เกร็ดความรู้ประจำวัน - เดินไปทำงาน

เกร็ดความรู้ประจำวัน - เดินไปทำงาน

เกร็ดความรู้ประจำวัน - เดินไปทำงาน

คนทำงานหนึ่งในเจ็ดคนที่เมืองบอสตัน รัฐแมตซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเดินไปทำงาน