คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำในสิ่งที่คุณสามารถ

เริ่มจากจุดที่คุณอยู่ ใช้สิ่งที่คุณมี ทำสิ่งที่คุณทำได้

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ทำในสิ่งที่คุณสามารถ

เริ่มจากจุดที่คุณอยู่ ใช้สิ่งที่คุณมี ทำสิ่งที่คุณทำได้

อาเธอร์ แอช