คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - แง่ดี

การมองโลกในแง่ดีนั้นเปรียบเหมือนศรัทธาที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีความหวังและความมั่นใจ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ - แง่ดี

การมองโลกในแง่ดีนั้นเปรียบเหมือนศรัทธาที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีความหวังและความมั่นใจ

เฮเลน เคลเลอร์