คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - เป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกของการทำให้มองเห็นในสิ่งที่ยังมองไม่เห็น

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - เป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกของการทำให้มองเห็นในสิ่งที่ยังมองไม่เห็น

โทนี่ ร็อบบินส์