คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - อดีตและอนาคต

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่เราเป็นผู้กุมชะตาอนาคต

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - อดีตและอนาคต

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่เราเป็นผู้กุมชะตาอนาคต

ไม่ทราบ