrives i dette avsnittet vil ikke begrense andre virkemidler Lightspeedkan bruke mot deg på lovlig og rettferdig eller annen måte.

 

Oppdateringer av denne Avtalen

Lightspeedkan oppdatere denne Avtalen fra tid til annen. Når det skjer, vil "oppdatert”-datoen fremgå av denne Avtalen. Du har ansvaret for å lese gjennom og overholde den nyeste versjonen av denne Avtalen.

 

Generelle, juridiske merknader

Ved tilgang eller bruk av Tjenestene, samtykker du i å motta elektroniske meddelelser fra Lightspeed. Slike meddelelser kan omfatte meldinger om din konto og informasjon som gjelder eller relateres til Tjenestene. Du samtykker i at alle meldinger, avtaler, offentliggjøringer eller andre meddelelser som Lightspeedsender til deg elektronisk oppfyller alle juridiske krav for kommunikasjon, inkludert krav om at meddelelsene må være skriftlige.

At Lightspeedved visse omstendigheter unnlater å handle, skal ikke frata Lightspeedmuligheten til å handle med hensyn til den omstendigheten eller tilsvarende omstendigheter. Alle bestemmelser i denne Avtalen som blir funnet ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare skal fjernes fra denne Avtalen, og gjenværende bestemmelser i Avtalen skal ha full gyldighet. Avsnittoverskriftene og titlene i denne Avtalen er kun veiledende, og har ingen juridisk eller kontraktsmessig funksjon. Alle bestemmelser i Avtalen som naturlig bør gjelde etter oppsigelse av Avtalen (inkludert, uten begrensning, bestemmelser som regulerer skadesløshet, ansvarsbegrensning, garantifraskrivelse og åndsrettigheter) skal fortsette å ha full gyldighet etter oppsigelse av denne Avtalen.

Denne avtalen reguleres av lovene i staten New York i USA, uten hensyn til konflikter med annen lovgivning. Eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå på grunn av eller i relasjon til Tjenestene eller Avtalen, må fremmes innen ett år etter at kravet oppstod, og skal løses med bindende voldgiftsdom i samsvar med kommersielle voldgiftsregler fra American Arbitration Association. Slike tvister eller krav skal avgjøres på individuell basis og skal ikke konsolideres i noen voldgiftsdom med noe krav eller noen tvist fra andre parter. Voldgiften skal gjennomføres i New York by i staten New York i USA, og voldgiftskjennelsen kan legges inn i enhver domstol som har domsmyndighet derover.

Voldgiftskjennelsen skal være endelig og forpliktende for begge parter, uten mulighet for anke eller gjennomgang med mindre lovene i staten New York tillater det. Begge parter kan søke midlertidig eller innledende hjelp fra alle domstoler eller kompetente domsmyndigheter, dersom det er nødvendig for å beskytte partenes rettigheter eller eiendom i påvente av en endelig voldgiftsdom. Denne avtalen, inkludert alle betingelser, prinsipper og retningslinjer referert i denne Avtalen, utgjør hele avtalen mellom deg og Lightspeednår det gjelder Tjenestene. Denne Avtalen avløser alle tidligere avtaler eller meddelelser mellom deg og Lightspeednår det gjelder innholdet i denne Avtalen.

 

Kontakte Lightspeed

Dersom du ønsker å kontakte oss med spørsmål eller anliggender om denne Avtalen, kan du gå inn på siden Kontakt oss.

 

TILBAKE TIL TOPPEN