เกร็ดความรู้ประจำวัน - ฮูสตัน

ชาวเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัสเป็นผู้ที่รับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นประมาณ 4.6 ครั้งต่อสัปดาห์

เกร็ดความรู้ประจำวัน - ฮูสตัน

ชาวเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัสเป็นผู้ที่รับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นประมาณ 4.6 ครั้งต่อสัปดาห์