คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - คุณสามารถทำได้

ถ้าคุณมีความฝัน คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - คุณสามารถทำได้

ถ้าคุณมีความฝัน คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้

วอลต์ ดิสนีย์