คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ดี ดียิ่งขึ้น ดีที่สุด

ดี ดียิ่งขึ้น ดีที่สุด อย่าหยุดพัก จนกว่าคุณจะดีขึ้น และดีขึ้นจนถึงระดับที่ดีที่สุด

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ดี ดียิ่งขึ้น ดีที่สุด

ดี ดียิ่งขึ้น ดีที่สุด อย่าหยุดพัก จนกว่าคุณจะดีขึ้น และดีขึ้นจนถึงระดับที่ดีที่สุด

เซนต์ เจโรม