คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ตั้งเป้าหมายสำหรับดวงจันทร์

จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ แม้จะไปไม่ถึง คุณก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ตั้งเป้าหมายสำหรับดวงจันทร์

จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ แม้จะไปไม่ถึง คุณก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว

ดับเบิ้ลยู. คลีเมนต์ สโตน