เกร็ดความรู้ประจำวัน - คาราโอเกะ

เกร็ดความรู้ประจำวัน - คาราโอเกะ

เกร็ดความรู้ประจำวัน - คาราโอเกะ

คำว่าคาราโอเกะเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าออร์เคสตราเปล่าๆ