เกร็ดความรู้ประจำวัน - วนิลา

การบริโภควานิลลาธรรมชาติทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแคททีโคลามีน (รวมถึงอะดรีนาลีนด้วย) ด้วยเหตุนี้ จึงถือว่ามีฤทธิ์เสพติดเล็กน้อย

เกร็ดความรู้ประจำวัน - วนิลา

การบริโภควานิลลาธรรมชาติทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแคททีโคลามีน (รวมถึงอะดรีนาลีนด้วย) ด้วยเหตุนี้ จึงถือว่ามีฤทธิ์เสพติดเล็กน้อย