LifePoints Üyelik Şartları ve Koşulları

LifePoints Üyelik Şartları ve Koşulları

 

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 20 Şubat 2024

Bu LifePoints Üyelik Şartları ve Koşulları'nda ("Şartlar", "Sözleşme") bir Kantar grup şirketi ("Kantar") olan Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 ABD ("Lightspeed", "Biz") tarafından işletilen ve sahip olunan LifePoints Panelleri için geçerli hüküm ve koşullar açıklanmaktadır. İşbu Sözleşme, Lightspeed ve LifePoints Panelistlerinin Panellere (büyük harfle yazılan her terimin burada tanımlandığı şekliyle) katılımlarına ilişkin taahhütlerini belirler. Bu Şartları okumalı, anlamalı ve güncellemeler için düzenli aralıklarla gözden geçirmelisiniz. LifePoints Panelisti olarak katılımınız, işbu Sözleşmeyi anladığınız ve işbu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Şartları kabul etmiyorsanız Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanmayın.

Açıklık getirmek açısından işbu Şartlar Lightspeed'in sitelerine, sosyal ve mobil uygulamalarına (hepsi birlikte "Site") ve Lightspeed'in LifePoints Paneli ve ilgili araştırma hizmetleri de dahil olmak üzere Lightspeed tarafından sağlanan hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız için geçerlidir.

 

1. Hizmetler

Hizmetler, belirli uygunluk koşullarını karşılayan yaşayan bireylerin araştırma panelimizin ("Panel") bir üyesi ("Panelist") olarak kayıt olmasına ve Lightspeed tarafından kendilerine sunulan ve teklif edilen çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma etkinliklerine ("Etkinlikler") (topluca "Hizmetler") katılmalarına olanak tanır. Her zaman pazar araştırmasıyla ilgili olan bu Etkinlikler, Lightspeed tarafından doğrudan veya Lightspeed için çalışan üçüncü taraflar ("Hizmet Sağlayıcılar") veya müşterilerimiz ("Müşteriler") aracılığıyla veya bunların desteğiyle gerçekleştirilir. İnsan etkinliklerini simüle eden sanal aracıların, robotların veya diğer program türlerinin Panelist olarak kaydolmasına izin verilmez.

 

2. Hizmete Uygunluk ve Kayıt

Hizmetler yalnızca en az 14 yaşında olan kişiler tarafından kullanılabilir ve 14 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir. İşbu Şartlar ve Hizmetlerin bununla bağlantılı her tür kullanımı, yasak olduğu durumlarda geçersizdir. Bazı ülkelerde Hizmetlerimize erişebilmek için 14 yaşından büyük olmanız gerekebilir.

Panellere kayıt olduktan sonra Panel hesabı ("Hesap") oluşturulacaktır. Güvenli bir şekilde saklamanız gereken bir parola ile her zaman korumanız gereken bu hesaptan yalnızca siz sorumlusunuz.

Panelimize yalnızca yaşadığınız ülkede kayıt olabilirsiniz. Hesabınız anında askıya alınabileceği için Hizmetlerimize başka bir ülkeden erişmeye çalışmamalısınız. Bu durum, ülkeniz dışında tatilde olduğunuz durumlar da dâhil olmak üzere her durumda geçerlidir.

HİZMETLERE ERİŞEREK VEYA HİZMETLERİ KULLANARAK, BU UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILADIĞINIZI VE BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI BEYAN VE TAAHHÜT EDERSİNİZ.

 

3. Hizmetlere İlişkin Ücretler

Panelistlerin Hizmetlere katılımı şu anda herhangi bir ücrete tabi değildir. Lightspeed, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetlere katılım için ücret almayı veya herhangi bir zamanda diğer hizmetleri kullanmayı veya bunlara erişmeyi seçebilir. Böyle bir durumda Lightspeed işbu Şartları bu tür değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyecek ve sizi 30 takvim günü önceden bilgilendirecektir.

 

4. Teşvikler

Panel'e katıldığınızda, LifePoints Ödül Programı Şartları'na uygun olarak, Sitede çeşitli Etkinlikler gerçekleştirdiğinizde LifePoints Puanları ("Puanlar") veya diğer LifePoints türü teşvikler verilecektir.

Puanlar Hesabınıza aktarılır ve Hesabınız "aktif" olduğu sürece puanlarınızı kullanabilirsiniz (bu şartların 7. bölümüne bakın).

Puanların parasal değeri yoktur ve Hizmetlerimiz dışında hiçbir değeri yoktur ve faiz kazandırmaz. Puanları satamaz, takas edemez veya devredemez ya da bunları nakde çeviremezsiniz.

Tarafların her biri, bir tarafın gelirine uygulanan vergiler veya bir tarafın işbu Şartlar uyarınca Puan almasıyla ilgili vergiler de dâhil olmak üzere, yürürlükteki yasa(lar) tarafından kendisine uygulanan tüm vergilerden münhasıran sorumlu olacaktır.

 

5. Katılım gereklilikleri

Hizmetlere katılabilmeniz, açıkça işbu Şartlara ve Lightspeed'in zaman zaman sunabileceği Hizmetler için geçerli tüm politikalara ve yönergelere uymanıza bağlıdır. Bunlara uymamanız, hileli veya başka uygunsuz faaliyetler yürütmeniz (Lightspeed'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlendiği şekilde) durumunda Lightspeed, Hesabınızı kapatabilir veya askıya alabilir. Hesabınızın kapatılması veya askıya alınması, Hizmetlere erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı kısıtlayabilir, engelleyebilir, sınırlayabilir ve önleyebilir ve ayrıca tüm Puanlar, teşvikler ve ödüller hak kaybına tabi olacaktır (bkz. bu şartların 7. bölümü).

Yukarıda belirtilenlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, aşağıdaki gerekliliklerden herhangi birine uyulmaması, Hesaplarınızın otomatik olarak kapatılmasına, Puanlarınızın kaybedilmesine ve Panele katılımınızla ilgili diğer sonuçlara yol açabilir.

 

Gizlilik

Kullanmama ve İfşa Etmeme. Hizmetlerin bir parçası olarak tarafınıza sunulan bilgi ve içerik, Lightspeed'in, Hizmet Sağlayıcılarının, Müşterilerinin veya lisans verenlerinin ticari sırlarını veya diğer gizli veya özel bilgilerini içerebilir. Hizmetlerle ilgili herhangi bir Panele, ankete, projeye veya diğer pazar araştırması faaliyetine katılımınızla bağlantılı olarak eriştiğiniz veya öğrendiğiniz tüm bilgi ve içeriği kesinlikle gizli tutmalı ve başka kişilere açıklamamalısınız. Bu tür bilgileri veya içeriği, işbu Şartlara uygun olarak Hizmetlere katılımınız dışında herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

İşbu Şartlarda özel olarak izin verilenler dışında bu tür bilgi veya içeriğin kullanıldığını veya ifşa edildiğini veya bunlara erişildiğini öğrenirseniz veya bundan şüphelenirseniz Lightspeed'i derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz.

 

Samimi ve doğru panel profil bilgileri

(a) Hakkınızda, hizmetlerdeki herhangi bir kayıt formunda istenebilecek doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve (b) panel profil bilgilerinizin ve Lightspeed'e sağladığınız diğer bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamayı ve gerekmesi halinde bunları derhal güncellemeyi kabul etmektesiniz. Kayıt, sınırlama olmaksızın tam yasal adınız, doğum tarihiniz, birincil ikamet adresiniz, telefon numaranız ve geçerli e-posta adresiniz dâhil olmak üzere Sizinle ilgili bilgiler gerektirir.

 

Çoklu Hesaplar

Her bir birey için aynı anda yalnızca bir Hesaba izin verilir.

 

Yasalara uygunluk

Geçerli tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve direktiflere her zaman uymalı ve Lightspeed'in herhangi bir yasayı, kuralı, düzenlemeyi veya direktifi ihlal etmesine neden olmamalısınız.

 

İyi niyet ve samimi katılım

Hizmetlerle bağlantılı olarak katıldığınız tüm Etkinliklere iyi niyetle ve elinizden gelenin en iyisini yaparak katılmayı kabul etmektesiniz. Yanlış, önceki yanıtlarla tutarsız veya istatistiksel olarak olasılık dışı olan anket yanıtları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yanlış veya yanıltıcı veriler sağlamayacaksınız.

 

Uygun iletişim

Destek Ekibimiz veya diğer Lightspeed ya da LifePoints personeli ("Personel") ile iletişim kurarsanız bunu saygılı ve uygun bir şekilde yapmayı kabul edersiniz. Personele, Hizmet Sağlayıcıların Personeline veya diğer Hizmet kullanıcılarına kaba veya rahatsız edici herhangi bir iletişim veya müstehcen, edebe aykırı, cinsellikle alakalı, dehşet odaklı, tehdit niteliğinde, nefret dolu, yasa dışı veya başka türlü uygunsuz hiçbir içerik gönderemez, yükleyemez, paylaşamaz veya başka bir şekilde dağıtamazsınız.

 

Kalite kontrolleri

Panellerimizin bir üyesi olarak, “Katılım gereklilikleri” bölümünde belirtildiği gibi makul ancak sıkı kalite standartları doğrultusunda katılmanıza ihtiyacımız var ve sizden bunu bekliyoruz. Panelistlerimizin Hizmetlerle olan etkileşimlerini izlemek için Panelleri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Bu kontrolleri gerçekleştirmek için şirket içinde geliştirilen veya güvenilir üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanan, Hizmetler tarafından oluşturulan verileri gerçek zamanlı olarak veya gerçek zamanlı olmadan analiz eden çeşitli araç ve yöntemler kullanıyoruz. Bu tür analizler yapay zeka modelleri ve motorları ile desteklenebilir. Bu kontroller, Panel ekibimizin bu Şartlara uygun olmayabilecek davranışları belirlemesine olanak tanıyan bir karar verme destek aracı olarak geliştirilmiştir.

Hesabınız bu şekilde tanımlanmışsa tamamen Lightspeed'in takdirine bağlı olarak hesabınızı daha fazla doğrulamanız istenebilir. Bu ek doğrulamalar, bizimle ek kimlik bilgilerini paylaşmanızı gerektirebilir veya dijital ödeme hesabı kullanıyorsanız dijital ödeme hesabınızın güvenliğini sağlamak veya Panel Hesabınızda çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesap güvenliğiyle ilgili ek görevleri yerine getirmeniz gerekebilir.

Panel Hesaplarının ve Hizmetlerimizin korunması en büyük önceliğimizdir ve zaman zaman kendimizi hileli davranışlara veya işbu Şartlara uygun olmadığını düşündüğümüz davranışlara karşı korumak için yeni araçlar ve prosedürler ekleyebiliriz.

 

6. Kullanıcı İçeriği

Lightspeed'e, Etkinliklere katılımınızla bağlantılı olarak veya başka bir şekilde Hizmetlerle bağlantılı olarak anket yanıtları, fikirler, geri bildirimler veya diğer bilgiler veya içerikler ("Kullanıcı İçeriği") dahil olmak üzere bilgi sağlayabilirsiniz. Açıkça aksini belirtmediği sürece Lightspeed'e herhangi bir Kullanıcı İçeriği sağlarsanız Lightspeed'e, Hizmet Sağlayıcılarına ve Müşterilerine, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin, bilinen tüm amaçlar doğrultusunda dünya çapında herhangi bir ortamda münhasır olmayan, telifsiz, kalıcı, geri alınamaz ve tamamen alt lisanslanabilir şekilde söz konusu Kullanıcı İçeriğini kullanım, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, yaratıcı türev çalışmalar oluşturma, dağıtma, ifa etme ve sergileme hakkı vermiş olursunuz.

Herhangi bir Kullanıcı İçeriği sağlayarak, bunu sağlamaya yönelik yasal hakka sahip olduğunuzu ve içeriğin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti edersiniz. Aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir Kullanıcı İçeriği sağlamamalısınız:

 • Yasa dışı, iftira niteliğinde, müstehcen, pornografik, uygunsuz, açık saçık, taciz edici, tehdit edici, mahremiyet veya tanıtım haklarını ihlal eden, küfürlü, kışkırtıcı, sahte, yanlış, yanıltıcı, hile içeren veya herhangi bir kişi veya kuruluşla veya tüzel kişilikle ilişkiyi taklit eden veya yanlış ifade eden;
 •  

 • Herhangi bir kişi veya kuruluşun gizlilik yükümlülüğünü veya haklarını ihlal edecek veya başka türlü bir yükümlülük yaratacak veya ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun düzenlemeleri veya New York Menkul Kıymetler Borsası, Amerikan Menkul Kıymetler Borsası veya NASDAQ gibi bir menkul kıymetler borsasının kuralları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edecek;
 •  

 • Herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer fikri veya mülkiyet haklarını ihlal edebilecek;
 •  

 • Herhangi bir kişi veya kuruluşun adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür özel bilgisini içeren;
 •  

 • Herhangi bir virüs, bozuk veri veya diğer zararlı, bozucu veya yıkıcı dosya veya bilgileri içeren veya
 •  

 • Lightspeed'in yegane takdirine göre sakıncalı, anket veya pazar araştırması sorularına yanıt verme yönündeki iyi niyetli çabalarınızı yansıtmayan veya Lightspeed'i veya Hizmet Sağlayıcılarını veya Müşterilerini her tür yükümlülüğe maruz bırakan.
 •  

 • Lightspeed'e sağladığınız her tür soru, yorum, öneri, fikir, geri bildirim, orijinal veya yaratıcı materyal veya diğer bilgi veya içeriğin, Kullanıcı İçeriği olmadığı sürece yalnızca Lightspeed'in mülkiyetinde olacağını kabul ve beyan etmektesiniz. Lightspeed, tüm fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere münhasır haklara sahip olacak ve bu tür bilgi ve içeriğin, ticari veya başka herhangi bir amaç için size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeden, sınırsız şekilde kullanılması ve dağıtılması için hak sahibi olacaktır. Ayrıca Lightspeed'e bu tür bilgi ve içeriği herhangi bir amaçla kullanması için kalıcı ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz.

 

7. Hesabınızı iyi durumda tutmak

Panele kayıt olduğunuzda Lightspeed sizin için bir panel hesabı ("Hesap") açacaktır. Bu hesap için bir parola seçeceksiniz. Parolanızın, oturum açma bilgilerinizin ve Hesabınızın güvenliğinin sağlanmasından her zaman siz sorumlusunuz. Parolanızı düzenli aralıklarla değiştirmenizi öneririz.

Panel’e kaydolduğunuz zaman hesabınız Aktif durumda olacaktır. Bu, Lightspeed tarafından davet edildiğiniz bütün Etkinliklere katılabileceğiniz ve Hizmetlerimize erişim, teşvikleriniz ve Lightspeed Personeli ile iletişim gibi Panel'in tüm avantajlarından yararlanabileceğiniz anlamına gelir.

Burada açıklananlar da dâhil olmak üzere belirli koşullar altında Hesabınız Lightspeed tarafından kapatılabilir veya askıya alınabilir; bu durumda uygun olmadığınız düşünülecek ve artık gelecekteki Etkinliklere ve Panel avantajlarına katılamazsınız.

 

Hesabınızın Kapatılması

Hesabınız, işbu Şartları ihlal etmeniz de dâhil olmak üzere, tamamen Lightspeed'in takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kapatılabilir. Lightspeed ayrıca, yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Lightspeed'in Paneli yürütmek için gerekli olan bilgileri işleme ve kullanma hakkının kanunen veya başka bir şekilde yasal olarak geri çekilmesi durumunda Hesabınızı feshetme hakkını saklı tutar. Lightspeed ayrıca herhangi bir sebep belirtmeksizin üyeliğinizi derhal sonlandırabilir.

Hesabınızın kapatılması, Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın devre dışı bırakılacağı; kişisel verilerinizin 3 ay sonra veri tabanımızdan silineceği (size itiraz için süre tanınarak) ve tüm Puanların, teşviklerin ve ödüllerin kaybedilmeye tabi olacağı anlamına gelir. Hesabınız kapatıldığında, hesabınızı eski durumuna getiremeyiz.

 

Hesabınızın Askıya Alınması

Aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması halinde Hesabınız herhangi bir zamanda Lightspeed'in takdirine bağlı olarak askıya alınabilir:

 • Panel’e katıldıktan sonra herhangi bir katılımınızın olmaması halinde
 • Panele kayıt olmanız ve Paneldeki ilk 30 gün içerisinde anket başlatmamanız durumunda.

   

 • Son 90 gün için katılım olmaması halinde
 • 90 günlük süre içinde herhangi bir ankete başlamazsanız.

   

 • Hesap güvenliği
 • Sistemlerimizin Hesabınızda bir anormallik tespit etmesi veya Hesabınızın ele geçirildiğine inanmamız durumunda.

   

 • Kalite
 • Katılımınız yukarıda 5 "Kalite kontrolleri" bölümünde belirtilen kalite kriterlerini karşılamıyorsa.

   

İkinci inceleme hakkınız

Hesabınız askıya alınmış veya kapatılmışsa Lightspeed'den durumu araştırmasını ve Hesabınızın durumunu etkileyen kararı onaylamasını veya geri almasını isteme hakkına sahipsiniz. Lightspeed'den ikinci bir inceleme istemek için Panel Sitesine gitmeniz ve iletişim formunda “İkinci inceleme hakkı” seçeneğini seçerek Panel destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir. Kimliğinizi kanıtlamanız istenebilir. Lightspeed dilekçenize 30 gün içinde yanıt verecektir. Daha sonra bu soruşturmanın sonucunu ve nihai kararımızı sizinle paylaşacağız. Bu Şartları kabul ederek Lightspeed'in kararının nihai olduğunu ve bu itiraz hakkı aracılığıyla sizinle paylaşılan ayrıntı düzeyinin yalnızca Lightspeed tarafından belirleneceğini kabul edersiniz.

 

Hesabınızı kapatma hakkınız (abonelikten çıkma)

Panel aboneliğinden çıkmak ve Hesabınızı kapatmak istiyorsanız Sitemizin hesap tercihleri bölümüne giderek Hesabınızı kapatmanız yeterlidir. Hesabınız derhal kapatılacak ve Puanlarınız derhal kaybedilecek ve fikrinizi değiştirmeniz durumunda hesabınız geri alınamayacaktır. Kişisel verileriniz Gizlilik Politikamız uyarınca silinecektir. Hesabınızı kişisel olarak kapatamamanız durumunda LifePoints Sitesi üzerinden Panel destek ekibimizle iletişime geçerek Hesabı manuel olarak kapatabilirsiniz.

 

8. Gizlilik ve Telif Hakkı

Hizmetler ve Lightspeed, Kantar ve LifePoints markaları, logoları ve tüm bilgiler, içerik, tasarımlar, metinler, grafikler, bilgiler veriler, yazılım, diğer dosyalar ve bunların seçimi ve düzenlenmesi (toplu olarak "İçerik") dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitede veya Lightspeed tarafından size sağlanan Hizmetler ve Etkinlikler kapsamında yer alan diğer materyaller, Lightspeed'in, Hizmet Sağlayıcılarının, lisans verenlerinin ve müşterilerinin mülkiyetindedir ve ABD ve uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır.

İşbu Şartlara uyduğunuz sürece Lightspeed, işbu Şartlara uygun olarak yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için Hizmetlere erişmeniz ve bunları kullanmanız için size sınırlı, geri alınabilir, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verir. Bu Şartlarda açıkça verilen haklar dışında işbu Şartlar kapsamında size açık veya zımni başka hiçbir hak verilmemektedir. İşbu Şartlarda açıkça belirtilmediği sürece, işbu Şartlarda yer alan hiçbir husus, size itiraz hakkının engellenmesi, ima edilmesi veya başka bir şekilde fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir lisans verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu lisans herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Hizmetlerin veya herhangi bir İçeriğin, Lightspeed'in önceden yazılı izni olmaksızın, işbu Sözleşmede ve geçerli yasa ve düzenlemelerde özel olarak izin verilenin dışında herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve aksi halde bu bölümde verilen lisans feshedilecektir. Hesabınız herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın derhal kapatılacaktır.

Açıklık getirmek açısından işbu Şartları kabul ederek Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal siteler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitelerin türü ne olursa olsun İnternette herhangi bir İçerik yayınlamaktan kaçınmayı açıkça kabul etmiş olursunuz. Ayrıca akıllı telefon, kamera veya benzeri cihazlar kullanarak İçeriğin fotoğraflarını çekmekten de kaçınacaksınız. Etkinlikleri arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla konuşmamak da dâhil olmak üzere, sizinle paylaşılan herhangi bir İçeriği her zaman olduğu gibi gizli tutmayı kabul edersiniz. İşbu Şartlar kapsamında uygulanan gizlilik yükümlülüklerinin herhangi bir şekilde ihlalinin Lightspeed'e ve/veya Hizmet Sağlayıcılarına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini ve yasadaki çözüm yollarının, işbu Şartların fiilen ihlal edilmesini veya ihlal edilme tehdidini telafi etmek için yetersiz olacağını kabul etmektesiniz. Buna göre, mevcut diğer çözüm yollarına ek olarak, Lightspeed ve/veya Hizmet Sağlayıcılarının, bir kefalet ödemeden veya fiili zararları kanıtlamaksızın, geçici ve kalıcı ihtiyati tedbir yoluyla gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışabileceğini kabul edersiniz.

 

9. Ticari Markalar

Kantar, LifePoints ve Lightspeed markaları ve logoları ve herhangi bir İçerik veya Hizmet kapsamındaki diğer ürünler, hizmet adları veya sloganlar Lightspeed'in, Hizmet Sağlayıcılarının veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve Lightspeed'in veya ilgili hak sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Hizmetlerde veya herhangi bir İçerikte görünen diğer tüm ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ticari ad, ticari marka, üretici, tedarikçi veya başka bir şekilde herhangi bir ürüne, hizmete, sürece veya diğer bilgilere yapılan atıflar, Lightspeed tarafından bunların onaylandığı, bunlar için sponsorluk yapıldığı veya bunların tavsiye edildiği anlamına gelmez veya ima edilmez. Tüm hakları saklıdır.

 

10. Garantilerin Reddi

HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN RİSKLERİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. HİZMETLER VE TÜM İÇERİK, TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. Lightspeed, SATICILARI, LİSANS VERENLERİ VE TEDARİKÇİLERİ VE İLGİLİ ÜYELERİ, YÖNETİCİLERİ, GÖREVLİLERİ, TEMSİLCİLERİ VE ÇALIŞANLARI (MÜŞTEREKEN "SAĞLAYICILAR") TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDERLER.

HİZMETLERİN VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KESİNTİSİZ KULLANIMINI, ÇALIŞTIRILMASINI VEYA KULLANILABİLİRLİĞİNİ VEYA HİZMETLERİ KULLANIRKEN TEŞEBBÜSTE BULUNDUĞUNUZ HERHANGİ BİR GÖNDERİMİN VEYA İŞLEM TALEBİNİN BAŞARILI, KUSURSUZ VEYA MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAĞINI NE Lightspeed NE DE DİĞER SAĞLAYICILAR GARANTİ EDER. HİZMETLERE VE İÇERİĞE ERİŞİMİNİZDEN VEYA BUNLARI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜR GECİKME VEYA KAYIPTAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. SİZİN TARAFINIZDAN Lightspeed'TEN VEYA BAŞKA BİR SAĞLAYICIDAN HİZMETLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HİZMETLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEZ. BAZI ÜLKELERİN MAHKEMELERİNDE GARANTİLERİN REDDİ YASAKLANMIŞ OLABİLİR VE ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Özellikle Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, İçeriği sağlayan kullanıcılar tarafından sağlanır ve yalnızca onların sorumluluğundadır. Diğer kullanıcılardan veya Hizmetler aracılığıyla alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti teşkil etmez.

 

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), Lightspeed VEYA DİĞER SAĞLAYICILAR HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SİZİN BU HİZMETLERE VEYA İÇERİĞE ERİŞİMİNİZDEN VEYA BUNLARI KULLANMANIZDAN VEYA BUNLARA ERİŞEMEMENİZDEN VE BUNLARI KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLI KÂR, GELİR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER MADDİ KAYIPLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, CEZAİ VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE HERHANGİ BİR ZARARDAN (Lightspeed VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR SAĞLAYICI BU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELER NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE Lightspeed VE DİĞER TÜM SAĞLAYICILARIN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA MUTABAKAT, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE TÜM İDDİALAR İÇİN SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ EN FAZLA (A) İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA, GEÇERLİ İDDİADAN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE Lightspeed TARAFINDAN SİZE ÖDENEN HERHANGİ BİR TUTARINIM VE (B) 100 ABD DOLARININ (100 ABD Doları) DAHA FAZLA OLANIYLA SINIRLI OLACAKTIR. İŞBU SÖZLEŞMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI, GARANTİLERİN REDDİ, HASARLARIN MUAFİYETİ VEYA HARİÇ TUTULMASINI SAĞLAYAN HER HÜKMÜ, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ RİSKLERİ TARAFLAR ARASINDA PAYLAŞTIRMAKTADIR VE RİSKİN SİZ VE Lightspeed ARASINDA ADİL VE MAKUL BİR ŞEKİLDE BİR TAHSİS EDİLMESİNİ YANSITIR. Lightspeed, BU SINIRLAMALAR, SORUMLULUK REDDİ VE FERAGATLAR OLMADAN SİZE HİZMETLERİ VE İÇERİĞİ EKONOMİK AÇIDAN MAKUL BİR TEMELDE SAĞLAYAMAZ VE BU TAHSİS TARAFLAR ARASINDAKİ PAZARLIK TEMELİNİN ESAS BİR UNSURUDUR. İŞBU HÜKÜMLERİN HER BİRİ İŞBU SÖZLEŞMENİN DİĞER TÜM HÜKÜMLERİNDEN AYRILABİLİR VE BAĞIMSIZDIR. BU BÖLÜMDEKİ SINIRLAMALAR, HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜM ESAS AMACINA ULAŞAMAZSA DAHİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

12. Tazminat

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Lightspeed'i ve diğer tüm Sağlayıcıları, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden, Hizmetleri veya herhangi bir İçeriği kullanmanızdan, işbu Sözleşmeyi ihlal etmenizden veya üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her tür maliyet, zarar, gider ve yükümlülüklere (makul avukat ücretleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin edecek ve bunlardan zarar görmemelerini sağlayacaksınız. Lightspeed, işbu Sözleşme kapsamında Lightspeed'i tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü masrafları size ait olmak üzere üstlenme hakkını saklı tutar ve bu tür iddialara karşı savunmamız konusunda işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz.

 

13. Üçüncü Taraf İçeriği

Hizmetler, üçüncü taraflarca sağlanan bilgi, içerik ve hizmetlere (müştereken "Üçüncü Taraf İçeriği") bağlantılar veya göndermeler içerebilir. Lightspeed, Üçüncü Taraf İçeriğini izlemez veya bunlar üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Lightspeed, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini onaylamaz veya benimsemez ve bunların doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti veremez. Lightspeed, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini güncelleme veya inceleme konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez ve herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğinde yer alan hiçbir bilginin doğruluğunu beyan veya taahhüt etmez. Burada yer alan herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini riski size ait olmak üzere kullanırsınız. Üçüncü Taraf İçeriğinde ifade edilen görüşler Lightspeed tarafından onaylanmamaktadır.

 

14. Gizlilik

Lightspeed, Hizmetler aracılığıyla kayıt verileri toplayabilir ve hakkınızda başka bilgiler elde edebilir. Lightspeed'in bu tür bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesiyle ilgili bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın. Lightspeed, izniniz olmadan kişisel verilerinizi asla kiralamaz veya satmaz.

 

15. Bağımsız Yükleniciler

Siz ve Lightspeed her tür amaç için bağımsız yüklenicilersiniz. İşbu Sözleşmeyle veya Hizmetlere erişiminiz veya Hizmetleri kullanmanızla hiçbir acente, ortaklık, ortak girişim, çalışan-işveren veya franchise veren-franchise alan ilişkisi amaçlanmamıştır veya oluşturulmamıştır.

 

16. Fesih

İşbu Sözleşmenin herhangi bir şartına bakılmaksızın Lightspeed, bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak (yasalarla aksi şekilde sınırlandırıldığı durumlar hariç), Hizmetlerden herhangi birini durdurma veya sonlandırma, Hizmetleri kullanma lisansınızı feshetme, herhangi bir Hesabı, Panel kaydını veya diğer hesapları silme, Puanları kullanmadan silme ve Hizmetlere erişiminizi ve Hizmetleri kullanımınızı kısıtlama, engelleme, sınırlama ve önleme hakkını saklı tutar. Lightspeed tarafından bu paragrafta açıklanan herhangi bir fesih veya başka bir eylem, Lightspeed'in hukuk, hakkaniyet veya başka bir şekilde kullanabileceği diğer çözüm yollarını sınırlamayacaktır.

 

17. İşbu Sözleşmedeki güncellemeler ve değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Şartların bazı bölümlerini değiştirme, tadil etme, bunlara ekleme veya bunlardan çıkarma yapma hakkını saklı tutuyoruz. İşbu Şartları güncellediğimizde "güncelleme" tarihini de revize edeceğiz. Yapılan değişiklikler önemliyse size e-posta göndereceğiz veya sizden bu tür önemli değişiklikleri kabul etmenizi isteyebiliriz. İşbu Şartların en son güncellemelerini incelemek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz her zaman işbu Şartların en son sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Son güncelleme tarihi: 20 Şubat 2024

 

18. Panel sahipliği değişikliği

Lightspeed'in başka bir şirketle birleşmesi, başka bir şirket tarafından satın alınması veya Panel'in başka bir panelle birleşmesi durumunda Lightspeed'e bu durum karşısında Hesabınızı yönetmek için gerekli adımları atması için izin vermiş olursunuz. Lightspeed, kişisel verilerinizi ve Puanlarınız veya ödülleriniz gibi Hesapla ilgili verilerinizi korumak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır.

 

19. Genel Yasal Bildirimler

Hizmetlere erişerek veya Hizmetleri kullanarak Lightspeed'den elektronik bildirimler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu bildirimler, hesabınızla ilgili bildirimleri ve Hizmetlerle ilgili veya Hizmetleri ilgilendiren bilgileri içerebilir. Lightspeed'in size elektronik olarak gönderdiği tüm bildirimlerin, anlaşmaların, açıklamaların veya diğer iletişimlerin, bunların yazılı olması şartı da dâhil olmak üzere tüm yasal iletişim gerekliliklerini karşılayacağını kabul etmektesiniz.

Lightspeed'in belirli bir durumda harekete geçmemesi, söz konusu durumun tekrar etmesi veya benzer koşullarda tekrar harekete geçmekten feragat ettiği anlamına gelmez.

İşbu Sözleşmenin geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen herhangi bir hükmü işbu Sözleşmeden çıkarılacak ve işbu Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte ve geçerli kalmaya devam edecektir. İşbu Sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. İşbu Sözleşmede yer alan, doğası gereği işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olması gereken tüm hükümler (tazminat, sorumluluk sınırlamaları, garanti reddi ve fikri mülkiyet sahipliğine ilişkin hükümler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), işbu Sözleşmenin feshinden sonra da tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Siteyi kullanımınız ve Lightspeed'in Hizmetleri sağlaması, kanun ihtilafları ilkeleri hariç, ABD'nin New York Eyaleti kanunlarına tabidir. Hizmetlerden veya işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddia süreci, iddianın ortaya çıkmasından sonraki bir yıl içinde başlatılmalıdır. Hak talebinde bulunmadan önce, Bölüm 7'de açıklanan ikinci inceleme gerekliliklerini takip etmek de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmedeki emsal koşulları karşılamış olmanız gerekir. Taraflar ayrıca Hizmetlerden veya işbu Sözleşmeden doğan veya bunlarla ilgili her tür davayı yalnızca New York Eyaleti mahkemelerinde ve New York, New York'ta bulunan Federal mahkemelerde ("Anlaşmalı Mahkemeler") açacaklarını ve Anlaşmalı Mahkemelerin münhasır yargı yetkisine gayrikabili rücu olarak itimat edeceklerini, Anlaşmalı Mahkemelerdeki yer konusunda herhangi bir itirazdan feragat edeceklerini ve Anlaşmalı Mahkemelerin uygunsuz bir mahkeme olduğu veya buradaki herhangi bir taraf üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığı yönündeki tüm itirazlardan feragat edeceklerini kabul ederler.

TARAFLARIN HER BİRİ, İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR YASAL İŞLEMDE JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA HAKKINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK FERAGAT EDER.

İşbu Sözleşmede atıfta bulunulan tüm şartlar, politikalar ve yönergeler dâhil olmak üzere işbu Sözleşme, Hizmetlere ilişkin olarak siz ve Lightspeed arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak Lightspeed ile aranızdaki tüm önceki anlaşmaların veya iletişimlerin yerine geçer.

 

20. Lightspeed ile İletişim

İşbu Sözleşme veya Hizmetlerle ilgili sorularınız veya endişeleriniz konusunda bizimle iletişime geçmek isterseniz lütfen doğrudan LifePoints Sitemizden bizimle iletişime geçin.

 

 

YUKARI GİT