คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - บรรลุเป้าหมายของคุณ

บรรลุเป้าหมายของคุณ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - บรรลุเป้าหมายของคุณ

สิ่งที่ได้มาเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่คุณเป็นเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว 

ซิก ซิกลาร์