คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ชีวิต

ชีวิตประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแค่ 10% แต่อีก 90% ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไร

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - ชีวิต

ชีวิตประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแค่ 10% แต่อีก 90% ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไร

ชาร์ลส อาร์. สวินดอลล์