คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ใจดี

ให้ความเมตตาทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะการทำเช่นนั้นเป็นไปได้เสมอ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ใจดี

ให้ความเมตตาทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะการทำเช่นนั้นเป็นไปได้เสมอ

ดาไลลามะ