ขอขอบคุณ คุณ คุณเยี่ยมมาก

ขอขอบคุณ คุณ  คุณเยี่ยมมาก

ขอขอบคุณ คุณ คุณเยี่ยมมาก

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เราจึงสามารถระดมเงินบริจาคได้แล้วกว่า $6,000 ให้แก่องค์กร Special Olympics!

เหล่าสมาชิก LIFEPOINTS นี่ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหม

จากความพยายามของพวกเราในการสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้ว เราได้ร่วมมือกับ Special Olympics องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้นำกีฬามาเพื่อช่วยสร้างเสริมพลังให้แก่ผู้คนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ เราจึงสามารถระดมเงินบริจาคได้แล้วกว่า $6,000 สำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้ และนี่คือการแสดงความขอบคุณครั้งใหญ่ให้แก่สมาชิกที่น่าทึ่งอย่างคุณสมควรจะได้รับ

แต่ความพยายามของเราในการสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ โปรดช่วยบริจาคคะแนน LPs ต่อไปให้กับโครงการที่ทรงพลังเช่นนี้