คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ความพยายามในการ

ผมเลือกที่จะพยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วล้มเหลว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วประสบความสำเร็จ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ความพยายามในการ

ผมเลือกที่จะพยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วล้มเหลว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วประสบความสำเร็จ

โรเบิร์ต เอช. ชูลเลอร์