พื้นที่บนบกประมาณ 1/3 ของโลกนั้นเป็นทะเลทราย - ทะเลทราย

พื้นที่บนบกประมาณ 1/3 ของโลกนั้นเป็นทะเลทราย

พื้นที่บนบกประมาณ 1/3 ของโลกนั้นเป็นทะเลทราย - ทะเลทราย

พื้นที่บนบกประมาณ 1/3 ของโลกนั้นเป็นทะเลทราย