ผู้ลงโฆษณายังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนับสนุนการบล็อกโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงโฆษณายังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนับสนุนการบล็อกโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงโฆษณายังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนับสนุนการบล็อกโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

หากผู้ลงโฆษณาคิดว่าตนมีความคืบหน้าในการหาทางใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สารที่ตรงความต้องการได้แล้ว ทางฝั่งผู้บริโภคกลับยังไม่รู้สึกอย่างนั้น ผู้บริโภคมองว่าตนยังต้องทนเห็นโฆษณาที่พบเจอมากมายในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ หรือไม่ก็พยายามบล็อกโฆษณาที่เห็นทั้งหมด

โครงการศึกษาวิจัย DIMENSION ประจำปี 2018 ของ Kantar Media ได้ทำการสำรวจ “ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ต”จำนวน 5,000 คนและสัมภาษณ์ผู้นำในตลาดสื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส บราซิล และจีน เพื่อดูแนวโน้มที่สำคัญในภาพรวมซึ่งส่งผลต่อการวางแผนสื่อและการสื่อสาร ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตคือคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ผ่านคอมพิวเตอร์พีซี/แล็ปท็อป (ที่บ้านหรือที่ทำงาน) และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตส่วนตัว

ไม่ตรงใจผู้รับสื่อ

ผู้นำในวงการกล่าวกับ Kantar Media หลายครั้งว่าตนมีข้อมูลผู้บริโภคมากเกินกว่าจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ การนำข้อมูลไปใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญ มีนักการตลาดในสหรัฐอเมริกาเพียง 3% ที่เชื่อว่าเครื่องมือที่ตนใช้เชื่อมกับข้อมูล เมตริกวัดผล และข้อมูลเชิงลึกที่ไหลจากเทคโนโลยีหนึ่งไปยังเทคโนโลยีหนึ่งได้อย่างอิสระ การเชื่อมต่อบูรณาการไม่สำเร็จนี้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ผู้บริโภคเกือบ 3 ใน 4 กล่าวว่าตนเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ และ 56% เห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อไปแล้ว นอกจากนี้ ผู้บริโภคต้องการควบคุมโฆษณาได้มากขึ้น โดย 63% กล่าวว่าต้องการควบคุมประเภทของโฆษณาที่ตนเห็นออนไลน์

การบล็อกโฆษณา

ผู้นำในวงการที่เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมของ Kantar Media ค่อนข้างเข้าใจเหตุผลที่ผู้บริโภคขอเลือกไม่เห็นโฆษณาออนไลน์ นั่นคือชิ้นงานโฆษณาและประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับยังไม่ดีพอ การเจาะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจนพอ บริบทที่ผู้ใช้เห็นไม่เหมาะสม และลำดับเวลาในการแสดงโฆษณามักไม่เหมาะสม ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาสูงที่สุด ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศจีนใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาน้อยที่สุด

การใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณานั้นแพร่หลายในผู้ใช้หลายช่วงอายุ เราพบว่าในปีนี้ชาวอเมริกันที่มีอายุ 45-64 ปีใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาในระดับเดียวกับผู้ที่มีอายุ 18-34 ปี

ดูรายงานฉบับเต็มจากลิงก์ด้านล่าง

ที่มา: Kantar Media