คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - คุณภาพ

ความเป็นเลิศไม่ได้เกิดจากการกระทำเพียงครั้งเดียว แต่มันคืออุปนิสัย

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - คุณภาพ

ความเป็นเลิศไม่ได้เกิดจากการกระทำเพียงครั้งเดียว แต่มันคืออุปนิสัย

อริสโตเติล