Vilkår for LifePoints-belønningsprogram

Vilkår for LifePoints-belønningsprogram

 

Vilkår for LifePoints-belønningsprogram

 1. Disse vilkårene for LifePoints-belønningsprogrammet («reglene») gjelder for alle kampanjer som kjøres av Lightspeed, inkludert, men ikke begrenset til poengprogrammet, som fremmes på LifePoints-panelets side («siden»). LifePoints («LifePoints») er navnet på panelet som drives av Lightspeed.

Oppsamling Av LifePoints-Poeng

 1. Når du har blitt med i LifePoints, vil du få tilbud om insentiver i form av poeng («poeng») eller andre typer LifePoints-insentiver som du vil få tildelt når du deltar i forskjellige aktiviteter på siden.
 2. Når du registrerer deg for LifePoints, vil kontoen din ha en «aktiv» status, du kan delta i alle aktiviteter som Lightspeed inviterer deg til, og du kan benytte deg av alle fordelene ved LifePoints, som tilgang til tjenestene våre, insentivene dine og mulighet til å kontakte Lightspeeds personale. For å holde kontoen «aktiv» må du ha blitt med i LifePoints og deltatt i en spørreundersøkelse eller annen aktivitet på siden innen 30 dager fra du først registrerte deg eller innen en hvilken som helst periode på 90 dager.
 3. Du kan for øyeblikket tjene poeng ved å fylle ut de fleste spørreundersøkelsene. Dersom en spørreundersøkelse ikke gir poeng, vil det bli tydelig angitt på siden i begynnelsen av undersøkelsen, eller i invitasjonen til spørreundersøkelsen vi sender deg via e-post.
 4. Kontoen din kan også bli suspendert hvis en av følgende situasjoner oppstår:

  • Ingen deltakelse etter at du har blitt med i LifePoints
  • Ingen deltakelse i en spørreundersøkelse innen de første 30 dagene etter at du ble med i LifePoints
  • Ingen deltakelse i en spørreundersøkelse innen en hvilken som helst periode på 90 dager

  Hvis kontoen din har blitt suspendert eller stengt, har du rett til å be Lightspeed om å granske situasjonen. Ta da kontakt med supportteamet vårt. Hvis du mener at kontoen din har blitt suspendert eller stengt ved en feiltakelse, må du ta kontakt med Lightspeed via e-post innen seksti (60) dager etter den påståtte feilen. Du må forklare fullt ut grunnlaget for innsigelsen, og du må også legge ved relevant informasjon som gir bevis på feiltakelsen. Når vi har mottatt e-posten din, vil vi undersøke påstanden og gi deg beskjed om avgjørelsen vår innen tretti (30) dager. Hvis vi trenger mer tid til å avgjøre påstanden, vil vi gi deg beskjed om dette, og vi vil prøve å gi en avgjørelse så snart det er praktisk mulig. Vår avgjørelse med hensyn til en slik påstand vil være endelig.
 5. Lightspeed vil ikke gi deg noe varsel om kanselleringen og inndragning av poengene dine. Lightspeed forbeholder seg retten til å endre disse reglene for kansellering og inndragning etter eget forgodtbefinnende.
 6. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å gå til kontoseksjonen på siden vår og klikke på «Avslutte kontoen min». Kontoen din blir da umiddelbart avsluttet. Ta kontakt med supportteamet hvis du har problemer med å avslutte kontoen. Supportteamet vil svare deg så snart det er praktisk mulig. Kontoen din vil bli stengt umiddelbart etter sletting eller utmelding av LifePoints. Du forstår og godtar at når kontoen din har blitt suspendert, avsluttet eller stengt, som angitt ovenfor, vil din rett til å få tilgang til tjenesten opphøre, og alle poeng som har blitt kreditert kontoen din på det tidspunktet vil gå tapt, uansett når og hvordan de ble opptjent. Lightspeed kan stenge kontoen din når som helst uansett grunn.
 7. Poeng vil bli overført til kontoen din senest 30 dager etter utfylling av spørreundersøkelse, og du vil kunne innløse dem så snart de har blitt overført til kontoen din. Lightspeed tar rimelige forholdsregler for å sikre at poeng settes riktig inn på kontoen din. Du er imidlertid ansvarlig for å sikre at poengene dine blir satt riktig inn, og du må varsle Lightspeed innen 2 måneder etter deltakelse i en spørreundersøkelse dersom LifePoints ikke har blitt riktig overført til kontoen din.

Verdien På LifePoints-Poeng

 1. Du vil motta et visst antall LifePoints-poeng per fullførte aktivitet (avhengig av aktivitetens kompleksitet). Antallet LifePoints-poeng som er tilgjengelig for en aktivitet, vil være angitt på nettsiden.
 2. Du kan se ditt totale antall LifePoints-poeng på nettet ved å gå til medlemsoversikten på nettsiden..
 3. LifePoints-poeng tildeles deg personlig og kan ikke overføres uten skriftlig tillatelse fra Lightspeed. De anses ikke for å være eiendom, og du kan derfor ikke selge, overføre eller tildele poengene dine til noen andre uten skriftlig tillatelse fra Lightspeed.

Innløsning Av LifePoints-Poeng

 1. Du kan kun løse inn poengene dine dersom du har nok poeng til å løse inn premien med lavest poengbeløp på nettsiden, og dersom du overholder vilkårene.
 2. AAlle LifePoints-poeng må innløses på nettet. Du må gå til medlemsoversikten for å løse inn poeng. Lightspeed kan etter eget skjønn legge til eller substituere andre innløsningsmetoder for LifePoints i fremtiden.
 3. Verdien på et LifePoints-poeng varierer avhengig av premien du velger. Lightspeed forbeholder seg retten til å endre denne verdien uten varsel, og en endring vil bli angitt på nettsiden eller i disse reglene.
 4. LifePoints-poeng kan for øyeblikket innløses i gavekort.
 5. LifePoints-poengene kan innløses på nettsiden. Du finner mer informasjon om denne ordningen på nettsiden. Lightspeed forbeholder seg retten til å endre utvalget av varer og gavekort på nettsiden etter eget skjønn og uten varsel. Du erkjenner at Lightspeed ikke er ansvarlig for noen handlinger som utføres av insentivpartnerne våre i forbindelse med innløsning av LifePoints-poeng.
 6. TVerdien av belønningen du velger kan ikke overstige antallet LifePoints-poeng du har på kontoen din. Du kan imidlertid velge en belønning med lavere verdi. Ubrukte Lightspeed-poeng blir værende på kontoen din for fremtidig bruk, og når du løser inn LifePoints-poeng, blir riktig antall poeng trukket fra kontoen din.
 7. LifePoints-poeng er ikke-omsettelige og kan kun innløses i belønningene angitt ovenfor eller på nettsiden.
 8. Belønninger du mottar som et resultat av innløsning av LifePoints-poeng, kan ikke byttes, returneres eller innløses i kontanter.
 9. TBildene av belønninger på nettsiden gjenspeiler ikke nødvendigvis de faktiske belønningenes nøyaktige farge eller modell, på grunn av utskriftsvariasjoner og oppdateringer fra produsentene.
 10. Dersom en belønning ikke er tilgjengelig, forbeholder Lightspeed seg retten til å bytte en belønning mot en belønning av tilsvarende eller høyere verdi.

Administrasjon Av Belønninger

 1. Lightspeed forbeholder seg retten til å utnevne en tredjepart til å administrere poengprogrammet og belønninger. Du bør lese personvernretningslinjenemed hensyn til informasjon som blir utlevert til tredjeparter i forbindelse med administrasjon av poengprogrammet og belønninger.
 2. Lightspeed tar ikke ansvar for eventuelle tap du pådrar deg som følge av en tredjeparts feil eller forsømmelse i administrasjon eller levering av belønninger.
 3. Apple er ikke på noen måte involvert i konkurranser eller trekninger som gjennomføres av Lightspeed.
 

TILBAKE TIL TOPPEN