คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ลองอีกครั้ง

จุดอ่อนที่สุดของเราก็คือการล้มเลิกความตั้งใจ วิธีสู่ความสำเร็จที่แน่นอนก็คือการพยายามอีกครั้งเสมอ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ลองอีกครั้ง

จุดอ่อนที่สุดของเราก็คือการล้มเลิกความตั้งใจ วิธีสู่ความสำเร็จที่แน่นอนก็คือการพยายามอีกครั้งเสมอ

โทมัส เอ. เอดิสัน<?p>