คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - อย่าหยุด

ไม่สำคัญว่าคุณจะไปช้าแค่ไหน ตราบใดที่ยังไม่หยุดเดิน

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - อย่าหยุด

 

ไม่สำคัญว่าคุณจะไปช้าแค่ไหน ตราบใดที่ยังไม่หยุดเดิน

ขงจื๊อ