เกร็ดความรู้ประจำวัน

เกร็ดความรู้ประจำวัน

เกร็ดความรู้ประจำวัน

แม้งูจะหลับตา มันก็มองเห็นลอดเปลือกตาได้