LifePoints Panel sine personvernretningslinjer

LifePoints Panel sine personvernretningslinjer

Lightspeeds personvernerklæring

Sist oppdatert: September 23rd, 2020

 

1.    Innledning

 

Denne personvernerklæringen beskriver forpliktelsen til Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA og samarbeidspartnere inkludert Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Storbritannia (samlet «Lightspeed»), et selskap i Kantar-gruppen («Kantar»), i forbindelse med personvernet til deres panelmedlemmer («panelmedlemmer», «panelmedlem»), og styrer panelmedlemmenes rettigheter angående personvern og databeskyttelse.

Denne personvernerklæringen gjelder Lightspeed-panelene kjent som LifePoints og All Global Circle, samlet identifisert i denne personvernerklæringen som Lightspeed-panelene («panelene»). For tydelighetens skyld er denne erklæringen tilgjengelig på LifePoints-panelet som «LifePoints Panel sine personvernretningslinjer» og på All Global Circle som «All Global Circle personvernvilkår». Panelmedlemmer er medlemmer av panelene, som drives av Lightspeed og som Lightspeed er behandlingsansvarlig for. Det er helt frivillig å delta i våre paneler, spørreundersøkelser og forskningsaktiviteter. Ved å registrere deg for panelene og godta disse vilkårene, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene i denne personvernerklæringen. Vi ber deg lese denne personvernerklæringen nøye.

I forbindelse med denne personvernerklæringen betyr personopplysninger all informasjon som er relatert til en identifiserbar, levende person (eller tilsvarende gjeldende begrep i din jurisdiksjon – i California vil for eksempel personlig informasjon også gjelde en bestemt husstand).

 

2.    Lovlig innsamling og bruk av data 

 

Vi samler inn dine personopplysninger på flere måter, blant annet gjennom våre nettsteder (for eksempel panelportalen), mobilapplikasjoner og andre aktiviteter som sosiale medier og apper, i tillegg til studier eller andre forskningsaktiviteter både online, ansikt til ansikt eller via telefon. Vi kan legge til andre måter og aktiviteter fremover, men vi vil alltid operere i samsvar med denne erklæringen.

Vi har nedenfor oppgitt mer detaljert informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger. Vi er også lovpålagt å forklare det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene. Disse juridiske grunnlagene er oppført nedenfor og kan være forskjellige for hvert tilfelle:

 1. vi har ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger
 2. vi trenger å bruke dine personopplysninger for å kunne gjennomføre en kontrakt med deg
 3. vi må behandle opplysningene dine for å overholde en juridisk forpliktelse
 4. vi trenger å behandle opplysningene dine for å beskytte dine eller andres vitale interesser
 5. behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller
 6. bruken av dine personopplysninger er nødvendig for våre (eller kundene våres) legitime interesser (i så tilfelle vil vi forklare hva disse interessene består i).

Vi vil aldri fremstille oss eller det vi gjør på en feil måte. Hvis du mottar en e-post som du mener gir grunn til bekymring, og som gir seg ut for å være fra oss, ber vi deg gi oss beskjed om dette som vist under i «Slik kontakter du oss».

 

Bruk av vår(e) nettsted

Formål

Forsikre at innholdet på nettstedet vårt presenteres effektivt, i samsvar med enheten du bruker det på.

Analysere statistiske data om brukerens/brukernes surfeaktiviteter og deres mønstre

Opplysninger innsamlet/behandlet

IP-adresse, operativsysteminformasjon, nettlesertype


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Panelregistrering og -håndtering

Formål

For å administrere panelprofilen din og for å kommunisere med deg, inkludert å informere deg om panelet, velge deg til fremtidige spørreundersøkelser, kontakte deg for å delta i spørreundersøkelsen vår og andre forskningsaktiviteter, utstede ditt insentiv, hjelpe når du kontakter vår panelstøtte osv.

Opplysninger innsamlet/behandlet

Navn, e-postadresse, postadresse, ID for mobilenheten, «medical education number» (USA), «GMC number» (Storbritannia), «le numéro RPPS» (Frankrike), «el número de colegiado» (Spania), demografi og alle detaljer du deler med oss om deg selv og husstanden din


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Markedsundersøkelser

Formål

For å forstå dine synspunkter om visse produkter og tjenester eller å forstå din atferd i forskjellige situasjoner

Opplysninger innsamlet/behandlet

Identifikator, kontaktinformasjon, e-postadresse, stemme, bilde, mening


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Vitenskapelig forskning for akademikere, folkehelseorganisasjoner eller forskningsrådsinstitutter

Formål

Inkludert, men ikke begrenset til kliniske studier, helseøkonomi- og resultatforskning, ikke-intervensjonsstudier, empirisk forskning, observasjonsstudier, epidemiologisk forskning

Opplysninger innsamlet/behandlet

Identifikator, kontaktinformasjon, e-postadresse, helsedata, f.eks. sykdom, helsestatus, diagnose, behandlingsmønster, udekkede behov


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg, eller kombinert med andre sekundære databaser


Vitenskapelig forskning for kommersielle selskaper og veldedige forskningsorganisasjoner

Formål

Inkludert, men ikke begrenset til kliniske studier, helseøkonomi- og resultatforskning, ikke-intervensjonsstudier, empirisk forskning, observasjonsstudier, epidemiologisk forskning

Opplysninger innsamlet/behandlet

Identifikator, kontaktinformasjon, e-postadresse, helsedata, f.eks. sykdom, helsestatus, diagnose, behandlingsmønster, udekkede behov


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg, eller kombinert med andre sekundære databaser


Sikkerhetsovervåking (rapportering av uønskede hendelser og legemiddelovervåkning)

Formål

Rapportere uønskede hendelser under studiene til kompetente myndigheter

Opplysninger innsamlet/behandlet

Identifikator, kontaktinformasjon, e-postadresse, sykdom, behandling, produkt tatt og uønskede hendelser


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg, eller kombinert med andre sekundære databaser


Offentlig avsløring

Formål

For å dele eller avsløre i henhold til rettslige eller andre statlige stevninger, garantier, ordre eller i henhold til lignende og andre juridiske eller forskriftsmessige krav, vil vi gi slike opplysninger til relevante myndigheter

Opplysninger innsamlet/behandlet

Identifikator, navn, kontaktinformasjon, e-postadresse, mottatt insentiv


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg, eller kombinert med andre sekundære databaser


Beskyttelse mot svindel

Formål

Beskyttelse av våre forretningsinteresser mot uredelig virksomhet

Opplysninger innsamlet/behandlet

IP-adresse, nettleserspesifikasjoner, enhetsspesifikasjoner, postadresser, e-postadresser, offisielt identifikasjonsnummer (dvs. ME-nummer)


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Unik deltakelse i spørreundersøkelser

Formål

Forebygging av at samme enkeltperson kan svare på samme undersøkelse flere ganger, i tråd med vilkårene våre

Opplysninger innsamlet/behandlet

IP-adresse, nettleserspesifikasjoner, enhetsspesifikasjoner


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Spore svarene til returnerende respondenter (forskningsprosjekter med spesiell utforming)

Formål

Når du deltar i spørreundersøkelsene våre, bruker vi vanligvis en midlertidig ID som gjør svarene dine i undersøkelsen anonyme for kundene våre. Noen av våre kunder har imidlertid et spesifikt forskningsdesignbehov for å forstå hvordan din mening har utviklet seg over en periode. For denne spesifikke prosjekttypen som vi kaller «sporingsprosjekter», vil vi bruke vedvarende ID-er, og vi vil gjøre dette klart i begynnelsen av hver av disse spørreundersøkelsene. Dine svar i spørreundersøkelsen vil bli betraktet som personopplysninger, og du vil ha rett til å få tilgang til dem. Slike prosjekter vil inneholde et varsel på den aller første siden av spørreundersøkelsen, slik at du kan identifisere dem og bestemme om du vil delta

Opplysninger innsamlet/behandlet

Vedvarende unik prosjektspesifikk identifikator


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg


Datamatching og -berikelse

Formål

Vi beriker opplysningene vi har om deg ved å matche dine personopplysninger med tredjeparter. Dette vil hjelpe oss med å forbedre panelprofilen din og sikre at vi velger relevante spørreundersøkelser for deg.

Vi bruker matchingtjenester (dvs. tredjeparter som spesialiserer seg på databehandling) for å skaffe ytterligere informasjon om deg fra offentlige og private datakilder (for eksempel sosiale nettverk, forhandlere og innholdsabonnementstjenester som du har en konto for) eller for å bruke dine personopplysninger som et hjelpemiddel til å utvikle flere eller nye typer anonyme datasett (dvs. vi samler dine aggregerte data med data fra andre forbrukere for å skape et nytt livsstilssegment). Matchingtjenesten (vår datapartner) oppbevarer personopplysningene vi deler i kort tid, bruker dem til å samle tilleggsinformasjonen, og returnerer deretter de kombinerte opplysningene til oss. Datapartnere er kontraktsmessig bundet til å slette opplysningene vi deler med dem og/eller er ikke autorisert til å bruke dem på noen annen måte enn til dette spesifikke formålet.

Opplysninger innsamlet/behandlet

Vedvarende unik identifikator, kontaktopplysninger, e-postadresse, påloggingsinformasjon for sosiale medier, informasjonskapsel, mobilenhet-ID, offisielt identifikasjonsnummer (dvs. ME-nummer)


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg eller kombinert med andre sekundære databaser


Undersøkelse av annonsemålretting og mediekjøp

Formål

Vi bruker dine personopplysninger til å hjelpe våre kunder og datapartnere med å berike dataene sine ved hjelp av teknikker for likhetstrekk-modellering.

Takket være din deltakelse i våre spørreundersøkelser og profildataene dine, kan vi hjelpe kundene våre med å forbedre annonseringsmålretting og skape bedre nettannonseringsmodeller ved hjelp av teknikker for likhetstrekk-modellering eller lignende undersøkelsesmetoder. Vi vil bruke de personopplysninger vi samler inn om deg gjennom profilbygging, deltakelse i spørreundersøkelser eller datamatching, til å matche med tredjeparter og plattformer (våre datapartnere).

Vi inkluderer kontraktsmessige garantier for å sikre at du ikke automatisk blir et mål for kommersielle formål, som et resultat av at dine opplysninger blir brukt til å skape et publikum med likhetstrekk, og så våre datapartnere ikke kan bruke opplysningene dine til noe annet formål.

Opplysninger innsamlet/behandlet

Vedvarende unik identifikator, kontaktopplysninger, e-postadresse, påloggingsinformasjon for sosiale medier, informasjonskapsel, IP-adresse, mobilenhet-ID, offisielt identifikasjonsnummer (dvs. ME-nummer)


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg eller kombinert med andre sekundære databaser


Annonseeksponering og -måling

Formål

I tillegg til informasjonskapselbasert matching (som du kan kontrollere og samtykke til via panelkontoen din), vil vi bruke personopplysninger du oppgir til oss, for eksempel en e-postadresse, i en direkte matchingprosess med tredjeparter (dvs. våre kunder og utgivere) for å avgjøre om du er en bruker av den tjenesten (for eksempel sosiale nettverk, nettsteder, mobilapper) for undersøkelsesformål mht. annonsemåling. Vi vil identifisere hvilke annonser du kan ha blitt eksponert for på disse nettstedene og plattformene, og måle hvordan merkevareholdninger eller merkehukommelse har påvirket salget. Tredjeparter som vi samarbeider med har ikke lov til å bruke opplysningene til noe annet formål.

Opplysninger innsamlet/behandlet

Vedvarende unik identifikator, kontaktopplysninger, e-postadresse, påloggingsinformasjon for sosiale medier, informasjonskapsel, IP-adresse, mobilenhet-ID, offisielt identifikasjonsnummer (dvs. ME-nummer)


Kilde

Vi innhenter disse opplysningene direkte fra deg eller kombinert med andre sekundære databaser

 

3.    Tredjeparter (klienter og leverandører)

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører og -behandlere for å utføre paneladministrasjonsrelaterte aktiviteter for å levere paneltjenester og -aktiviteter til deg. Dette kan omfatte leverandører som administrerer eller hjelper oss med å administrere paneldatabaser, markedsføringsautomatisering og CRM, kvalitetskontroll og svindelforebygging, insentivadministrasjon og kundebehandling. Noen leverandører vil spesifikt samarbeide med oss om å berike panelprofilen din, slik at vi kan velge deg til spørreundersøkelser, for eksempel leverandører som er spesialiserte i, men ikke begrenset til, datamatching, måling av effektiviteten til nettannonser og datasamhandling på sosiale medier. Kategorier av personopplysninger som deles med disse leverandørene vil vanligvis være, men er muligens ikke begrenset til, navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, informasjonskapsel-ID, paneldeltaker-ID og IP-adresse. Personopplysningene dine selges ikke til tredjeparter.

Våre tredjeparts datapartnere og utgivere er kontraktsmessig bundet til å oppbevare konfidensielt all informasjon de henter inn og gir til oss, eller som vi samler inn og gir til dem, og de må beskytte disse opplysningene med sikkerhetsstandarder og -praksis som er tilsvarende våre egne.

 

4.     Konfidensialitet, sikkerhet og bransjekrav og hvor vi lagrer personopplysningene dine

Vi tar hensiktsmessige teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, både under overføring og når vi mottar dem. Våre sikkerhetsprosedyrer er i samsvar med allment aksepterte standarder som brukes til å beskytte personopplysninger.

Opplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til og/eller lagres utenfor ditt territorium. De kan også behandles av ansatte som opererer utenfor ditt territorium og som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Hvis personopplysningene dine overføres til, lagres på eller på annen måte behandles utenfor landet eller territoriet ditt, og dette landet eller territoriet ikke har et bekreftet tilfredsstillende personvernnivå, vil vi innføre ytterligere garantier for å beskytte dine personopplysninger, som påkrevd i henhold til gjeldende lov. Hvis du for eksempel er i EØS, vil standard personvernbestemmelser bli brukt hvis vi behandler opplysningene dine utenfor EØS.

Din kontoinformasjon og dine personopplysninger er passordbeskyttet slik at du, og bare du, har tilgang til informasjonen din. For å holde dine personopplysninger trygge, anbefaler vi at du ikke røper passordet ditt til noen. Lightspeed vil aldri be deg om passordet ditt i en uoppfordret telefonsamtale eller e-post. Husk også å logge deg ut av panelkontoen din og lukke nettleservinduet når du er ferdig med å besøke nettstedet vårt. Dette er for å sikre at andre ikke får tilgang til dine personopplysninger og korrespondanse hvis du deler en datamaskin med noen andre eller bruker en datamaskin på et offentlig sted, som et bibliotek eller en internettkafé. Du bør endre passordet ditt regelmessig.

 

5.     Bransjestandarder

 

Vi overholder ulike standarder og bransjekoder, avhengig av hvor du befinner deg, inkludert:

 • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
 • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
 • Advertising Research Foundation (ARF)
 • Director General Ordinance Factories (DGOF)
 • Market Research Society (MRS UK)
 • Australian Market and Social Research Society (AMSRS)
 • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
 • Korea Research Association (Kora)
 • Dutch Market Research Association (MOA)
 • Intellus Worldwide
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Market Research Society of India (MRSI)
 • Marketing Opinion And Research Society Philippines (MORES)
 • China Marketing Research Association (CMRA)
 • Japan Marketing Research Association (JMRA)
 • Market Research Society Hong Kong (MRSHK)
 • Australian Market and Social Research Organisations (AMSRO)
 • Canadian Marketing Association (CMA)

 

6.     Erklæring om informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten av et nettsted som tildeler en numerisk bruker-ID og lagrer visse typer informasjon om nettlesingen din. De brukes til å hjelpe brukere med å navigere effektivt på nettsteder og utføre visse funksjoner. Nettstedet sender informasjon til nettleseren, som deretter lager en tekstfil på brukerens datamaskin eller mobilenhet. Hver gang brukeren går tilbake til det samme nettstedet, vil nettleseren hente og sende denne filen til nettstedets server.

For atferdssporingsundersøkelser bruker vi valgfrie informasjonskapsler/programvareapplikasjoner, men bare hvis du har gitt samtykke til bruken av disse informasjonskapslene/applikasjonene.

Som for de fleste nettundersøkelser samler vi inn en del informasjon automatisk og lagrer den i undersøkelsesdatafiler. Denne informasjonen kan inneholde følgende: Internettprotokolladresser (IP-adresse), nettlesertype, internettleverandør («ISP»); refererende sider / utgangssider, operativsystemer og dato/klokkeslett.

Vi bruker denne automatisk innsamlede informasjonen til å analysere trender som nettleserbruk og til å administrere nettstedet, f.eks. for å optimalisere undersøkelsesopplevelsen avhengig av nettlesertype. Vi kan også bruke IP-adressen din for å sjekke om det har vært flere deltakelser i undersøkelsen fra denne IP-adressen, og for å beskytte virksomheten vår mot uredelig virksomhet.

Lightspeed deler informasjonskapsler inn i tre kategorier:

 1. Nødvendige for å bruke Panels-nettsiden
 2. Sikkerhetsspesifikke
 3. Informasjonskapsler for å undersøke atferd eller annonsering

For mer informasjon kan du logge inn og gå inn på siden for informasjonskapselpreferanser, der du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler.

 

7.     Nøyaktighet

 

Vi treffer nødvendige tiltak for å sikre at de personopplysninger som vi innehar eller behandler, holdes nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, på bakgrunn av den siste informasjonen du og/eller kunden vår har gitt oss.

Vi er avhengige av at du svarer ærlig på spørsmålene våre for å holde dine personopplysninger nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du er ansvarlig for å sørge for at du gir oss beskjed om eventuelle endringer i dine personopplysninger.

 

8.     Barns personopplysninger 

 

Lightspeed anerkjenner behovet for å sørge for ytterligere personvern når det gjelder personopplysninger som samles inn fra barn. Vi inviterer aldri bevisst barn under den lovlige alderen som er satt av myndighetene i det landet du bor i, til å delta i undersøkelsesstudier uten foreldrenes tillatelse. Hvis det er nødvendig og hensiktsmessig for et bestemt prosjekt å involvere barn under lovlig alder direkte, treffer vi tiltak for å sikre at vi har fått tillatelse av en forelder og/eller verge. Lightspeed vil gi foreldre og/eller verge informasjon om undersøkelsens emne, hvilke personopplysninger eller sensitiv informasjon som kan samles inn fra barna, måten opplysningene vil bli brukt på og om og med hvem Lightspeed kan dele slik informasjon. Vi selger ikke barns personopplysninger.

Når et barn svarer på en spørreundersøkelse, er det foreldrenes eller en verges ansvar å følge med på dem.

 

9.     Sensitive opplysninger 

 

Fra tid til annen kan Lightspeed samle inn personopplysninger som er klassifisert som «spesielle kategorier» av personopplysninger. Dette inkluderer rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data med det formål å unikt identifisere en fysisk person, helsedata eller data om en fysisk persons sexliv eller seksuelle legning. Du kan alltid velge om du vil gi oss disse opplysningene.

 

10.     Enkeltpersoners rettigheter 

 

For å be om tilgang til personopplysninger som vi har om deg, må du sende inn forespørselen din skriftlig til e-postadressen eller postadressen vist nedenfor i delen «Slik kontakter du oss». Når du sender en forespørsel, må du oppgi panelmedlems-ID eller andre relevante identifikatorer. Vi kan også be deg om å sende en kopi av en gyldig ID utstedt av myndighetene eller offisiell identifikasjon (for eksempel førerkort eller pass) hvis vi trenger å bekrefte forespørselen din.

Du har følgende rettigheter knyttet til dine personopplysninger:

 1. Retten til å skifte mening og trekke tilbake samtykket ditt
 2. Retten til å få adgang til personopplysningene dine
 3. Retten til å korrigere personopplysningene dine
 4. Retten til å slette personopplysningene dine fra våre systemer, med mindre vi har legitime årsaker til å fortsette å behandle informasjonen
 5. Retten til at overføre personopplysningene dine (dataportabilitet)
 6. Retten til å begrense behandlingen av personopplysningene dine
 7. Retten til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine
 8. Retten til å velge bort salg av personopplysningene dine (hvis vi selger dine opplysninger)
 9. Retten til ikke å bli diskriminert mot for å utøve noen av rettighetene som er tilgjengelige for deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Om nødvendig vil vi også varsle tredjeparter som vi har overført dine personopplysninger til, om eventuelle endringer vi gjør på din forespørsel. Vær oppmerksom på at Lightspeed ikke er ansvarlig for de handlingene som disse tredjepartene gjør for å svare på forespørselen din, selv om Lightspeed kommuniserer den til disse tredjepartene. Det kan hende du kan få tilgang til de av dine personopplysninger som disse tredjeparter har, og korrigere, endre eller slette dem der de er unøyaktige.

 

11.     Datalagring og -oppbevaring

 

Personopplysninger skal bare oppbevares i en periode som er passende for den tiltenkte og lovlige bruken. Lightspeed skal beholde dine personopplysninger så lenge du er medlem av panelene. I det tilfelle du avslutter abonnementet på panelene, vil vi lagre opplysninger i ikke mer enn tre måneder etter at du avslutter abonnementet, med mindre annet er lovpålagt. Personopplysninger som ikke lenger er påkrevd, skal avhendes på en måte som sikrer at konfidensialiteten ikke blir kompromittert.

Som en del av selskapets plan for virksomhetskontinuitet og i henhold til ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 og i visse tilfeller loven, blir våre elektroniske systemer sikkerhetskopiert og arkivert. Disse arkivene oppbevares i en definert periode i et strengt kontrollert miljø. Når perioden utløper, blir dataene slettet og destruert for å sikre at dataene slettes fullstendig.

 

12.     Oppdateringer ved vår personvernerklæring

 

Vi har regelmessig gjennomgang av vår personvernerklæring, og den kan endres fra tid til annen og minst hver 12. måned. Vi vil alltid ha den mest oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt eller i panelportalen din. Vi registrerer når erklæringen sist ble revidert. Ikke-vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil kun bli kunngjort via panelenes nettsteder. Din fortsatte tilgang til panelenes nettsteder og tjenester etter slike endringer, viser ditt endelige samtykke til eventuelle endringer.

 

13.     Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om ditt personvern eller om Lightspeeds personvernpraksis, (eller hvis du for eksempel ønsker å oppheve abonnementet), må du gjerne ta kontakt med oss.

Navn på databeskyttelsesansvarlig (DPO) - Ravinder Roopra, og du kan kontakte Lightspeed:

 1. via e-post til privacy@lightspeedresearch.com 
 2. via vanlig post til: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, Storbritannia
 3. Ved å ringe gratisnummeret 1-800 oppført på Kantar.com (bare hvis du er i USA).

 

14.     Klager og landsspesifikk avsløring

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernlovgivningen, har du en juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for personvern. Du kan gjøre dette i EU-landet eller jurisdiksjonen til ditt vanlige bosted, arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte overtredelsen. For å finne kontaktinformasjonen til ditt lands tilsynsmyndighet, kan du gå til vår dedikerte side.

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN