คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำงานทั้งวัน

คุณจะเป็นฝ่ายวิ่งตามวันเวลา หรือปล่อยให้วันเวลาวิ่งตามคุณ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำงานทั้งวัน

คุณจะเป็นฝ่ายวิ่งตามวันเวลา หรือปล่อยให้วันเวลาวิ่งตามคุณ

จิม รอห์น