เกร็ดความรู้ประจำวัน - กีฬาโอลิมปิก

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่จัดขึ้นครั้งแรกในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในปี ค.ศ. 1896 นักกีฬาทั้งหมด 311 คนล้วนเป็นผู้ชาย ไม่มีผู้หญิงอยู่เลย

เกร็ดความรู้ประจำวัน - กีฬาโอลิมปิก

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่จัดขึ้นครั้งแรกในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในปี ค.ศ. 1896 นักกีฬาทั้งหมด 311 คนล้วนเป็นผู้ชาย ไม่มีผู้หญิงอยู่เลย