คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำต่อไป

อย่ามัวแต่ดูนาฬิกา จงทำตามอย่างมัน นั่นก็คือก้าวเดินอย่างไม่หยุดยั้ง

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำต่อไป

อย่ามัวแต่ดูนาฬิกา จงทำตามอย่างมัน นั่นก็คือก้าวเดินอย่างไม่หยุดยั้ง

แซม ลีเวนสัน