คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - เราต้องลงมือทำ

รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องประยุกต์ให้เป็น ปรารถนาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องลงมือทำ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - เราต้องลงมือทำ

รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องประยุกต์ให้เป็น ปรารถนาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องลงมือทำ

โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ