เกร็ดความรู้ประจำวัน - หมู่บ้านเล็ก ๆ

คำว่า Hamlet ในภาษาอังกฤษคือหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มีโบสถ์ และในประเทศอังกฤษ เมืองเล็กๆ จะไม่สามารถเรียกว่า เมืองใหญ่ ได้ หากไม่มีโบสถ์ใหญ่

เกร็ดความรู้ประจำวัน - หมู่บ้านเล็ก ๆ

คำว่า Hamlet ในภาษาอังกฤษคือหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มีโบสถ์ และในประเทศอังกฤษ เมืองเล็กๆ จะไม่สามารถเรียกว่า เมืองใหญ่ ได้ หากไม่มีโบสถ์ใหญ่