เกร็ดความรู้ประจำวัน - สวยในอะแลสกา

การยิงกวางมูสจากหน้าต่างเครื่องบินหรืออากาศยานอื่นๆ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา

เกร็ดความรู้ประจำวัน - สวยในอะแลสกา

การยิงกวางมูสจากหน้าต่างเครื่องบินหรืออากาศยานอื่นๆ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา