เกร็ดความรู้ประจำวัน - หมู่เกาะฟอล์คแลนด์และแกะ

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มีประชากรประมาณ 2,000 คน) มีแกะมากกว่า 700,000 ตัว (เฉลี่ย 350 ตัวต่อประชากร 1 คน)

เกร็ดความรู้ประจำวัน - หมู่เกาะฟอล์คแลนด์และแกะ

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มีประชากรประมาณ 2,000 คน) มีแกะมากกว่า 700,000 ตัว (เฉลี่ย 350 ตัวต่อประชากร 1 คน)