คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ความกลัว

ถ้าอยากเอาชนะความกลัว อย่าทำเพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วคิดเรื่องนี้ จงออกไปหาอะไรทำซะ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ความกลัว

ถ้าอยากเอาชนะความกลัว อย่าทำเพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วคิดเรื่องนี้ จงออกไปหาอะไรทำซะ

เดล คาร์นีจี้