เกร็ดความรู้ประจำวัน - Guinea pigs

การเลี้ยงหนูตะเภาตัวเดียวเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เพราะมันจะเหงา)

เกร็ดความรู้ประจำวัน - Guinea pigs

การเลี้ยงหนูตะเภาตัวเดียวเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เพราะมันจะเหงา)